Annonce

Før Enhedslistens årsmøde: ”Man kan forvente smækken med dørene”

Holdningen til EU bliver den store splitter, når regeringens rødeste støtteparti holder årsmøde i Bededagsferien.
Op til weekendens årsmøde i Enhedslisten er der lagt op til en klassisk intern diskussion om balancen mellem på den ene side de skarpe paroler - og de rene hænders politik og på den anden side en pragmatisk tilgang, hvor man arbejder for politiske resultater.

Når de delegerede søndag igen sætter kursen hjemad, vil det rødeste af regeringens støttepartier givetvis have afleveret en solid gang voksen-skæld-ud til den socialdemokratiske regering for at svigte løftet om at hjælpe de fattige, klimaindsatsen, uligheden, velfærden, uddannelserne og ligestillingen.

Det vil formentlig blive krydret med advarsler til regeringen om ikke at overskride mere eller mindre imaginære røde linier i det parlamentariske samarbejde i Folketinget.

de fattige, klimaindsatsen, uligheden, velfærden, uddannelserne og ligestillingen

Forud for årsmødet er det dog partiets position i EU-politikken og holdningen til NATO, der har tiltrukket sig størst opmærksomhed.

Er det (også) NATOs skyld?

Efter flere års intern debat er der lagt op til nyorientering af Enhedslistens EU-politik, hvor der er forslag om at rykke partiet i en mere EU-positiv eller pragmatisk retning.

Det falder sammen med krigen i Ukraine, som har blottet interne spændinger mellem de mest skarpe kritikere af Rusland og Vladimir Putin på den ene side og en mindre, men markant gruppe af partimedlemmer, der holder fast i, at EU sammen med NATO bærer et stort ansvar for krigens rædsler.

EU som kapitalens, militarismens og imperialismens værktøj

Der er med andre ord lagt op til at flytte fokus fra de klassiske paroler om EU som kapitalens, militarismens og imperialismens værktøj og i stedet betragte EU som en ”politisk kampplads”, hvor Enhedslisten - trods EU's fejl og mangler - skal arbejde på at skabe resultater og søge indflydelse.

Den proces går ikke stille af på interne linier, hvor striden står mellem såkaldte konservative, traditionelle socialister overfor progressive og fornyere, fortæller Mikkel Skov Petersen, der i mange år har fulgt venstrefløjens debatter og kampe.

Mikkel Skov Petersen har tidligere været ansat hos Enhedslisten, ligesom han har været redaktør på det venstreorienterede og nu hedengangne net-medie modkraft.dk.

Han er i dag journalist og medredaktør på Kommunikationsforum og beskriver sig selv som uafhængig iagttager af venstrefløjen.

Født af 70ernes og 80ernes venstrefløj 

”Der er en konservativ strømning, som vil holde fast på det Enhedslisten, som er født ud af 70ernes og 80ernes venstrefløj, med de grundlæggende antagelser som hører den tid til. Så er der på den anden side, det man kunne kalde en progressiv strømning, som gerne vil tilpasse Enhedslisten til det 21. århundrede og til samtiden,” siger Mikkel Skov Petersen, som peger på, at både EU-spørgsmålet og NATO-spørgsmålet kan anskues fra de to positioner.

 

Mikkel Skov Petersen, journalist og medredaktør ved Kommunikationsforum,
uafhængig iagttager af venstrefløjen, tidl. redaktør for venstrefløjsmediet Modkraft
og tidligere ansat i Enhedslisten

 

”Der er sket en gradvis opblødning i den klare opfattelse af EU som et entydigt onde, som kapitalens værktøj og en del af den vestlige imperialisme. De, der ønsker en mere pragmatisk tilgang til EU, minder om den tilgang man har til arbejdet i Folketinget,” siger han.

“Det står i kontrast til en holdning, hvor man har afvist hele konstruktionen og legitimiteten af EU-systemet. Så de, der ønsker en opblødning træder forsigtigt, fordi det historisk har været et kardinalpunkt at man bare skulle ud af EU.”

der er sket en gradvis opblødning

Mikkel Skov Petersen peger på, at diskussionen ikke blevet nemmere efter Brexit, hvor man har fået demonstreret, hvordan en udmeldelse ser ud i praksis.

Skal man gå ind i maskinrummet?

”Der er så nogen, der peger på Norges position som en mulighed for Enhedslisten, men som lykkeligt glemmer, at Norge kan siges at være mere med i EU end Danmark uden at sidde med ved bordet. Norge er med i Europol-samarbejdet. Norge er ligesom Danmark fuldt integreret i det økonomiske samarbejde i EØS,” siger Mikkel Skov Petersen.

