Annonce

Vi kører ikke på frihjul – vi tager derimod ansvar hver eneste dag

Chefredaktør Niels Jespersens lederartikel ”Vi betaler alle sammen prisen for de kristeliges fripas”, som Netavisen Pio bragte forleden, kalder på et modsvar – og det kommer her
Foto: Arbejdsgiverforeningen KA
Karsten Høgild, direktør i Arbejdsgiverforeningen KA
Niels Jespersen påpeger, at selve grundlaget for den danske model er overenskomster.

Det er jeg fuldstændig enig i. I Arbejdsgiverforeningen KA har vi overenskomst med Det Faglige Hus, og vores søsterorganisation KA Pleje har nu i 20 år haft overenskomst med FOA.

Jeg forstår derfor ikke, hvorfor Niels Jespersen kalder os nassere og ekskluderer os fra den danske model, når overenskomstarbejdet spiller en fuldstændig afgørende rolle for os.

Niels Jespersen vil formentlig, kan jeg næsten gætte mig til, hævde, at overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus ikke er ”en rigtig” overenskomst.

LO tabte med et brag

Men det er den, og det er ikke bare noget, jeg siger.

Tilbage i 2003 vurderede Arbejdsretten vores overenskomst i en sag, hvor det daværende LO beskyldte et KA-medlem for ikke at følge en kollektiv overenskomst, fordi LO ikke ville anerkende KA’s overenskomst.

På landbrugsområdet er vores overenskomst ligeledes blevet blåstemplet

LO tabte sagen med et brag. Dommen skærer ud i pap, at KA’s overenskomst består af det, der er almindeligt for en kollektiv overenskomst.

”Denne overenskomst indeholder bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der for så vidt ganske svarer til, hvad det er sædvanligt at medtage i kollektive overenskomster. Efter arbejdsretslovens ordlyd og forarbejder kan endvidere et gensidigt afkald på konfliktløsning ved arbejdsnedlæggelser ikke anses for afgørende for, om der foreligger en kollektiv overenskomst i arbejdsretslovens forstand,” står der i dommen, som blev afsagt i Arbejdsretten den 27. maj 2003.

Taxiloven

Det er ikke kun Arbejdsretten, der anerkender overenskomsten som gældende. Det gør Folketinget og myndighederne også.

Da politikerne i 2017 blev enige om en ny taxilov, blev vores overenskomst skrevet ind i lovgivningen som gældende på lige fod med de øvrige.

Det samme skete i forbindelse med godsloven for år tilbage. På landbrugsområdet er vores overenskomst ligeledes blevet blåstemplet.

Det frie valg styrker netop den danske model

Niels Jespersen og andre fra den traditionelle fagbevægelse har tit travlt med at beskylde KA for ikke at ville tage ansvar. Det er noget sludder.

Kendsgerningen er, at FH og 3F i mange sammenhænge gør alt, hvad de kan, for at holde KA udenfor – for eksempel på erhvervsuddannelserne, hvor vi meget gerne vil tage et langt større ansvar, men 3F spærrer vejen.

Modstandere af det frie valg

Niels Jespersen og den traditionelle fagbevægelse er indædte modstandere af lønmodtagernes ret til at kunne vælge fagforening. Det forstår jeg simpelthen ikke.

Det frie valg styrker netop den danske model, fordi de alternative fagforeninger i mange tilfælde evner at tiltrække og fastholde lønmodtagere, der ikke ønsker at være medlem af et traditionelt fagforbund.

Når medlemskartoteket skrumper, mister modellen sin legitimitet

Når vi taler om den danske model, er det vigtigste da ikke, hvilken fagforening man er medlem af – nej, de væsentlige er, at man er medlem af en fagforening.   

Niels Jespersen, den traditionelle fagbevægelse og alle vi andre, der er tilhængere af den danske model, bør i fællesskab udvikle og modernisere modellen, så den kan overleve på sigt.

Risikoen ved at tækkes de politiske vinde

Hvis fagbevægelsen fortsat insisterer på, at den danske model skal være en lukket fest for folk, der abonnerer 100 procent på 3F’s holdninger, så svækkes modellen i takt med, at fagbevægelsen taber medlemmer.

Når medlemskartoteket skrumper, mister modellen sin legitimitet, og det taber vi alle på.     

Det kunne være interessant at høre chefredaktørens bud på, hvordan fagbevægelsen skal sikre sin uafhængighed og integritet

Niels Jespersen mener, det er helt på sin plads, at skatteborgerne skal betale 15 millioner kroner i statsstøtte til den traditionelle fagbevægelse.

