Annonce

Minkavlerne smides på porten

Må ikke længere sidde med i de såkaldte erstatnings- og taksationskommissioner - SF's fødevareordfører jubler: "Det her er et vigtigt skridt"
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Carl Valentin (SF)
Personer med tilknytning til minkerhvervet smides nu helt ud af de erstatnings- og taksationskommissioner, der i øjeblikket sidder og afgør størrelsen på den erstatning, som de enkelte minkavlere skal have.

Det oplyser SF's fødevareordfører, Carl Valentin, i et opslag på Facebook.

Både SF og De Radikale har i forhandlinger kæmpet for at få smidt personer med tilknytning til minkerhvervet ud af erstatningskommissionerne.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har som modtræk foreslået, at der kun måtte være højst en person med tilknytning til minkhvervet i hver enkelt kommission bestående af fem personer. Men nu har SVM-regeringen altså givet efter for presset, som er vokset i kølvandet på en række belastende afsløringer om tvivlsomme afgørelser truffet i erstatnings- og taksationskommissionerne.

"Det her er et vigtigt skridt," skriver Valentin på Facebook.

placeholder

Landbruget og minkerhvervet har siddet på flertallet

Som afdækket af Netavisen Pio sidder minkerhvervet - sammen med landbruget - på 72 af 118 pladser i erstatnings- og taksationskommissionerne. Og på 28 ud 42 pladser i ankeinstansen, Overerstatnings- og taksationskommissionerne.

I Overerstatnings- og taksationskommissionerne (2. instans) sidder minkerhvervet mere præcist på 22 af de 42 pladser. I erstatnings- og taksationskommissionerne (1. instans) sidder minkerhvervet (Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. og Det Danske Minkerhverv) på 53 ud af de 118 pladser.

Den spritnye beslutning betyder således, at 1. instans skal have 53 nye medlemmer, mens 2. instans skal ud og finde 22 nye medlemmer.

DI og Dansk Erhverv lurepassede

Som tidligere beskrevet i Netavisen Pio blev det oprindeligt besluttet, at erstatningskommissionerne - ud over en dommer/tidligere dommer som formand - skulle have hver fire medlemmer udpeget af Dansk Pelsdyravlerforening, Det Danske Minkerhverv, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR - danske revisorer.

Men Dansk Industri og Dansk Erhverv udpegede aldrig nogen medlemmer

Men Dansk Industri og Dansk Erhverv udpegede aldrig nogen medlemmer til kommissionerne, og det har været stærkt medvirkende til, at minkerhvervet sammen med landbruget - i sidste ende kom til at udgøre flertallet i langt de fleste af de fem mand store erstatningskommissioner.

Dansk Industri har tidligere over for Netavisen Pio begrundet fraværet af DI-udpegede medlemmer med, at Dansk Industri “ikke har fundet relevante personer til udpegning".

Netavisen Pio har også spurgt Dansk Erhverv, hvorfor organisationen ikke - som det var planlagt - har udpeget medlemmer til erstatningskommissionerne. Men Dansk Erhverv har ikke reageret på henvendelsen.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) lægger nu op til, at medlemmerne af kommissionerne kan bestå af en videre kreds end nu. Han peger blandt andet på jurister, økonomer og folk med forstand på vurdering af ejendomsværdier.

Opdateret

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det var på tide 30.000000000, det er svimlende mange penge og det må reduceret til et mere realistisk niveau og baseret på fakta tal

Ja Jacob ka vist det m nullerne Helle!!

Hvad er der sket, har fødevareministeren fået sat stolen for døren.
Endelig har denne regering turde sætte sig op imod landbrug og fødevare.
Selv minkavlernes formand synes, at minkavlerne har optrådt med så lidt
omtanke og ansvarsfølelse, at han har bedt ministeren om at smider
minkavlerne ud af disse kommissioner, som skal varetage skatteydernes
skattebetalinger, selvfølgelig skal minkavlerne have en fair behandling,
men de skal ikke optræde som om vi andre er en samling idioter.
Rasmus Prehn tidligere minister har udtalt at de 19 Mia. var en kompensation,
som var til den gode side, også set med minkavlernes øjne, men 10 Mia. ekstra
er en direkte ulovlig handling, foretaget af taksations kommissionens medlemmer.

10 til 12 mio er mi akcept men ej næsten 2 storebæltsbroer. OG TAK TIL PIOPIO OG MOLIN FRA ZETLAND FOR AT HA STOPPET DENNE GALMANDSVÆRK. Og til Copenhagen Furs idiotiske luxuxidiotiske udtalelse i denne sag. Voeherre bevares!!

Jeg tænkte, at erstatningen kunne være rimelig hvis man tog gennemsnittet af den indtjening man havde opgivet til skat, i op till 5 år. Hvordan kunne man have krav til mere? Vi ved jo alle at det var et erhverv svært at kontrollere, og i øvrigt i den grad for nedad gående.

Enig

Nu kan vi jo håbe på, at det er pelsavlerne der bliver pelset efter deres forsøg på svindel
.

