Annonce

Danske politikere skal tage ansvar for deres grønlandske medborgere

Kære kollegaer, lad os sammen tage hånd om vores medborgere. Grønlændere i Danmark har dansk statsborgskab og tæller ligeså meget som fru Jørgensen.
Trangsfjernelser, kulturforskelle, sociale udfordringer, manglende forståelse og mere læring om rigsfællesskabet i folkeskolen. Det er blot nogle af de emner som jeg debattere når jeg besøger grønlandske væresteder her i Danmark med mine politiske kollegaer.

Bare fordi jeg er grønlandsk politiker så betyder det ikke jeg også har ansvaret for grønlændere som bor i Danmark

Lad mig lige dræbe en gamle traver, bare fordi jeg er grønlandsk politiker så betyder det ikke jeg også har ansvaret for grønlændere som bor i Danmark. For grønlændere i Danmark er danske statsborgere og er ligeså meget din lokale vælger som fru Jørgensen.

Hjemløse grønllændere er danske statsborgere!

Jeg er blevet spurgt og ringet op af flere omgange og blevet spurgt til min holdning om lokale tilbud for grønlændere eller statistiker med grønlændere i Danmark. Og selvom det står mit hjerte meget nært, hvorfor er det så man ringer til mig? De jo danske statsborgere i Danmark, derfor ville det give ligeså meget mening at kontakte en af mine politiske kollegaer som netop sidder med ordførerskaberne på de forskellige områder.

Danske politikere om de så end er lokalt, regionalt eller nationalt skal huske deres ansvar for deres egne medborgere

De danske politikere om de så end er lokalt, regionalt eller nationalt skal huske deres ansvar for deres egne medborgere. Det prøver jeg at sætte fokus på, derfor tager jeg altid ud med nogle af mine politiske kollegaer når jeg tager rundt i landet. For de skal opleve forskellene som der er og grønlænder i Danmark er ofte repræsenteret dårligt i statistikerne.

Enormt mange grønlændere i Danmark er hjemløse, udenfor arbejdsmarkedet og bliver ofte stigmatiseret, slået og råbt af på gangen. Det må de danske politikere tage seriøst. Det deres statsborgere i deres eget jord.

Systemet skal være klar på kulturforskellene

Selvom Danmark og Grønland er i et ”Rigsfællesskab” så kan man til tider opleve at der ikke er meget fællesskab over det. Grønlændere ved næsten alt om Danmark, men danskerne ved næsten ingenting om grønlændere. Det ses helt fra folkeskolen til de kommunale og nationale systemer.

Det er en omvæltning at flytte fra Grønland til Danmark

Det er en omvæltning at flytte fra Grønland til Danmark. Her er ikke meget hjælp at hente for vi bliver anset som danskere, men kulturforskellene er til at få øje på. Vores systemer er helt anderledes og bare det at flytte fra det grønlandske til danske skattesystem tror jeg kan få enhver til at få sved på panden, særligt når der ikke er hjælp at hente.

På mine turer rundt om i landet er det blevet gjort klart af både grønlændere som fagfolk at man i de danske systemer ikke er klar til at håndter eller har viden nok om de kulturforskelle der er på grønlændere og dansker.

Danske medarbejdere forstår ikke grønlænderes måde at kommunikere på og forstår ikke grønlændernes måde at tolke det man siger på. F.eks. så siger man i Danmark ja, mens man i Grønland kan løfte øjenbrynene i stedet. Kommunikationsbarriererne gør at selv de dygtigste grønlænderne oftere bliver tabt i systemerne og bliver stigmatiseret når de kommer til Danmark.

F.eks. så siger man i Danmark ja, mens man i Grønland kan løfte øjenbrynene i stedet

Tag ansvar!

Kære kollegaer, lad os sammen tage hånd og vores medborgere og give dem flere muligheder. Der er alt for stor ulighed blandt statsborgere i Danmark, kun på grund af de forskellige baggrund man kommer fra. Det ændrer vi nu ved at danske politikere også tager ansvaret for hånden, i stedet for kun at kaste den til os folkevalgte fra Grønland.                                                                                                                            

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Medlem af Folketinget for det grønlandske parti Siumut


Flere artikler om emnet