Uroen ulmer: Et slankere HK er undervejs, og der vil rulle hoveder

Det forlyder, at fagforbundet vil gøre medlemskabet billigere for at konkurrere med de gule fagforeninger. Forbundet skal tilbage til kerneopgaven, og det betyder færre ansatte i fremtiden.
Foto: David Troels Garby-Holm
Fagbevægelsens demonstration "Bevar store bededag" på Christiansborg Slotsplads i København søndag den 5. februar 2023.
Forandringens vinde blæser over HK, og med den følger også en del uro i Danmarks næststørste fagforbund.

Som i store dele af fagbevægelsen har man i årevis kæmpet forgæves imod faldende medlemstal. Og af den grund er indtægterne ikke, hvad de har været.

Alene i 2022 mistede HK ifølge forbundets årsrapport to procent af deres fuldtidsmedlemmer.

Ifølge HK var 69 procent af danske lønmodtagerne organiseret i de overenskomstbærende fagforeninger i år 2000. I dag ligger tallet på 53 procent.

Samtidig stiger medlemstallene hos de såkaldt gule fagforeninger som eksempelvis Det Faglige Hus.

HK har dog haft en vis succes med at mindske blødningen på det seneste. Men på trods af isolerede succeser, som eksempelvis en tilgang af nye medlemmer i forbindelse med balladen om afskaffelsen af store bededag i starten af året, så falder medlemstallet stadig samlet set.

Sidste år vedtog forbundets hovedbestyrelse ’HK’s målprogram 2022-2025’, som sætter retningen for arbejdet i kongresperioden.

Målprogrammet opstiller fire mål: 1. Flere skal med 2. Værdi for medlemskabet 3. Medlemmerne er HK’s stemme 4. HK vil sikre indflydelse.

Kontingentet skal ned

På medlemsfronten hedder et af pejlemærkerne for HK frem mod 2025 ’Nye modeller for medlemskab’.

”HK vil afsøge, hvordan forskellige modeller for et fremtidigt kontingent kan se ud for at imødegå den stigende konkurrence om fremtidens medlemmer,” står der blandt andet i teksten.

Netavisen Pio erfarer, at en kontingentreform er på tegnebrættet i øjeblikket og sandsynligvis skal behandles på et møde i HK’s hovedbestyrelse i december.

Men det hedder sig, at der skal harmoniseres på tværs af sektorer, og det betyder oversat, at der skal spares penge

Det betyder grundlæggende, at kræfter i HK arbejder på at sænke kontingentet. Præcis hvordan det bliver udformet, vides ikke endnu.

Men det hedder sig, at der skal harmoniseres på tværs af sektorer, og det betyder oversat, at der skal spares penge, og dermed skæres et ukendt antal stillinger.

I skrivende stund vides det ikke præcis, hvordan de nedskæringer kommer til at se ud.

Forbundssekretær fyret

I forrige uge blev forbundssekretær Marianne Heide fyret. Det forlyder, at hun ikke har stået stærkt nok internt i HK, til at kunne løse udfordringerne i den nære fremtid.

Der er derfor lagt op til et internt slagsmål om, hvor der skal spares

A4’s podcast ‘Fagbevægelsen uden filter’ har set en orienteringsmail om fyringen fra forbundsformand Anja C. Jensen, heri lyder det:

”HK står i en forandringsproces, hvor der skal træffes afgørende beslutninger for fremtiden, herunder i forhold til kontingent, organisering og opgaveløsning. Og i den forbindelse er formandskabet enige om, at der er brug for en anden ledelsesprofil end Marianne Heide som forbundssekretær.” 

Slagsmål internt

Som sagt er der ingen tvivl om, at et lavere kontingent betyder et slankere HK. På vandrørene lyder det, at nogle af HK’s fire sektorer kan blive lagt sammen. Hvilket også vil betyde afskedigelser blandt de ansatte.

Internt i HK er de forskellige sektorer tilsyneladende ikke helt enige om, hvem der skal holde for. Der er derfor lagt op til et internt slagsmål om, hvor der skal spares.

HK Danmark ledes af hovedbestyrelsen. Derefter består forbundet af fire sektorer; HK Handel, HK Kommunal, HK Privat og HK Stat og derefter 8 afdelinger, og herunder ligger der 5 såkaldt faglige afdelingssektorer.

Netavisen Pio erfarer, at der ulmer en vis bekymring blandt de ansatte. Samtidig har der også igennem længere tid blandt de ansatte ulmet en latent utålmodighed med at få sat gang i de ændringer, som skal bringe medlemstallene på ret køl igen.

Nu er processen i gang

De kræfter i HK, som mener, at kontingenterne skal ned og forbundet slankes, er af den holdning, at den løsning har ligget lige for i lang tid, og at HK har været for fodslæbende og ramt af berøringsangst.

Her mener man også, at HK skal finde tilbage til kerneopgaverne og skære unødvendige funktioner og tilbud fra.

Nu er processen i gang, og HK står overfor en række afgørende valg, som altså kan føre til interne magtkampe.

Valg, som ikke kun er af betydning for forbundet, men som også kan komme til at tegne fremtiden for resten af fagbevægelsen.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er jo som talt ud af min mund. Jeg ønsker HK held og lykke med det, og krydser fingre for, at resultaterne også vil følge hurtigt efter og blive mærkbare.

De skal bare luge lidt ud i alt konsulenteriet. Så er de penge hurtigt fundet.

Da jeg var ung på Vestsjælland i 80 ´erne hed det: HK = Har Kaviaren..

Det er ikke mit indtryk, at HK centralt har forstået i rette tid at tilpasse sig til det øvrige arbejdsmarkeds krav om øget effektivitet. Der er givet nogle spæklag, som man kan sætte på diæt, uden at fire på kvaliteten af den centrale rådgivnings- og overenskomstkapacitet.

Held & lykke med processen, - det er skidt, hvis ikke fagforeningerne internt kan levere et rimeligt spejlbillede af vilkårene på det øvrige arbejdsmarked.

Som tidligere medlem af både metal og 3F , håber jeg at HK tiltag vil smitte af på de andre fagforbund

Kerneopgaven for alle fagforeninger er at forhandle bedst mulige oversenskomster for deres medlemmer og herefter sørge for de bliver overholdt, samt at få virksomheder uden overenskomst at indgå en sådan. Derneæst er det en kerneopgave at yde bistand til medlemmer, som kommer i en klemme med arbejdsgiveren. Bl.a., når en overenskomst ikke bliver overholdt.

HKs værste fjende er HK

Annonce