I vores skattesystem kan man gå 3 år tilbage, hvorfor kan man
ikke med minkavlerne fastsætte en pris, som går de 3 år tilbage,
og hvis de ikke har haft en indtægt som kan give et afkast, så der
skal betales skat, så må de som alle andre borgere i dette land få
kontanthjælp, ud fra de kriterier som gælder for kontanthjælps
modtagere, så kan man ud fra ekspropriations reglerne vurdere der
produktions bygninger og udstyr, som alt andet lige, må være pågået
en hvis form som feks. afskrivning og anden skatteteknisk regel.

Arne Jensen. Der skal ryddes op, der er nogle medlemmer af Venstre der fik sig en ministerpost. De burde gå nu
Thomas Danielsen har skidtfisk fra Kvote Kongen. Jacob Jensen og Sophie Løhde, Jacob gik Ellemann Gik Selv. Troels
Lund Poulsen er fedtet ind. Samt Ole Birk Olsen. Ole Simonsen

Så må vi jo håbe at de allerede tildelte erstatninger ( gaver) ikke danner præcedens for de fremtidige.
Som jo er juridisk kutyme, efter devisen, at alle skal behandles ens.

Hva så m ham JACOB - HM der var vist noet m KVOTEFISKERNE som og var hans goe venner. FÆÆÆLT Jacob - Men dig og Lars kommer jo gerne godt fra d Hiele.

OK det var vist Danielsen - MEN DOG THE SAME PARTEI!!!!

Det er rystende at høre, de har fået 29,5 mia. i erstatning!!!
Store dele af erhvervet var økonomisk på røven, inden de skulle aflive deres besætninger og nu bliver de forgyldt. Hvor er vores politikere henne? Det er en skamplet på det danske folkestyre og en hån mod de mennesker der p.g.a. sygdom og andet, må kæmpe for at få tingene til at hænge sammen. 😡

Super Kurt!!

De har IKKE fået de 29 milliarder endnu, det er heldigvis stoppet i tide, og flere sager er anket . Hvad det ender med ved vi p.t. ikke. Men de 19 milliarder må være max. Et erhverv som er baseret på dyremishandling, uanset hvad de siger. Dyr i massevis i små bure, der slås ihjel for profit. Og desforuden bragte de sygdom til hele landet. Og respekterede ikke, de regler, der var udstedt. De bragte coronaen ind i plejehjemmene. Mink avl bør forbydes for altid i DK.

Så mangler vi bare at fagforeninger ikke længere skal have medlemmer med til overenskomstforhandlinger!

Personer med tilknytning til minkerhvervet smides nu helt ud af de erstatnings- og taksationskommissioner, der i øjeblikket sidder og afgør størrelsen på den erstatning, som de enkelte minkavlere skal have.

Industriministeren lægger nu op til, at medlemmerne af overenskomstforhandlingerne kan bestå af en videre kreds end nu. Han peger blandt andet på jurister, økonomer og folk med forstand på vurdering af industrilønninger set i et større perspektiv.

De gule fagforeninger har vundet en endegyldig sejr!

Lønninger og erstatning for en arbejdsindsats afgøres ikke længere af den såkaldte danske model med deltagelse af røde fagforeninger!

Uafhængige jurister, økonomer, fagfolk og især politikere a la Valentin, skal i fremtiden bestemme løn og arbejdsvilkår!

Farvel til fagforeninger, fagforeningskontingent, strejkekasser!

Nu skal løn og arbejdsvilkår afgøres af uafhængige, neutrale, objektive jurister, økonomer og politikere.
Personer med tilknytning til industrierhvervene smides nu helt ud af overenskomstforhandlingerne, der i øjeblikket sidder og afgør størrelsen på de lønninger, som de enkelte industri- arbejdere skal have.

- Det manglede da også bare, at de ikke skal uddele milliarder til hinanden.

Valentins dag hver dag!

SF er tilbage sit udgangspunkt!

Kommunismen og 5-årsplaner!

Hvilken forstand har erhvervsfolk, fagforeningsfolk, lønmodtagere på priser, lønninger, arbejdsvilkår?

Carl Valentin styrer!

Drop dit fagforeningskontingent i morgen!

Den danske model er død og borte sammen med minken!

De gule fagforeninger og Moderaterne vandt!

Tilbage har vi landbrugets traktorer og landbrugsmaskiner!

Medlemsdemokratiet døde med Valentin der jubler:

"Det her er et vigtigt skridt"

Tilbage er der kun de gule veste!

Siddende på blå traktorer!

Huslejenævn med lejere som repræsentanter er snart en by i Rusland!

Ejendomsvurderingsnævn med husejere er snart en by i Rusland!

SF er regeringsparate som aldrig før!

SVMSF regering kan lægge 5-årsplaner der siger spar 2 til alverdens erhvervsorganisationer og fagforeninger.

Straks c02 afgifterne i statskassen klinger
den politiske sjæl ud af de menneskeskabte klimaforandringer springer

Fagforeningernes endeligt!

