Anders Kronborgs myter om landbruget er uanstændige og fejlagtige

Vi arbejder for at sikre dyrevelfærd i verdensklasse. Derfor spørger vi også om Anderes Kronborgs myter virkelig repræsenterer regeringens officielle politik?
Den 19. maj 2020 skrev Anders Kronborg, Folketingsmedlem og fødevarefærdsordfører for Socialdemokratiet et indlæg i dette medie med overskriften: ”Smågriseeksporten må komme ind i kampen for dyrevelfærden”.

Her anklagede han en lang række danske landbrugsvirksomheder og et samlet erhverv for at være ”useriøse”, ”pinlige” og ”virkelighedsfjerne”.

Det er grove beskyldninger, som desværre står udokumenteret og nærmere har karakter af moralsk pegen fingre a la det Erhvervsminister Simon Kollerup (S) gjorde mod IKEA i sidste måned. En kritik der grundet manglende hold i konkret lovgivning, fik oppositionen til at mane regeringen til besindighed og kræve at ministeren skulle forklare sig på et samråd. Erhvervsminister Simon Kollerup beklagede efterfølgende sin kritik. Det kunne klæde Anders Kronborg at vise samme politiske modenhed og gøre det samme i denne sag.

Hvis der er en ting som branchen både ønsker, arbejder for og sikrer, så er det en dyrevelfærd i verdensklasse

Lad mig for det første slå fast med syvtommer søm, at hvis der er en ting som branchen både ønsker, arbejder for og sikrer, så er det en dyrevelfærd i verdensklasse. Den høje dyrevelfærd har vi sikret både fordi det er åbnelyst rigtigt at behandle dyr ordenligt og godt, men også fordi Danmark har status af foregangsland med hensyn til højeste dyrevelfærd ved transport, der sikrer en høj efterspørgsel efter disse dyr til eksport.

Dyrevelfærden er 100 procent i orden

Det kan selvfølgelig være at Anders Kronborg ikke mener, at man må spise f.eks. kød helt generelt, eller har den holdning at det skal være ulovligt at eksportere dyr fra Danmark til udlandet.

Det er mig bekendt ikke regeringens politik, men det kan være at Anders Kronborg også her har sin egen holdning

Det er mig bekendt ikke regeringens politik, men det kan være at Anders Kronborg også her har sin egen holdning. Vi er alle enige om at dyrevelfærden skal være i orden, så det synspunkt behøver Anders Kronborg ikke gentage.

Når det er sagt så findes der intet datagrundlag eller anden dokumentation, der understøtter Anders Kronborgs vilde udtalelser. Der er intet, der indikerer at dyrene ikke har det godt, når de bliver transporteret, eller har det godt når de ankommer til deres bestemmelsessted. Hvis det modsatte var tilfældet, ville en kritisk modtager som den første gøre opmærksom herpå.

Der mangler fakta til at understøtte de fejlagtige myter

Anders Kronborg referer i sit opinionsindlæg til nogle få og enkelte eksempler, hvor det blev konstateret, at der havde været visse udfordringer med dyrevelfærden. Men det er sager der ligger helt tilbage til 2018, og som ikke kan henledes til etagehøjde, og som intet har at gøre med det forslag til ændring af bekendtgørelse om beskyttetlse af dyr under transport,  som Anders Kronborg også refererer til. Forslag til bekendtgørelsesændringen som netop har været i høring og SamMark har leveret høringsvar til, handler om hvor meget etagehøjde der skal være til forskellige vægtklasser af smågrise.

Faktum er, at Fødevarestyrelsen stort set ikke kan konstatere nogle overtrædelser af dyrevelfærden

Faktum er, at Fødevarestyrelsen stort set ikke kan konstatere nogle overtrædelser af dyrevelfærden, selv om det er, hvad Anders Kronborg antyder. Branchen vil her gerne opfordre Anders Kronborg til at være helt konkret og fortælle læseren, hvor mange dyr, der har lidt dyrevelfærdsmæssig overlast i 2020 grundet for lidt etagehøjde.

Branchen er enige i at kontrol er godt og nødvendigt, og der skal selvfølgelig også være sanktioner, hvis der konstateres overtrædelse. Men den skal ramme dem, der ikke overholder reglerne.  Det er på ingen måde i orden at Anders Kronborg bevidst fejlinformerer offentligheden om et ikke-eksisterende dyrevelfærdsproblem, for at presse fordyrende lovgivning igennem for branchen og hele samfundet.

Dyrevelfærd er vores allerstørste prioritet

Anders Kronborg hævder også at antallet af transporter er ”eksploderet”. Det er rigtigt at vi har oplevet en vækst i eksporten af danskfødte dyr til udlandet, men det er fordi vores landmænd har en god dyrevelfærd og en exceptionel høj standard for både sundhed og trivsel blandt dyrene. Vi er i hele verden kendt for at være førende indenfor kvalitet hos dyrene og transporten heraf.

Vi er i hele verden kendt for at være førende indenfor kvalitet hos dyrene og transporten heraf

Dyrevelfærd er vores allerstørste prioritet, da den sikrer os de bedste samarbejdsaftaler og vilkår for en for Dansk Landbrug nødvendig eksport, da grisene ikke med de miljøforhold der er kan fedes i DK

Men tiltag, der baseres på Anders Kronborgs mavefornemmelse, tro og urigtige påstande, og ikke på en hel branches erfaringer og kommende forskningsresultater, bør ikke være anstændige udtalelser for et medlem af folketinget.

Derfor ser vi sammen med vores kollegaer i udlandet frem til forskningsresultater, der helt uden følelser og stemmetække fortæller os, hvad der faktisk betyder noget for dyrevelfærden under transport.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 Sekretariatschef i SamMark (foreningen af eksportører af svin og kreaturer)


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Dyrevelfærd er vores allerstørste prioritet" - hvorfor er det lige, at den sætning får mig til at trække på smilebåndet?
Nåh ja, det er jo fordi den kommer fra et sted, hvor det handler om 3 ting: profit, profit og profit.

Annonce