Annonce

Minister: "Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet"

Regeringen undersøger muligheden for at forbyde udskældt omvendelsesterapi.
I kølvandet på World Pride og Eurogames - Copenhagen 2021 –, som de seneste knap to uger har været afholdt i København, vil regeringen undersøge muligheden for at indføre et forbud mod omvendelsesterapi over for mindreårige.

En ny undersøgelse tyder på, at omvendelsesterapi finder sted under visse former i Danmark, og at unge er særligt udsat for omvendelsesterapi, hvor homo- og biseksuelle og transpersoner bliver forsøgt ”omvendt” eller ”kureret”.

Omvendelsesterapi er ganske udbredt i højre-kristne miljøer i USA.

Håbløs og forældet tankegang

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard understreger, at der bag ideen om omvendelsesterapi ligger en håbløs og forældet tankegang:

“Mindreårige skal ikke udsættes for forsøg på at omvende eller kurere deres seksualitet eller kønsidentitet.

En ny undersøgelse peger desværre på, at den håbløse og forældede tankegang om omvendelsesterapi finder sted i Danmark. Og at dem, der udsættes for det, har øget risiko for blandt andet ensomhed og selvmordstanker.”

Peter Hummelgaard understreger, at man skylder børn og unge at der handles nu:

Vi skylder de børn og unge, der oplever omvendelsesterapi, at reagere

“Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet, og det sender vi nu et helt klart og tydeligt signal om. Vi skylder de børn og unge, der oplever omvendelsesterapi, at reagere. Derfor handler vi nu.”

LGBT+ Danmark: Håber fænomenet snart er fortid

Hos LGBT+ Danmark betegner omvendelsesterapi som vold - og modtager regeringens initiativ med kyshånd:

“Ingen kulturelle eller religiøse normer kan retfærdiggøre forsøg på at omvende LGBT+ personer fra at være dem, de er. Omvendelsesterapi er ikke terapi. Det er vold. Og vi er glade for, at regeringen deler vores overbevisning og har tænkt sig at undersøge mulighederne for et forbud,” udtaler sekretariatschef hos LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen.

Omvendelsesterapi er ikke terapi. Det er vold

Tyskland har allerede indført et forbud mod omvendelsesterapi for personer under 18.

Her kan personer på 18 og over give samtykke til at gennemgå omvendelsesterapi, men kun hvis samtykket er afgivet frivilligt og på baggrund af klar information om, hvad personen går ind til, herunder også de negative konsekvenser.  

LGBT+ Danmark anbefaler at man baserer et forbud på erfaringerne fra Tyskland og det arbejde, der netop pågår i Norge, hvor man også undersøger mulighederne for et forbud.  

Organisationen anbefaler desuden, at regeringen inddrager LGBT+ civilsamfundet i det kommende arbejde.

Otte procent udsat for forsøg på omvendelse

En undersøgelse blandt LGBT-personer i Danmark viser blandt andet, at:

  • 8 procent har oplevet, at personer i deres omgangskreds har forsøgt at ”omvende” dem fra deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

  • 3 procent af har oplevet, at deres familie – på et eller flere tidspunkter i deres liv – har forsøgt at ”helbrede” dem for deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, enten ved hjælp af en læge, en psykolog/psykiater, en religiøs vejleder, en slægtning eller ven af familien, gennem brug af religiøse/åndelige ritualer eller på andre måder.

  • Det er uvist, hvor stor en andel af de ovennævnte oplevelser blandt LGBT-personer i Danmark, der kan beskrives som decideret ”omvendelsesterapi”. Ikke desto mindre indikerer de samlede data tydeligt, at ”omvendelsesterapi” i bred forstand finder sted under visse former i Danmark, herunder især udøvet af familiemedlemmer og af andre personer i LGBT-personers umiddelbare omgangskreds.

  • Særligt yngre LGBT-personer under 30 år oplever at blive udsat for forsøg på ”omvendelse” og ”helbredelse”. Andre særligt udsatte er for eksempel transpersoner, LGBT-personer med minoritetsetnisk og/eller muslimsk baggrund, LGBT-personer fra familier med meget religiøst praktiserende forældre samt forældre, for hvem ære og/eller religion har stor betydning for deres syn på LGBT.

