Cepos: Lad markedskræfterne styre fordelingen af corona-vaccinen

“Hvis borgerne kan handle med retten, vil vaccinationerne skifte hænder til de borgere, der har størst gavn af dem,” foreslår Cepos-konsulent Jonas Herby
Foto: David Troels Garby-Holm
Jonas Herby, chefkonsulent i Cepos, taler til anti-coronarestriktions demonstration, oktober 2020
Den liberalistiske tænketank Cepos foreslår at retten til, hvem der vaccineres mod coronavirus hvornår, skal styres af de frie markedskræfter.

Cepos mener, at de frie markedskræfter vil sørge for at vaccinen flyder derhen, hvor den gør mest gavn for samfundet: 

“Historisk har den bedste løsning på denne udfordring altid været markedsøkonomi. Når mennesker får lov til at handle frit med hinanden, flyder goderne hen, hvor de gør størst nytte, fordi folk, der har stor gavn af et gode, køber det fra folk, der har mindre gavn af det,” skriver specialkonsulent hos Cepos, Jonas Herby, således i et indlæg i dagbladet Børsen.

Herby og Cepos foreslår derfor, at folk skal have ret til at sælge deres egen private corona-vaccine videre til højstbydende:

Denne “naturkraft” gælder selvfølgelig også for retten til at blive vaccinere

“Denne “naturkraft” gælder selvfølgelig også for retten til at blive vaccineret. Hvis borgerne kan handle med retten, vil vaccinationerne skifte hænder til de borgere, der har størst gavn af dem. Brostrøm og Heunicke bør derfor sikre danskerne mulighed for at handle med de tildelte retter til en vaccination, så de kommer til at gøre størst mulig gavn.”

"Rablende liberalisme"

Enhedslistens ideolog, Pelle Dragsted, betegner på Twitter forslaget som “rablende liberalisme”:

Det her er den mest rablende liberalisme jeg har mødt i Danmark

“Det her er den mest rablende liberalisme jeg har mødt i Danmark. Blottet for forståelse af den sociale kontekst af ulighed i økonomi og muligheder, som markedsudveksling altid foregår i.”

placeholder

 

I en debattråd på twitter forsvarer Jonas Herby Cepos-standpunktet således:

“Hvis de sælger vaccinen, er det vel fordi de har mere behov for det, de kan købe for pengene. Er det et problem, at de får lov til at træffe det valg selv?”

I samme debattråd mødes Cepos og Jonas Herby med meget stærke reaktioner.

Mikkel Nilsson skriver for eksempel:

“Man skal godt nok være blind for og/eller ligeglad med den sociale slagside for at foreslå sådan noget der. Er du vimmer, det er syret tænkt.”

Er du vimmer, det er syret tænkt

Debatredaktør på Politiken, Magnus Barsøe, noterer, at “Cepos efterhånden har reduceret sig selv til Ministeriet for Ultraliberalt Tosseri.”

placeholder
 

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Kommentar:

Undskyld mig, men man skulle tro, at Cepos er ramt af Covid 19, eller en anden ondartet virus....

God Weekend,
Erling Drews...

Erling hvordan kommer du til den konklusion?
Man skulle tro du har problemer med virkeligheden!

Det forekommer som at Covid-19 er farlig for dem der bliver smittet, men også farlig for dem der ikke bliver smittet. Det ser ud til af den sidstnævnte gruppe kan blive angrebet af senfølger, der giver sig udtryk i, at de mister evnen til at høre og se, samt miste evnen til at tænke

SKRÆMMENDE når SKRÆMMENDE er værst. Men,ikke "overraskende" at Cepos kan give udtryk for den slags tanker.
Hvad er det for en verden og udvikling ? Og hvordan vil klodens og menneskehedens fremtid komme til at se ud ?
Styrer verden mod en situation der med "alles kamp mod alle"..Hvor de stærkeste sætter sig op mod de svageste. Akkurat som når fugle bare skubber svagelige unger "ud over kanten i reden". Bliver det fremtidens metoder til at klare den stigende "overbefolkning" ? Vil man se nationer opruste i smug, for på et
planlagt tidspunkt at erobre verdens svageste lande ? Der er mange muligheder på en klode hvor mentaliteten
er at rage mest muligt til sig,på bekostning af andre.

