Annonce

Arbejdsliv skal passe med familieliv – det gælder også plads til børns sygedage

Danske forældre bør have ret til at være hjemme med sygt barn i hele sygdomsperioden – ikke kun på barnets første sygedag. Sådan lyder det i borgerforslaget, der har fået 50.000 underskrifter
Hos HK er vi som Danmarks næststørste fagforening selvfølgelig fortalere for bedre muligheder for at passe sit eget syge barn, og derfor er vi glade for, at børnefamiliernes vilkår er kommet på dagsordenen.

Men vi kan også se nogle udfordringer med borgerforslaget.

En af udfordringerne er, at det kan ende med at blive dyrt for lønmodtagerne. Dyrt er et vidt begreb, og lige nu ved vi ikke, hvad det vil komme til at koste.

Det kan ende med at blive dyrt for lønmodtagerne

En simpel beregning viser dog, at en enkelt sygedag per barn i alderen 1-12 år på sygedagpenge vil koste over 2 milliarder kroner.  

Hensyn til den danske model

I HK mener vi dog, at man kan godt lade sig inspirere af den svenske model, men det er afgørende for os, at forbedringerne af børnefamiliernes vilkår i Danmark udvikles på en måde, der tager hensyn til den danske model.

Der er fortsat mange uden overenskomst, der ikke har ret til barns sygedage eller omsorgsdage. Det fremgår af vores medlemsundersøgelse fra sidste forår, at cirka hver 5. forældre har sendt et sygt barn i institution, og at hver 6. forældre selv har meldt sig syg for at passe sit barn.

Med vores familiepolitik lægger vi vægt på, at arbejdslivet skal passe med familielivet – og det involverer også plads til børns sygedage.

I samarbejde med Epinion fik vi sidste forår foretaget en undersøgelse på baggrund af i alt 4.264 interview med medlemmer organiseret under HK Danmark. Undersøgelsen belyser emner, der relaterer sig til familiepolitik, balancen mellem arbejds- og familieliv samt arbejdsvilkår.

Der er flere kvinder end mænd, der selv passer børnene

Den indeholder ligeledes en særlig sektion, der relaterer sig til hverdagen under coronakrisen med hjemmearbejde. Her kan vi se en klar tendens, der viser, at der er flere kvinder end mænd, der selv passer børnene som følge af regeringens nedlukning.

Når vi sammenligner med tal fra Danmarks Statistik, kan vi ligeledes se, at fraværsprocenten er højere for kvinder end for mænd, når det handler om børns sygdom.

Ligestillingen mellem kønnene lider stadig

Vi har i HK mere end 220.000 medlemmer, og 3/4 af vores medlemmer er kvinder. I dag ser vi, at det typisk er mødrene, der bliver hjemme for at passe de børn, der ikke kan komme i institution og/eller skole.

Når det allerede nu typisk er dem, der går hjemme, så kan jeg godt være bange for, at det primært også vil være dem, der ender med at passe de syge børn i flere dage ad gangen. Det betyder færre dage på arbejdet.

Ligestillingen mellem kønnene lider altså stadig under de rammer, vi som samfund har bygget op omkring barsel og børnepasning. Derfor bør man overveje, om man bør øremærke det årlige antal dage til hver af forældrene.

Om man bør øremærke det årlige antal dage til hver af forældrene

Vi er bevidste om, at det at være en del af arbejdsmarkedet i dag er meget mere end blot en måde at skaffe penge på.

Det har vi også set hos mange af vores medlemmer, og jeg har da også mærket det på egen krop under coronakrisen – det er ikke det samme at arbejde hjemmefra, som det er at møde kollegaerne på arbejdspladsen.

Det er derfor heller ikke ønskværdigt for hverken den ene eller den anden forælder at skulle være hjemme, hvis barnet er sygt. Derfor skal også den opgave deles ligeværdigt.

Derfor skal også den opgave deles ligeværdigt

Det skal ikke være sådan, at den ene forælder skal gå hjemme og passe barnet frem for den anden forælder, fordi det er det, der giver bedst mening økonomisk.

Det skal hellere handle om, hvad der er mest praktisk – og så kan forældrene forhåbentligt finde ud af at dele dagene mellem sig ligeværdigt, så de begge kan være der for det syge barn.

Næstformand i HK Danmark.


Flere artikler om emnet