”Skillelinjen er, om Enhedslisten skal ind og arbejde i maskinrummet, eller skal vi bare nedlægge arbejdet. Den progressive strømning prøver at nærme sig realiteterne, mens den konservative strømning vil stå fast på nogle idealer,” siger han og peger på, at NATO-diskussionen afspejler det samme dilemma.

den konservative strømning vil stå fast på nogle idealer

”Der er nogen, der siger: OK, en udmeldelse af NATO er nok ikke så smart, hvis man ikke kan skabe sikkerhed for den danske arbejderklasse. Så indtil det er på plads, behøver en udmeldelse af NATO ikke være så udpenslet i ens politiske program,” siger Mikkel Skov Petersen.

Oveni kommer så folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, som også kæder spørgsmålet om EU sammen med NATO-diskussionen og hele udenrigspolitikken.

Vil ikke tale om muskler

”Forholdet til NATO har stort set ikke fyldt noget i Enhedslisten, bortset fra interventionen i Libyen, hvor Enhedslisten gik med og tidligere i Afghanistan,  hvor man var imod. Det var ikke relevant at forholde sig dybere til. Men det er det så med Ukraine-krigen blevet på en meget håndgribelig måde.”

“Sikkerhedspolitik handler om muskler, som man helst ikke vil bruge, men som man har, hvis man får brug for dem. Og Enhedslisten vil helst ikke tale om muskler.”

vil ikke afskrive muligheden for at nogle medlemmer vælger at forlade partiet

Forud for årsmødet er der fremlagt fire forskellige forslag med hver deres bud på en EU-politik. Det mest vidtgående forslag fastslår, at virkeligheden har ændret sig, og at en udmeldelse her og nu vil være ”skadelig”.

Hvis det ender med en markant opblødning af EU-modstanden vil Mikkel Skov Petersen ikke afskrive muligheden for at nogle medlemmer vælger at forlade partiet.

”Det bliver ikke en sprængning. Enhedslisten er grundlæggende så robust, at man kan rumme de her uenigheder. Men jeg tror helt klart, man kan forvente smækken med dørene, hvis der er nogle af beslutningerne, der ikke falder ud som ønsket hos de konservative positioner. Jeg kan tage fejl, men jeg vil vurdere, at det vil falde i kategorien ”mindre afskalninger,” siger han.

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Mikkel Skov Petersens argumentation for Enhedslistens fortsatte højredrejning er prokapitalistisk og main stream socialdemokratisme.
Højrefløjens problem derudover er, at når de taler om “pragmatisk tilgang, hvor man arbejder for politiske resultater”, så er der bare INGEN RESULTATER af, at have været stemmekvæg for Thorning og Mette Frederiksen. Og uligheden er vokset mere under de 2 socialdemokratiske regeringer end den sidste Lars Løkke regering.

Jeg synes også det er en fejl at Enhedslisten ikke har fortsat den politik de startede med i 1990 og indtil 2011 betød at de lå og "roede" nede omkring spærregrænsen med 4 max 6 medlemmer i folketinget. Det er den rette plads for det parti med de holdninger de fremføre i folketinget. Man må håbe at partiet aldrig får afgørende indflydelse på hvilken politik der skal føres i Danmark.

Der skulle stå "rodede" nede omkring spærregrænsen

Enhedslistens største udfordring bliver Parisaftalen om klimaet.

De lande som ingen råstoffer og egenproduktion har, bliver taberne i det nye inflationssamfund, som uvægerligt bliver resultatet af landenes omlægninger og nedskæringer af produktioner!

Flaskehalse vil opstå overalt igen og igen! Coronaen og krigen i Ukraine burde allerede nu lære Enhedslektien.

Det globale samfund står og falder med at alle forsyningslinjer holdes åbne!

Eller erstattes lige så hurtigt!

De store tabere bliver de vælgere som Enhedslisten ofte repræsenterer!

Ude i den store verden er de første lande allerede bukket under og den sociale uro og demonstrationer og fattigdom hersker.

Maersk fik ekstra overskud på 50 milliarder på Corona flaskehals inflationen.

Regeringen yder blot 3 milliarder i kompensation på en samlet inflation på 6 procent.

Når fødevaremangel på grund af Parisaftalen springer i øjnene, får højest 1 procent af befolkningen kompensation.

Aktie-ejerne i Maersk!

De skal sejle mælk,ost, kød, korn, osv ind fra udlandet!

Er det det Enhedslisten vil?

Cementen skal sejles ind fra Italien og almene boliger stiger 20 procent.

Beton til havvindmøller stiger 50 procent!

Det sku vær så godt!

Men så er det faktisk skidt!

Enhedslistens weekend kommer til at afgøre din fremtid!

Smækken med dørene når Danmark lukker og slukker!

Måske en enkelt økologisk bonde overlever et sted i Jylland!

Og Maersk-skibenes aktie-ejere!

Kom Mai du søde milde!

