Dansk Folkeparti fastholder nedskæringer på de ældre

Dansk Folkeparti fastholder sin opbakning til, at boligstøtten til pensionisterne over de kommende år skal skæres ned med over én milliard kroner. Over hundredetusind pensionister står til at miste tusindvis af kroner på forslaget.
For anden gang på mindre end en uge var Dansk Folkeparti i går i krydsild i folketingssalen. I fredags var det partiets opbakning til de kommende års minusvækst i kommunerne, og i går var det partiets opbakning til store nedskæringer i boligstøtte til landets pensionister, der fik en samlet opposition til at stille sig undrende over for partiets kurs.

”Det er ikke et forslag, vi er vildt begejstret for”, erkendte Dansk Folkepartis ordfører Bent Bøgsted under debatten. Alligevel fastholdt Bøgsted, at Dansk Folkeparti vil stemme for forslaget, som er en del af den finanslovsaftale, som blev indgået mellem Folketingets blå partier i sidste måned. Her indgik nedskæringerne som et af de elementer, der blandt andet skal finansiere lavere arveafgift og lavere registreringsafgift.

Den lovpakke, vi nu diskuterer, er et voldsomt overgreb mod de svageste folkepensionister som bor i ældreboliger. Og det er samtidig en understregning af, at en række af de aftaler, der er indgået i forbindelse med finansloven for 2016, er dybt social skæve. Og det er ikke mindst et fatalt svigt fra Dansk Folkepartis side”, lød det fra den socialdemokratiske ordfører Peter Hummelgaard under gårsdagens folketingsbehandling.

Nedskæringer på én milliard kroner frem mod 2020
Forslaget skønnes samles set at betyde nedskæringer på 90 millioner kroner i 2016, stigende gradvist til knap en halv milliard kroner i 2020. Samlet set skal der altså spares over én milliard kroner frem mod 2020, og besparelserne vil fortsætte også efter 2020.

En række ordførere undrede sig over, at Dansk Folkeparti kunne støtte op om forslaget, når partiet under valgkampen lovede bedre boligforhold for landets ældre. Bøgsted forsøgte at forsvare sig med, at forslaget også indebærer, at der er pensionister, som får højere boligstøtte i de kommende år. Konfronteret af de øvrige ordførere med spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Folkeparti ligefrem mente der var tale om et godt og socialt forslag, tak Bøgsted imidlertid i land:

Jeg har på ingen måde sagt, at det er et rigtig godt forslag. Det tror jeg ikke fremgår af referatet. Det håber jeg da ikke i hvert fald. For det er ikke noget, vi i Dansk Folkeparti synes, er det godt forslag”, lød det fra DF-ordføreren.

132.000 ældre mister 3.780 kroner
Boligpakken indebærer en række nedskæringer på boligstøtte til de ældre. Før det første ændres den fremtidige regulering af boligydelse, så den fremover kun stiger i takt med prisudviklingen, og ikke som i dag med den såkaldte satsreguleringsprocent, som er højere.

For det andet afskaffes det såkaldt beregningsteknisk tillæg til huslejen, som betyder, at boligydelsen fremadrettet beregnes på et lavere grundlag. For det tredje indføres der fra 2020 loft over, hvor meget den ældre maksimalt kan modtage i boligydelse. Til gengæld lempes kravene til pensionisternes egenbetaling en smule, hvilket trækker i den modsatte retning.

Bundlinjen er imidlertid, at der markante besparelser på boligydelsen de kommende år. Ifølge regeringens egne beregninger medfører det første forsalg, at ”godt 273.000 modtagere af boligydelse vil få et tilskud, som gennemsnitligt er 840 kr. lavere i 2020”, mens det andet forslag medfører, at ”132.000 boligydelsesmodtagere gennemsnitligt skønnes at få nedsat den udbetalte boligydelse med 3.780 kr.”.

En række organisationer har rettet stærk kritik af forslaget. Blandt andet Ældresagen, som skriver, at ”en ny-indflyttet beboer i en plejebolig med folkepension som eneste indkomst og en husleje på 7.000 kr. om måneden står til at miste 5.000 kr. om året i boligydelse fra 2017”.


placeholder

Annonce