Jeg er helt uenig, og det kunne være interessant at høre chefredaktørens bud på, hvordan fagbevægelsen skal sikre sin uafhængighed og integritet i takt med, at den bliver mere og mere afhængig af skattekroner, som politikerne tildeler den.

Risikoen er, at fagbevægelsen for at tækkes de politiske vinde bliver et ekko af Christiansborg, og det vil blot give Folketinget endnu mere magt over den danske model.

Direktør i Arbejdsgiverforeningen KA.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg har i mit arbejdsliv været medlem af både Krifa og FH (LO) fagforeninger. Erfaringen med begge medlemskaber er vidt forskellige med et stort plus til FH fagforeningen. Mit medlemsskab af Krifa var en konsekvens af at den virksomhed som jeg af personlige årsager var nødsaget til (der skal jo brød på bordet) at få ansættelse i, ikke var omfattet af en normal overenskomst. Der var ingen pensionsordning men en tilpas høj løn som matchede tilsvarende job i FH overenskomsten. Det fungerede fint, indtil der kom en ny chef med ekstrem høj fokus på besparelser. Lønstigningstaksten faldt i takt med chefens humør og os +60 skulle outsources. Os gamle foreslog seniorordning men fik afslag fordi det ikke stod i vores kontrakt. Vi foreslog at dele en stilling så besparelsen kunne finansiere hjælp fra eksterne. Men nej med samme begrundelse. Jeg havde søgt hjælp hos Krifa for at få gode råd til forhandling. Rådet var flere samtaler med chefen. Krifas gode råd er en dødsejler når chefen står stejl og efterlader kun to muligheder, acceptere eller sige op. Det er noget rod, især når man er tæt på folkepensionen, eller er blevet opsagt eller af alle mulige andre grunde. Set i bagklogskabens ulideligt klare lys skulle vi nok have spurgt om et medlemsskab hos en overenskomstbærende fagforening, hvor der er strejkeret og blokade mulighed. Eller lockoutmulighed overfor genstridige fagforeninger. Den Danske Model er overlegen til at holde en høj standard blandt arbejdsmarkedes parter. Jeg kan se for mig, hvis Krifa og andre gule får endnu mere medvind, endnu flere arbejdsgivere som vil udnytte de uorganiserede arbejdstagere til at finde sig i dårligere arbejdsforhold på samme måde som mig selv.

Man skal altid forvente dårlige arbejdsforhold når "kristendommen" er indblandet, de religiøse jeg har kendskab til står i forreste række når det gælder om at "rage" til sig og aflønne deres medarbejdere med minimumsløn. For mig fremstår medlemmer af indre mission med grådighed i den ene hånd og biblen i den anden. De samme gælder for dem som bekender sig til Allah og koranen.

Udenoms tågesnak som det ses fra Alles Lægehus, Nordic Waste osv. for at nævne et par sager fra det nye "moderne" Danmark, hvor moral og anstændighed er udskiftet med grådighed.

Meget apropos tågesnak... Din egen tågesnak dækker vel bare over det faktum at du ikke har bedre argumenter imod hvad forfatteren til dette indlæg kommer med...

Meget sjovt at man mener at kunne sidde på den moralske høje hest, i alt den stund at man ser den anden vej når ens eget betaler baglandet for at få ro på bagsmækken. Der er ihvertfald ikke meget muggen over store bededag mere.

Danske og EU arbejdspladser kommer mere og mere under pres. Ikke bare fra statsstøtte virksomheder i Kina, men lige så meget fra stat støttede virksomheder i USA. Same same, but different. Ha ha ha.

USA er gået i gang med at lokke nøgle teknologivirksomder fra EU til at nedsætte sig i USA mod at få milliarder af dollars i amerikansk stat støtte. Seneste skud på stammen er den danske teknologivirksomhed Topsoe. De er på vej til at modtage milliarder i stat støtte fra USA mod at etablere en kæmpe fabrik i USA med tab af danske arbejdspladser til følge.

Kina, USA? Som sagt. Same same, but different. De tabte arbejdspladser, som vi skulle leve af for fremtiden, kommer aldrig tilbage, når de først med stat støtte fra USA er flyttet til Amerika.

INGEN tør protestere mod det. For EU er sikkerhedspolitisk i lommen på USA og økonomisk i lommen på Kina og tvinges til at sælge ud grundet kapitalismens markedsmekanismer til Kina af grådighed og USA af grådighed.

Tilbage står en fortabt og forarmet almindelig EU befolkning om ca. et årti. Bare spørg Tyskland, Frankrig, Italien og ,udenom EU, Storbritannien. Europas bærende økonomier.

De overenskomstbærende fagforeninger som 3F forsøger i det mindste at sikre den almindelige lønmodtager en ordentlig løn - Alt i mens kapitalismen stor sælger ud i EU.