Spørgsmålet er,hvem der personligt ved, at de selv har brug for en COVID-19 vaccination? Der findes i det danske land mange eksperter, endda med titler inden for området, ja selv professorer. Så er der Tegnell i Sverige, Lars Løkke i Caribien og en amerikaner som Donald Trump gjorde til grin og Biden nu ansætter som sin øverste rådgiver. Hvad skal vi tro og mene. I Det kapitalistiske USA vil nogle stater betale helt op til 10.000 kr. for at folk vil lade sig vaccinere. Det er billigere ifølge beregninger sammenlignet med at lukke et helt land eller en stat ned. Penge spiller tydeligt en rolle i en pandemis hærgen. Spørgsmålet er vel blot hvem der laver beregningerne? Hvem har man størst tillid til? CEPOS eller finansministeren. CEPOS eller dine nære bekendte og din familie. CEPOS eller oppositionen og en second opinion. I den sidste ende bliver spørgsmålet op til hver enkelt af os. Demokratiet kommer formentligt ikke til at træffe beslutningen. Det vil kræve arbejdsro og eftertænksomhed på Christiansborg. Og med den larm der har været uden for Folketingssalen den sidste månedstid, kan der næppe komme fornuftige beslutninger herfra. I Nordnorge er der også startet en organisation mod tvangsvaccinationer i forbindelse med pandemier. Den arbejder til gengæld på et demokratisk grundlag og sætter ikke hverken grundlove eller Stortinget ud af spil. Hvis en far var uenig i en lærers undervisning og stillede sig op uden for klassens vinduer og larmede dagen lang for at stoppe undervisningen, ville faderen straks blive fjernet af politiet og idømmes en straf for at forbryde sig mod almindelig lov og orden. Demonstrationsfriheden har allerede under covid 19 pandemien vist sig flere gange at være en hæmsko for bekæmpelsen af pandemien. Vær glade for at demonstrationsfriheden eksisterer. At retten til fri vaccination eksisterer. Men hvis de idioter der står uden for Christiansborg fortsætter deres larmende adfærd, er det jo ikke sikkert at demokratiets udøvere fortsat vil give demokrati til alle. Noget man skal gøre sig fortjent til. Lige som man skal gøre sig fortjent til at blive statsborger. Hvis den grundlovsgivende forsamling i Danmark i 1848 havde vidst, at Danmark i år 2020 ville befinde sig midt i en pandemi og demonstrationsfriheden ville blive selve kernen, der gjorde at store dele af den danske befolkning af selv samme årsag ville uddø, kunne de herrer i den grundlovsgivende forsamling måske nå frem til en second opinion. Ja vi har demokrati. Ja vi har ytringsfrihed. Ja vi har demonstrationsfriheden. Spørgsmålet er blot hvor længe pandemien giver os ret til denne ret. Socialdemokraterne sagde at helt op til 600.000 risikerede at miste denne ret. Senere har de rettet tallet til 60.000. Og senest til 6.000. Uden for Christiansborg står en lille gruppe. Og for hver dag de står der, tages dårligere beslutninger i folketingssalen. Hver dag til og fra demonstrationen risikerer de at smitte x-antal medborgere. Borgere der måske mister deres demonstrationsfrihed. Deres ytringsfrihed. Deres liv. Den svenske grundlov er således skyld i at 7.000 svenskere er døde under pandemien og har mistet alle deres rettigheder. I USA har den amerikanske forfatning taget livet af henved 278.000 borgere og deres borgerrettigheder. Uden for Christiansborgs vinduer hersker der amerikanske tilstande. Valgkampen i USA styret af den amerikanske forfatning fik smittespredningen til at gå amok. Tænk hvis vi havde haft en valgkamp i Danmark på bare en måned. Det ville have været katastrofalt. Og vi ville være delt i to lejre.. Og ingen ville have lyttet til sundhedsmyndighederne, præcist som i USA. En katastrofe. Demonstranterne uden for Christiansborg fører valgkamp. Vi er i en pandemikamp. Gå hjem. Vi har hørt jer. Valgkampen er slut. Se meningsmålingerne. Opfør jer ikke som Donald Trump. Giv os ikke amerikanske tilstande. Og så er ringen jo sluttet. CEPOS elsker USA. Borgernes personlige frihed. Til at dø som fluer i en pandemi. Tillid eksisterer ikke i USA. I Jylland eksisterer den stadig på trods af minkskandalen der kom fra et larmende Christiansborg, hvor ingen kan finde ro til at lave en plan og en strategi. Gå i skole igen, kære demonstranter! Og lær at skrive et læserbrev. Eller et brev til et folketingsmedlem. Eller whatever? Greta Thunberg nægtede at gå i skole om fredagen for at redde klimaet. Hvor var hendes strejke for at redde de 7.000 døde svenskere under coronaen. Tænk hvis Greta havde skrevet et brev til Tegnell. Eller et brev til statsminister Löven. Eller et brev til kongen. Demonstrationsfriheden og ytringsfriheden er andet end gryder og pander der larmer. Ja de er vel knap nok beskrevet i grundloven. I Danmark har vi tillid til hinanden. Det er derfor vi bor i Danmark. Havde vi ikke tillid til hinanden, ville vi flytte til USA, Ægte CEPOS folk flytter til USA. Vi har så meget tillid til hinanden at vi tror at når regeringen, understøttet af oppositionen , siger at tvangsvaccination kommer ikke på tale, ja, så bliver det sådan. Har du ikke denne tillid så gå på aftenskole og lær at skrive et brev til dem du ikke har tillid til. Ord er lig demokrati. Ikke gryder og pander. Dem slår børnehavebørn på når der ikke er pædagoger nok til at lytte på dem. Institutionaliseret grydelågsoprør. CEPOS har trods alt et skolet forslag. Respekt for det. Så må vi hver især gøre vores stilling op. Her midt i pandemien. Hvad du gør i dag. Påvirker din nabo i morgen. Tak fordi du orkede at lære at læse. Og ikke blot lærte at slå på grydelåg. Sammen bekæmper vi pandemien. En second opinion er nødvendig. Men hvad nu hvis ingen på Christiansborg orker at lytte på hinanden. På grund af grydelåg.

