Coop-formand om arbejdsmiljøanklage: Der er "uenighed og konflikter"

”For nemt, når Lasse Bolander bare sender bolden tilbage på virksomheden,” lyder det fra 3F
Coop Danmarks bestyrelse spiller nu bolden tilbage til de lokale på koncernens omstridte lager i Hasselager, i Aarhus, hvor medarbejderne føler sig jagtet og overvåget.

”Vi må konstatere, at der er divergerende opfattelser af samarbejdet og arbejdsmiljøet på Hasselager,” skriver bestyrelsesformand Lasse Bolander i et brev til medarbejderne, efter at de i et brev til bestyrelsen har opfordret denne til at gøre noget ved arbejdsmiljøet på lageret. Arbejdsmiljøet er angiveligt præget af overvågning af pauser og toiletbesøg, arbejdspres og advarsler for bagateller.

Bestyrelsen kan og skal ikke være konfliktløser

”Det er der jo oftest, når der er uenighed og konflikter,” fortsætter bestyrelsesformanden i brevet. ”Og der er sandsynligvis sandheder og eksempler på begge parters opfattelse af situationen. Bestyrelsen kan og skal ikke være konfliktløser på lokale samarbejdsforhold."

Ifølge Lasse Bolander har Danmark en ”en unik samarbejdsmodel” på arbejdsmarkedet, som indeholder en række udvalg, procedurer og instanser til drøftelse af samarbejde og løsning af konflikter, og den model må derfor stå sin prøve.

Coop har en plan

Coops bestyrelse har derfor bedt den såkaldte logistikledelse på lagret i samarbejde med fællestillidsmænd og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen fra 3F og HK om i fællesskab at udarbejde en plan, som skal genskabe ”tillid og et godt samarbejde”.

Denne plan har fire elementer.

Først og fremmest skal samarbejdsudvalget (SU) på lagret ”genskabes”, efter at 3F’s tillidssrepræsentant har trukket sig. Det skyldes, at tillidsmanden mener, at  Coops ledelse manipulerede og fejlcitererede ham i et samarbejdsudvalgsreferat og malede et skønmaleri af arbejdsmiljøet for at nedtone problemerne op til bestyrelsesmødet  Coop foreslår derfor, at der anvendes en mediator fra HAK (Fagforeningerne bag fællesbestemmelserne) til sammensætningen af samarbejdsudvalget og ”sparring” fra kolleger på Aalborg Distributionscenter. Her fungerer samarbejdsudvalget til alles tilfredshed.

For det andet opfordres alle, der oplever problemer med arbejdsmiljøet, til at bringe det op i deres arbejdsmiljøudvalg.

For det tredje vil Coop ”kortlægge udfordringer med arbejdsmiljøet” og invitere en ekstern ekspertrådgiver ind, CRECEA, til at hjælpe med dette herunder bistå med at finde fremadrettede løsninger.

Og endelig foreslås der, som det fjerde, en række dialogmøder mellem medarbejdere og ledere, herunder hvordan de ”oplever tingene fra de forskellige perspektiver”.

3F forstår ikke planen

Thorkil Jansen, formand for 3F Aarhus Transport, Logistik og Byg, er uforstående over for bestyrelsens – og formandens – svar på brevet fra de ansatte. Thorkil Jensen henviser til, at en spørgeskemaundersøgelse på lageret, som 270 ansatte har besvaret, tidligere har afsløret, at 84 procent af medarbejderne føler sig overvåget af den daglige ledelse. 84 procent føler et for højt arbejdspres. Og 74 procent føler sig stresset på ferskvarelageret, der distribuerer varer til blandt andet Superbrugsen, Irma, Kvickly og Fakta.

Undersøgelsens resultater blev sendt sammen med brevet til Coops bestyrelse tidligere på måneden. Endvidere skrev 217 ansatte i dagene før bestyrelsesmødet under på, at de bakker op om nødråbet til bestyrelsen om at få styr på arbejdsmiljøet, hvilket denne også blev orienteret om.

Jeg forstår ikke, at bestyrelsen ikke forholder sig til kritikken

”Kollegaerne har jo netop peget på, at samarbejdsudvalget på ingen måde har fungeret på arbejdspladsen – hvilket er årsagen til deres nødråb til bestyrelsen,” siger 3F-formanden til Netavisen. ”Derfor er det for nemt, når Lasse Bolander bare sender bolden tilbage på virksomheden. De ansatte har netop ikke kunnet komme igennem med deres ting i de eksisterende samarbejdsorganer på virksomheden. Så jeg forstår ikke, at bestyrelsen ikke forholder sig til kritikken i brevet«

Rub neglene!

Medarbejdere på har tidligere overfor Fagbladet 3F  sammenlignet forholdene på lageret med det amerikanske selskab Amazon, der er berygtet for at overvåge og presse sine ansatte og kalder lederne for ”onde og nedladende”, når de taler til folk. Bare det at gå på toilet kan være et problem.

Ellers falder der advarsler

”Selv når man går på toilet, sker det ofte, at teamledere går ind på toiletgangen og fløjter uden for båsene for at vise, at de holder øje med os, og at vi skal rubbe neglene,” har en af de ansatte fortalt. ”Ellers falder der advarsler.”

I et brev til Coops bestyrelse skriver medarbejdergruppen, at de nu vil tage stilling til den foreslåede plan og så vende tilbage.

”Som udgangspunkt synes vi ikke brevet og planen giver svar på de spørgsmål vi har rejst i vores oprindelige brev – herunder spørgsmålet om I som bestyrelse bakker op om den ledelsesstil vi oplever på vores arbejdsplads,” skriver medarbejdergruppen. ”At I henviser os til at løse problemerne internt på virksomheden med vores egen ledelse, uden at I forholder jer til de problemer som 270 kolleger har peget på i deres besvarelser er utilfredsstillende. Vi ser dette som et udtryk for at I blåstempler den ledelsesstil vi oplever på vores arbejdsplads – og som er blevet rullet ud i medierne”.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce