Annonce

FH-formand: Rigtig beslutning at fortsætte OK20-forhandlinger

FH og DA enige om mæglingsforslag. ”Det var den eneste rigtige beslutning at fortsætte forhandlingerne,” siger Lizette Risgaard. Forslag skal nu til afstemning.
Lørdag har forligsmanden fremlagt en skitse til mæglingsforslag om fornyelse af en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen:

”Mæglingsskitsen omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter cirka 93 procent af de involverede lønmodtagere,” siger forligsmand Jan Reckendorff.

Jeg er stolt af den helt særlige danske model

Derudover fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for de resterende syv procent af lønmodtagerne, der arbejder på overenskomster, hvor lønmodtager- og arbejdsgiverorganisation på det enkelte område ikke har kunnet nå til enighed om en ny overenskomstaftale.

FH-formand: Den danske model viser sit værd

I de seneste uger har Danmark stået i en noget uvant og helt ekstraordinær situation som følge af COVID-19. En situation der også satte sit præg på de resterende OK20-forhandlinger.

Det var den eneste rigtige beslutning at fortsætte forhandlingerne

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, understreger dog vigtigheden af, at forhandlingerne fortsatte på trods af den verserende coronakrise:

”Det var den eneste rigtige beslutning at fortsætte forhandlingerne, da det var afgørende, at vi holdt fast i de forlig, der allerede var indgået, inden corona-situationen udviklede sig. Disse forlig var nemlig et rigtigt godt afsæt for de efterfølgende aftaler,” siger hun i en pressemeddelelse.

Lizette Risgaard glæder sig over, at den danske arbejdsmarkedsmodel viser sin styrke, selv i en vanskelig situation:

Den danske model er med til at give os et af verdens mest trygge og fleksible arbejdsmarkeder

”Jeg er stolt af den helt særlige danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere selv forhandler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår. Den danske model er med til at give os et af verdens mest trygge og fleksible arbejdsmarkeder, selvom vi alle sammen er udfordret i øjeblikket.”

placeholder

 

3F-bagland krævede stop for forhandlinger

Onsdag i sidste uge blev Forligsinstitutionen lukket ned, og forhandlingerne sat på pause grundet risikoen for smitte af coronavirus. Men allerede torsdag – altså dagen efter – trodsede Forligsmanden coronakrisen og genoptog forhandlingerne på byggeområdet.

Den beslutning bragte sindene i kog hos en række 3F-lokalformænd, der ville have Folketinget til at gribe ind og sætte forhandlingerne i bero. En opfordring, der få dage senere blev bakket op af 23 ud af 66 lokalafdelinger i 3F.

En opfordring, der blev bakket op af 23 ud af 66 lokalafdelinger i 3F

Som reaktion på den mæglingsskitse, som forligsmanden har fremlagt lørdag, skriver Per Christensen, forbundsformand i 3F, i et Facebook-opslag, at der er "opnået meget stærke resultater".

placeholder

 

Urafstemning venter

Forligsmandens mæglingsskitse er udarbejdet i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der udgør arbejdsmarkedets parter.

placeholder

Forligsmanden forventer at fremsætte det endelige mæglingsforslag onsdag den 25. marts. Dernæst skal forslaget til urafstemning blandt medlemmerne.

Resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 16. april kl. 12, hvorefter resultatet vil blive offentliggjort.

Resultatet af afstemningen skal foreligge den 16. april

FH-formand Lizette Risgaard mener, at fagbevægelsen har grund til at være tilfreds med resultatet af de private overenskomstforhandlinger. Hun håber nu, at medlemmerne vil gøre brug af deres demokratiske ret til at stemme:

”OK20 giver et velfortjent løft til alle. Om du er ung lærling eller ældre, om du er syg eller rask, er der forbedringer de kommende tre år,” siger hun.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det her vil for alvor skabe splittelse i fagbevægelsen. Byggefagene havde med rette håbet på at denne overenskomstforhandling endelig ville skabe et gennembrud i kampen mod social dumping. Men først så vi industriens totale mangel på solidaritet ved at forhandle sig frem til latterligt lave stigninger på mindstelønnen og derefter en coronakrise som lagde alle kortene i hånden på arbejdsgiverne. Det er tydeligt at arbejdsgiverne kører et dobbeltspil. Samtidig med at de laver overenskomster forbereder de sig på en situation hvor tilstrækkelig mange arbejder under langt dårligere vilkår. Den del og hersk politik kan de så bruge når krisen rigtig kradser til i praksis at bryde overenskomsterne. Det er dybt beskæmmende at toppen af FH ikke har fattet hvor alvorlig situationen er. Udviklingen var tydelig allerede for mere end 10 år siden. Flexicurity er under afvikling. http://modkraft.dk/node/9438