Vi skal udvikle – ikke afvikle – dansk landbrug

Vi må ikke stramme klimaskruen så hårdt, at vi presser landsbrugsproduktionen ud af Danmark til lande, der er mindre klimaeffektive.
”Fremtiden er grøn” – proklamerede statsministeren, da han holdte sin tale til Folketingets åbning den første tirsdag i oktober. Heldigvis får han svært ved at finde en fødevareproduktion i verden, der er mere grøn end den, vi har i Danmark.

Det giver hverken mening på den grønne eller den økonomiske bundlinje

Vi skal fortsætte med at ligge i førerfeltet, men vi må ikke stramme klimaskruen så hårdt, at vi presser produktionen ud af Danmark til lande, der er mindre klimaeffektive. Det giver hverken mening på den grønne eller den økonomiske bundlinje.

Alle taber hvis landbruget rykker ud af landet

En stærk fødevareproduktion i Danmark er ikke alene godt for klimaet. En stærk fødevareproduktion sikrer nemlig også arbejdspladser, aktivitet i landdistrikterne og god eksportindtjening. Fødevareklyngen beskæftiger 185.000 mennesker i Danmark – mange steder i områder af Danmark, hvor der i forvejen ikke er for mange arbejdspladser.

Mennesker, der hver dag arbejder innovativt og klimaeffektivt, og som i fællesskab har sørget for, at udledningen af drivhusgasser fra landbruget er faldet med 17 procent. siden 1990, mens produktionen er steget med 31 procent.

Disse faggrupper står til at miste deres arbejde, hvis produktionen rykker til Polen

De ansatte i fødevareklyngen er ikke bare landmænd. Det er faglærte og højt kvalificeret arbejdskraft som smede, slagtere, mejerister og håndværkere, der arbejder i Danmark under ordnede forhold på for eksempel landbrug, slagterier og mejerier modsat en del andre lande.

Disse faggrupper står til at miste deres arbejde, hvis produktionen i Danmark bliver begrænset og fødevareproduktionen derfor rykker til Polen eller Bulgarien, Det vil især have uoverskuelige konsekvenser for landdistrikterne hvor jobbene ikke hænger på træerne.

Så kære Christiansborg - selvom fremtiden er grøn, er det afgørende, at de kommende klimatiltag ikke kommer til at medføre konkurrenceforringelser, der vil betyde, at produktionen vil flytte til lande med en mindre miljøvenlig, ressourcebevidst og klimaeffektiv fødevareproduktion, end den vi har i Danmark. Og det hjælper jo ikke på det globale klima. Tværtimod.

Vi skal have udvikling af fødevareklyngen

Organisationerne bag dette indlæg opfordrer politikerne på Christiansborg til at udvikle i stedet for at afvikle fødevareklyngen. Hele fødevareklyngen er klar til at tage de næste skridt i retning af en mere klimavenlig fødevareproduktion, men vi har brug for et stærkt fokus på forskning og udvikling, så vi kan udvikle nye teknologier til specifik reduktion af drivhusgasser.

Derfor er vi også rigtig glade for de 90 millioner kroner som regeringen afsætter til klimaforskning i landbruget. Sådanne klimaeffektive løsninger vil ikke bare kunne bruges i Danmark, men vil også være til gavn og inspiration i fødevareproduktionen andre steder i verden.

Hele fødevareklyngen er klar til at tage de næste skridt i retning af en mere klimavenlig fødevareproduktion

Verdens befolkning vokser. Det samme gør den globale middelklasse og den globale efterspørgsel efter fødevarer. Det faktum gør det endnu vigtigtigere at støtte op om en fødevareklynge, der med sin faglærte og højt kvalificerede arbejdskraft arbejder klimaeffektivt og innovativt hen mod løsninger, der kan gøre fødevareproduktionen grønnere.

Christiansborg-appel

3F, Dansk Metal, Fødevareforbundet NNF og Landbrug & Fødevarer appellerer sammen til, at Christiansborg holder sig for gode til at begrænse fødevareproduktionen i Danmark for klimaet skyld. Den begrænsning vil måske se godt ud i det nationale klimaregnskab, men det vil have negative konsekvenser i form af færre arbejdspladser i Danmark og en mere klimaskadelig produktion i mindre klimaeffektive lande.

Den begrænsning vil måske se godt ud i det nationale klimaregnskab, men...

Vi har en tiltro til, at politikkerne og fødevareklyngen sammen kan komme med flere klimavenlige og langtidsholdbare løsninger til gavn for klimaet, beskæftigelsen og økonomien.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundsformand for Dansk Metal

Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF

Gruppeformand for 3F’s Grønne Gruppe

Formand for Landbrug & Fødevarer


Flere artikler om emnet

Annonce