Valentins dag hver dag!

Men måske lukkes indfaldsvejene til storbyerne allerede 1. maj.

Måske Danmarksdemokraterne vil kæmpe kampen for den danske model!

Forenings-Danmarks demokrati!

Fagforeningernes demokrati!

SF smides på porten!

Hvilken erstatning fik sygeplejerskerne for deres ekstra indsats under coronaen?

Et honninghjerte!

At være sygeplejerske er et “kald” siger statsminister Mette Frederiksen!

At være minkavler er et “kald” siger Carl Valentin indirekte!

Hvem regner sygeplejersker og minkavlere som mennesker, der skal lyttes på, regnes med, spille en rolle i fremtidens Danmark!

Valentin har uforvarende puttet det arbejdende folk i en og samme hat!

Nu ventes så svaret fra forenings-Danmark!

Den danske model smidt på porten!

Af SVMSF…

Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke en minoritet, er ikke et demokrati. I et demokrati må der eksistere frihedsrettigheder, som ikke kan afskaffes med simple majoritetsafgørelser, og til disse hører foreningsfriheden og religionsfriheden.

Sælg ikke skindet før bjørnen er skudt!

Nedlæg ikke et erhverv før du ved hvad det koster!

Valentin har fået en lektion før han nedlægger de danske fødevareerhverv!

Inger Støjberg har allerede startet traktorerne med de gule veste!

Demokratiet i Danmark kan genindføres med forenings-Danmarks nødvendige gensvar!

Minkerstatningerne danner allerede præcedens!

Fagforeningerne har fået minkskind om munden!

De blå partier jubler sammen med Valentin!

Pyrrhussejr er et udtryk for en dyrekøbt sejr. En sejr med tab, der er større end fjendens. Udtrykket stammer fra kong Pyrrhus af Epirus. Pyrrhus vandt over romerne i Heraclea i 280 f.Kr. og Asculum i år 279 f.Kr. Men sejren kostede ham størstedelen af hans hær, mens romerne fik erstattet deres tab med nye rekrutter.

Valentin vandt over minkavlerne. Men sejren kostede ham fagforeningernes indflydelse i fremtiden. SFs hær er død og borte! De blå partier vil i al fremtid henvise til samfundets samlede pris når fagforeninger ønsker erstatninger for mange års indsats!

Mette Frederiksen sikrede at 1,9 milliarder kroner går overordnet fra 2026 og frem til et varigt lønløft i sundheds- og ældreplejen. De 1,75 milliarder kroner går til kommunerne, mens at 150 millioner kroner går til regionerne. Milliarderne kommer fra den ekstraordinære ramme til løn og arbejdsvilkår

Præcedens, præcedens, præcedens

Modeindustrien har i årtier ødelagt klimaet!

Skal en erstatnings- og taksationskommission kunne nedsætte lønningerne til det halve i fremtiden for al svineriet og overforbruget i modeindustrien?

“Det her er et vigtigt skridt”.

Kun fagforeninger kan stoppe rabiate klimaaktivister som Carl Valentin!

Skal en erstatnings- og taksationskommission kunne nedsætte lønningerne i fly- og charterbranchen for C02 svineriet i snart fem årtier?

Præcedens, præcedens, præcedens….

Minkavlerne er smidt på porten!

Danmarksdemokraterne sejrer allerede!

Danmarks Demokraterne har jord i hovedet, Inger Støjberg er ikke rigtig klog.
havde hun været rigtig klog var hun ikke blevet sat i FODLÆNKE, det er der
kun vaneforbrydere som bliver straffet med.
Og så længe hun er virksom i politik bliver der aldrig en BLÅ regering.
Hun er Dansk Folkeparti om igen, de blev det største parti i den BLÅ, og fik
aldrig indflydelse for deres mandater, de var bange for at tage et ansvar.
At gå fra en tilslutning på 21 procent af vælgerne til 3 procent er aldrig
sket for et politisk parti i DANMARK, og tak for det.
Aksel du har ikke forstand på Dansk politik. Dine lange tåbelige smører
er der vidst nok ingen der gider at læse.

Det fortæller Tage Pedersen, der er minkavler og formand for brancheforeningen Kopenhagen Fur.
Dette er en sætning taget fra AVISEN.DK og den fortæller vist lidt om hvilket indfiltrerret med-hinanden-minksystemet er.

EFTERHÅNDEN ka HELE DANMARKS skatteydere se hvad og hvem MINKERHVRVET indeholder og består af. Det er ETKOMMENSAMMENREND af mennesker som kun tænker på sig selv og penge. Ret så chokerende.

Nu skal ansatte i Minksekretariatet sgu også have 5000 kr mere om måneden hvis de vil arbejde der. Nå ja det er jo også flossede Thomas Danielsen der har det under sig. MEN hva faen laver dette minksekretariat under TRANSPORTMINISTEREN??? DET ER DA MER OG MER LALLENDE DENNE MINKSAG!