  • Oplevelser med ”omvendelsesforsøg” og lignende er forbundet med signifikant og alvorligt forhøjet risiko for psykisk mistrivsel, ensomhed, selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt LGBT-personer i Danmark.

Kilde: ”Omvendelsesterapi: Viden om udbredelse og karakter i Danmark – Med blik til udlandet”, udarbejdet af Als Research på baggrund af data fra undersøgelser fra henholdsvis 2015 og 2020

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Skidegodt. Hummelgaard bliver statsminister en dag, det er jeg sikker på!

Klart der skal lovgives mod noget så dumt, man er den man er, man fødes og skal respekteres med lige rettigheder som alle andre har. Og ja det kan godt ske hjmmelgård bliver s leder om 15 år. Og statsminister

Kære Helle
Skal det så også forbydes, at muslimer forsøger at hverve en født/døbt kristen? Hvad hvis jeg har haft Danske Bank hele mit liv? Må Nordea så ikke sende reklamer til mig? Er jeg ikke voksen? Kan jeg ikke selv tage ansvar for mit liv? Hvis nogen vil tvinge mig til at blive homo, så er ulovlig tvang jo sådan set allerede forbudt i forvejen. Lovgivningen er hysteri - intet andet.

Ja hvis der er noget, verden ikke har brug for, er det bl.a. religiøse tosser.

Er LGBT-hysteriet ikke bare moderne religion/fanatisme? Der er jo ingen, der bliver tvunget til noget, og hvis de gør, så er det allerede ulovligt i forvejen.

"Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet"

Sexismen i folketingssalen kan således fortsætte ufortrødent i Socialdemokratiet, hos de radikale og hos de konservative.

Altså hele metoo var en stor misforståelse!

Alle kan altså være som de er!

Ingen skal hjem på sofaen og overveje deres seksualitet!

Ingen Socialdemokrat, eller radikal eller konservativ har noget at skamme sig over!

"Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet"

Jeg er mest til 15-årige piger…

Jeg elsker et slik i en kvindes øre…

Jeg savner en hånd på et kvindelår…

Jeg ……

"Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet"

Verden kan køre videre i alle dens grå toner.

Tilbage står blot de store bogstaver…

De rene linjer.

Regnbuen selv i alverdens nuancer! Også de grå?

Oplevelser med ”omvendelsesforsøg” og lignende er forbundet med signifikant og alvorligt forhøjet risiko for psykisk mistrivsel, ensomhed, selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt danske folketingsmedlemmer.

Var det også med i rapporten?

“Omvendelsesterapi er ganske udbredt i højre-kristne miljøer i USA.“

Og teoretisk set er danske partier som Socialdemokratiet, radikale og konservative vel allerede med på vognen!

Godt hjulpet af Carlsberg-vognen!

Når din hals er en hal' meter nedløbsrør,
og din tunge er som en galosche,
når din drøvel er stor som en briosche,
så'r det organet, der er løvet tør,
så'r det ølhunden, der glammer,
så'r det bajerens time, min ven,
så'r det derfra, det stammer,
hør nu gøer den og teer sig igen.
Stang den en bajer,
for' den ikke skal helt sygne hen,
mærk så, hvor den leger,
ja, nu logrer den fa'me me' halen.

"Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet"

Manden var jo bare skide fuld…eller?

Denne dagsorden må gerne reduceres til et niveau svarende til disse gruppers andel af befolkningen. Mænds/fædres rettigheder er voldsomt under prioriteret.

Godt. Kan venstrefløjen så samtidig droppe at have så travlt med, at bilde drenge-piger ind at der er noget galt med dem og at de er "trans-kønnede", skal tage hormonpiller og have operationer? Det samme gælder også de drenge der måske ikke er helt oppe på John Rambo niveau i deres maskuline udtryk. Det feminine og det maskuline er og bliver et spektrum og der er intet galt med piger og drenge der ikke passer helt ind i de mest primitive stereotyper. De har ikke brug for hverken et nyt navn, badeværelse, hormonbehandlinger, eller - værst af alt - skamferende operationer. De er kommet alt for langt ud på den vej særligt i USA og netop det udgør et langt større problem, end det vores regering forsøger at tage nogle billige og nemme point hjem på.