Kl er nu 2040 og vi ved alle, at Enhedslisten har vedtaget
at de vil blive i EU,og ænder EU indefra i en retning der er
meget mere arbejder-demokrati,og meget minder kapitalisme,og
især olie-giganterne der ialt for mange år har løjet om CO2 ud-slip
pga fossile af-brandinger og mange ander kapitalist-former i den retning

Og jeg siger Huuraaaa og tillykke med meget mere demokrati

Som jeg har sagt i mange år, så er der et forum i EU med
mange lande, og det er i det forum Enhedlisten kan nå nogle
af deres/vores fremtids-mål,klima-mål arbejder-mål.

Og man ville ikke opnå noget som helst ved at melde sig ud af EU

Ja til EU,
og nej til en EU-Hær (ophævelse af forsvars forbehold)

og vi kan altid tage en ny afstemning om forsvars-forbehold
når der er fred i Ukraine

Og og og vi skal blive i NATO

Og vent bare at se,om 5-10-20 år
så er det arbejderne der har flertal i EU

Så Enhedslisten ønskes god abejdesløst af mig

Klima først
stop forssille afbrandning nu
luk oliehanerne nu
og fuld fart frem med sol,vind og brint-energi

Tænk sig at kommentere Enhedslistens debatter om EU, UDEN med eet ord at nævne at England jo lige har meldt sig UD. Det kan godt være "man" Ikke kan lide at englænderne har meldt sig UD, men det ændrer jo en MASSE ting fremadrettet. Så i øvrigt. NEJ til afskaffelse af forsvars forbeholdet 1. Juni. Noget MÅ folk da have lært.

Hvorfor den hurtige vending fra “imod” til “for” EU? Spurgte Intervieweren?
Det drejede sig om demokrati!

Men uden EU havde Putin allerede vundet i Ukraine!

Med alt hvad det ville medføre?

Uden NATO havde Putin allerede vundet i Ukraine!

Sammenhold! Samfundssind! Arbejdersammenhold på tværs af grænserne!

Parisaftalen har vendt op og ned på mosbevoksede partiprogrammer!

Die Halle stehen in Solidarität mit der Ukraine!

Hvordan klarer arbejderklassen dagen og vejen imod inflationen skabt af Parisaftalen og Putins kortsigtede reaktion derpå?

Salget af økologiske produkter falder drastisk i Danmark!

Der er brug for det grønne Enhedslisten i alle demokratiske forsamlinger!

Kun arbejder/bonde kan holde fast i det grønne!

Det koster kassen! Verden sulter! Og Putin stjæler al korn fra Ukraine!

Kom, Mai, du søde, milde!
gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære Mai, hvor gerne
igen i marken gå.

Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære Mai, o kom!
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!

Fortid og nutid fornyer verdens gang!

Parisaftalen er det ungdommen ville!
Og det kommer til at koste!
Gammelpolitikere i Rusland og verden over falder i grus!

Det grønne har taget over!

Selv teenagere sparer på vandet fra varmtvandsbeholderen!

Selv teenagere sætter iPhonen i stikkontakten om natten!

Selv teenagere springer over skituren til Østrig!

Vi står sammen for at redde kloden!

På alle platforme!

Selv Enhedslisten i EU!

Selv kystbanesocialisterne må overveje det røde kød!

Og droppe den fjerde årlige charterrejse til Toscana!

Eurovisionen synger på sidste vers!

Den blå anemone
1. Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

2. På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.

3. Nu står den der og nikker
så sejerssæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

4. Hvad var det dog der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: "Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden", da jeg sad
i vint'rens grumme done.
Nu gør min anemone,
mit hjerte atter glad.

5. For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la'r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!

Desværre blev Danmark ikke repræsenteret, men i ny norsk nutidsfortolkning går det blå og gule i international engelsk således:

Give That Wolf A Banana (Norway)

Not sure I told you, but I really like your teeth
That hairy coat of yours with nothing underneath
Not sure you have a name, so I will call you Keith
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
See where you're going, but I don't know where you've been
Is that saliva or blood drippin' off your chin?
If you don't like the name Keith I'ma call you Jim
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
Give that wolf (banana)

Den blå anemone og gule banan kropsliggør tidens tand!

Rige og fattige er atter i samme båd! Noas ark søger sine udvalgte!

Det blå hav og den gule sol er over os!

Men ser du en blå anemone i din have er håbet ikke helt ude!

En ung jysk kvinde på stenbroen huskede sin jyske barndom!

Verdens hårdeste grønne banan bliver flået op og fortæret når ulven igen får sin plads i den mondæne Nordsjællandsk natur!

Eurovisionen med nye visioner i gult og blåt!

Da Enhedslisten meldte sig ind i EU meldte Finland og Sverige sig ind i NATO!

Hvem havde set den komme! Den blå anemone! Kom, Mai, du søde, milde!

Gør skoven atter grøn!

Enhed gør stærk!

Start med at få alle læbælter tilbage på 1950er-niveau!

Før tørken rammer hele Europa og Ukraine!

Og den sibiriske brunbjørn indtager Moskva fra alle sider.

Sulten og på søgen efter alt det grønne der giver liv og bær og kød!

Hvad er forskellen på SF og Enhedslisten