Hjælpeorganisation til socialområdet: Tag de gode erfaringer med

Kirkens Korshær glæder sig over, at socialområdet nu vender tilbage til det normale, men forventer samtidig en ny form for normalitet
Den corona-bekendtgørelse, som har gjort det muligt at afvige fra visse offentlige forpligtelser og rettigheder på socialområdet, bliver nu ophævet.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

”Coronakrisen har været en hård tid for udsatte og sårbare mennesker. Takket være danskernes store indsats mod coronavirus kan det sociale område nu vende tilbage til normalen. Vi bad de svageste i vores samfund om at være de stærke. Nu skal vi i fællesskab hjælpe dem godt tilbage til hverdagen,” siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Den melding glæder Kirkens Korshær sig over, men lægger samtidig vægt på, at det er vigtigt at tage de gode erfaringer fra corona-nedlukningen med sig.

“Det har jo været en svær tid for alle - også for socialt udsatte, men der er også nogle, der har oplevet, at der faktisk blev ro og plads til, at de kunne være i sig selv uden at blive jaget rundt med, og måske netop derfor er kommet nærmere nogle gode beslutninger for dem selv såsom at søge læge eller sætte sit misbrug ned,“ siger Helle Christiansen, der er chef for Kirkens Korshær, til Netavisen Pio.

Alt skal tilbage til det normale

Ophævelsen af corona-bekendtgørelsen betyder, at kommunerne nu igen skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt.  

Inden onsdag skal kommunerne have normaliseret forholdene på socialområdet, hvor de har gjort brug af reglerne i corona-bekendtgørelsen til at vige fra forpligtelser og rettigheder.

Kommunerne skal også inden onsdag normalisere sagsbehandlingen i sager om udsatte voksne og i sager om børn, unge og voksne med handicap. Det indebærer blandt andet, at møder i disse sager igen skal afholdes fysisk.

Helle Christiansen er glad for, at de offentlige medarbejdere på socialområdet nu kan komme tilbage på arbejde.

Hun håber i den forbindelse, at aktørerne på socialområdet i fællesskab kan se, at der også har været nogle gode ting ved at skrue ned for det meget intensive, opsøgende og opfølgende arbejde i forhold til nogle af de mest udsatte.

På den måde kan vi finde ud af, hvad der er godt for den enkelte i forhold til at kunne leve et bedre liv

“Jeg har et stort ønske om, at vi på både et godt fagligt grundlag og nu også på et erfaringsmæssigt grundlag fra coronatiden kan sætte os sammen og bruge de informationer sammen med de mennesker, det handler om. På den måde kan vi finde ud af, hvad der er godt for den enkelte i forhold til at kunne leve et bedre liv,” siger Helle Christiansen.

Bedre livsvilkår for nogle, ensomhed for andre

Ifølge Helle Christiansen har coronatiden skabt bedre livsvilkår for de socialt udsatte, der faktisk kom ind og fik en plads på et værested eller en varmestue med ro og medarbejdere, der kunne hjælpe dem.

“De sover længere. De spiser bedre og udviser generelt større humør og livslyst,” siger Helle Christiansen.

De sover længere. De spiser bedre og udviser generelt større humør og livslyst

Det gælder dog ikke alle udsatte. Der er for eksempel udsatte, som har savnet deres støtte-/kontaktperson og derfor er gået endnu mere til i ensomhed og uoverskuelighed med rod i kuverterne.

“De har jo haft det svært, og der er et oprydningsarbejde, som der skal tages fat på nu her, og som vi selvfølgelig også rigtig gerne vil bistå med for de menneskers skyld, men der har de kommunale medarbejdere ofte en nøglerolle ved at være dem, der kommer hjem og hjælper,” siger Helle Christiansen.

Har taget ekstra hårdt på nogle udsatte

Corona-nedlukningen har været ekstra hård for nogle socialt udsatte.

“Mange lider jo under det, at alting blev så stille. Førhen sagde nogle måske i spøg, at de ikke kunne lide søndag, fordi der er så stille, og så mærker de rigtig, hvor stille der er hos dem. Den ensomhed er jo så i coronatiden blevet strakt ud over hele døgnet, og det er rigtig svært,” siger Helle Christiansen.

Kirkens Korshær har haft digitale værestedstilbud såsom at drikke kaffe sammen hver for sig, men sådanne digitale løsninger deler vandene ifølge Helle Christiansen.

Hun fortæller, at nogle udsatte har været gode til at opsøge digitale løsninger, imens andre hverken har haft ressourcerne til at kunne finde ud af det eller haft økonomien til at have det udstyr, der skal til.

“En ny normalitet”

Helle Christiansen forventer, at socialområdet vil skabe “en ny normalitet” ved at tage ved lære af de erfaringer, som coronatiden har givet. Hun glæder sig over, at der også er politisk opbakning til netop det.

“Social- og Indenrigsministeriet har sat i gang forskellige partnerskaber og netværk omkring udsatte børn og voksne, og der samler man bredt set dem, som har erfaring inden for området og bruger organisationerne selv til at komme frem til, hvad vi lærte i coronatiden, og hvordan kan vi tage de gode erfaringer med os videre,” siger Helle Christiansen.

Aktørerne på socialområdet skal dog ifølge Helle Christiansen passe på, at det ikke bare bliver som før, når de er tilbage i de vante fysiske rammer.

Vi skal tage de nye arbejdsmåder med ind og gøre dem til det normale og en del af det, vi tilbyder vores mest udsatte

“Vi skal ud på gaderne og hjem til folk og møde deres behov der, hvor de er. Vi skal tage de nye arbejdsmåder med ind og gøre dem til det normale og en del af det, vi tilbyder vores mest udsatte,” siger Helle Christiansen.

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Mette Frederiksen er den bedste statsminister
Danmark har haft siden Harald Blåtand

Annonce