Nogle gange tror man jo nærmest, at CEPOS troller, og tager pis på os. Men det er desværre nok fuldt alvor fra deres side.

Det er jo underholdning fra bedste skuffe, når liberal-fundamentalisterne klæder sig selv af i fuld offentlighed. Vaccine kan jo være en betingelse for overlevelse, og er man i den situation vil man vel give alt hvad ejer og har for en dosis. Og hvem mon vinder i en sådan sådan morbid auktions konkurrence?
Det første der vil ske er formentligt, at kapitalstærke spekulanter vil opkøbe alt, hvad de kan komme af sted med, og med en position som hovedudbydere kan de efterfølgende sikre sig fede profitter på videresalg ved at etablere udbudsbegeænsning og stigende priser. Så vil kun de velhavende have råd til vaccine, medens fattigrøvene nok kommer til at mangle, fordi overlevelse så er betinget af pengepungens tykkelse frem for sundhedsmæssigt behov.
Det er præcis det asociale kaos, man søger at modvirke, når man under krigsforhold forbyder det sorte marked og indfører rationering på knappe livsfornødenheder ud fra den opfattelse at det ikke er købekraften, men alles lige ret til overlevelse, der bør styre fordelingen af goderne.
Jonas Herby ikke alene overstyrer markedets evne til en optimal resurseallokering, men voldtager selve de basale principper om markedets guddommelige evner, når man slipper et knapt livsvigtigt gode løs til monopolistisk udnyttelse blandt en bande skrupelløse spekulanter, hvis eneste rolle er at score fede profitter og fordyre sygdomsbehandlingen for alle andre.
Den første regel for et fungerende marked med optimal resurseallokering er fuld konkurrence, den anden er er vis lighed i købekraft.
Det her virker værre end dumt; det ligner dårlig vilje i Danske Bank sørøver format med det sigte at øge de mest velstilledes adgang til overlevelse på bekostning af alle andre.

Annonce