SF: Landbrugsarealer skal reduceres med 65.000 hektar

Landbruget skal bidrage mere til klimakampen, mener SF. Derfor har partiet fremlagt ni forslag, der skal skubbe landbruget i mere klimavenlig retning.
SF starter året ud med et nyt landbrugsudspil, der skal trække dansk landbrug i en mere klimavenlig retning. For lige nu er landbruget en af de helt store klimasyndere.

Ifølge SF’s udspil, står landbruget for 30 procent af klimaforureningen. SF medregner dog i sine beregninger også CO2-udslip ved energiforbrug og kulstoftab. Men den høje andel kræver netop en målretning af klimaindsatsen mod landbruget for at sikre en mærkbar indsats mod klimabelastningen, mener SF.

I udspillet er præsenteret 9 forslag, hvor det mest markante er en omlægning af landbrugsarealer, så de mest klimabelastede jorde tages ud af brug. Dertil vil SF øge skovrejsningen i de områder, som tages ud af brug, og øge skovarealer i Danmark med 10.000 hektar skov om året.

Andre forslag omfatter mere klimavenligt foder, afgrøder, og så skal danskerne omlægge deres kostvaner i en mere klimavenlig retning.

Udspillet får positive meldinger fra fagfolk og politiske medspillere.

Landbrugsarealerne skal reduceres med 7 procent

SF foreslår – på baggrund af undersøgelser fra Københavns Universitet – at dansk landbrugsareal skal reduceres med 65.000 hektarer, svarende til cirka 7 procent af det samlede areal frem mod 2030. Jordene, der tælles med, omfatter de mest klimabelastede jorde.

Der er flere gode elementer i at tage jorde ud af dyrkning. Det ene er, at det er sårbar jord med høj klimabelastning. Det andet er, at vi så også stopper dræning og gødskning.

”Der er flere gode elementer i at tage jorde ud af dyrkning. Det ene er, at det er sårbar jord med høj klimabelastning. Det andet er, at vi så også stopper dræning og gødskning. Og det er godt for miljøet og naturen, da kvælstofsudledningen ved søer og vandløb falder. På den måde er det et lækkert Kinder-æg,” siger partiformand Pia Olsen Dyhr til Information.

Forslaget vil, ifølge udspillet, kunne reducere klimaforureningen med 1,8 millioner tons CO2 frem mod 2030. Samlet vil udspillet kunne reducere klimabelastningen med 3,5 millioner tons CO2, svarende til omkring 25 procent af den samlede belastning fra landbruget.

Planer kan skubbe landbrugsproduktion til udlandet

Udspillet får positive reaktioner fra Jørgen E. Olsen, der er professor i jordbrug ved Aarhus Universitet, der udtaler til Information: ”Der er mange gode tanker i udspillet. Der står også, at noget mere må gøres forskningsmæssigt og innovationsmæssigt. Det er jeg fuldstændig enig i.”

Fra Jørgen E. Olsen lyder dog et lille ’men’ om SF’s planer. For reduktionen i landbrugsarealet kan betyde, at produktioner vil flytte udenlands, og dermed ikke i det store billede være en aflastning for klimaet.

"Hvis der kommer færre dyr og mindre areal, så vil en del af produktionen blot flytte til udlandet, hvor der er er mindre effektiv teknologi og dermed højere udledninger", siger han til Information.  

Men den konsekvens er SF’s formand, Pia Olsen Dyhr ikke bekymret for. Partiet vil blandt andet finansiere udspillet ved at målrette landbrugsstøttemidlerne fra EU til de landbrug, som skal fjerne arealer.

Udspillet vil koste 604 millioner kroner, og SF foreslår at bruge puljemidler fra energiaftalen, der blev vedtaget i sommers mellem alle Folketingets partier, samt en ’klimavenlig målretning’ af landbrugsstøttemidlerne fra EU.

SF peger på mange relevante indsatser, og vi har netop foreslået et arbejde med landbruget, hvor vi får spredt både gode erfaringer og nye initiativer.

S: positiv melding

Hos Socialdemokratiet deler de SF’s ønske om at inddrage landbruget i arbejdet for at reducere klimaforureningen. Derfor får det nye udspil også en positiv medfart.

”SF peger på mange relevante indsatser, og vi har netop foreslået et arbejde med landbruget, hvor vi får spredt både gode erfaringer og nye initiativer. Det kunne være jordbytte og ændret fodersammensætning, som SF også peger på. Der er heldigvis mange klimaindsatser, som også giver natur-og miljøgevinster oveni,” siger klimaordfører Jens Joel til Information.

Hele SF-udspillet ”En ægte klimaindsats i landbruget” kan læses her.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Socialdempkratiet skal også i langt højere grad tage fat på klimaspørgsmål, og have meninger om klima og natur. I den tid jeg har levet har landbruget opdyrket og fjernet enorme arealer natur
(Enge, moser, markskel , markveje og beplantninger). Det er ðerfor nødvendigt , at opdyrket natur igen bliver givet fri. VI mennesker kan nemlig ikke ovrleve, uden at der er insekter, fisk og pattedyr..
Så lad os tage fat på landbrugsarealerne og byområderne, således at de svageste i samfundet (planter, fisk og dyr) overlever. Det vil koste nogle banker, landrugsbedrifter, arbejdspladser og dermed også noget såkaldt velfærd. Ovennævnte er ikke kun skrevet for socialister, men for alle som ikke kun tænker på bevarelse af sin formue. Det er ren og skær overlevelse for de kommende
generationer.
noget såkaldt velfærd, men mon ikke de fleste kan undvære noget, det ser jo ud som om , vi vi bliver tykkere og har alt for travlt.

Annonce