Annonce

Debat: Nordiske NATO-ja’er åbner for fælles-nordisk forsvarsfront

En historisk beslutning for socialdemokraterne i Sverige og Finland, og måske også for Norden, skriver tidligere generalsekretær for nordiske socialdemokrater.
En ny udvikling tegner sig for det sikkerhedspolitiske samarbejde i det nordlige Europa, i høj præget af de socialdemokratiske partier.

Søndag blev den historiske dag, hvor det stod klart, at Sverige og Finland vil ansøge om medlemskab i NATO.

Forud er der gået en diskussion i begge lande, ikke mindst i de to socialdemokratiske partier, der sidder på statsministerposterne.

I begge lande var der først en klar ja-melding fra partiernes hovedbestyrelser, inden regeringerne var klar til at træffe beslutning.

De finske socialdemokrater gav deres ja-melding lørdag, og svenskerne kom med deres søndag.

Værd at være opmærksom på

Søndag aften skrev Ann Linde, Sveriges socialdemokratiske udenrigsminister, således på Facebook, at forud for partiets beslutning havde man haft en åben dialog med alle partiets lokale foreninger, og hun havde selv deltaget i flere af disse dialogmøder.

NATO-medlemsskaberne er ikke bare en lille sten, der skal fjernes i skoen i de to landes sikkerhed.

Partiernes diskussioner er værd at være opmærksom på i Danmark, fordi de giver et billede af, hvad de finske og svenske socialdemokrater forventer at bidrage med i den nye europæiske sikkerhedsordning udover at modtage den umiddelbare sikkerhedsgaranti, der er brug for efter Ruslands overgreb på Ukraine .

NATO-medlemsskaberne er ikke bare en lille sten, der skal fjernes i skoen i de to landes sikkerhed. I begge partier er der både betænkeligheder over for NATOs strategier med atomvåben og forventninger om, at man kan bidrage til international dialog.

Både Sverige og Finland har haft en generel politisk konsensus omkring nytten af neutralitet. Alligevel gik begge lande straks med i EU's sikkerhedssamarbejde samtidig med EU-medlemskabet i 1995. Dét samarbejde danskerne indtil videre har haft forbehold overfor siden 1993.

Har hele tiden frygtet Rusland

For Finland har neutraliteten handlet om det såkaldt særlige forhold til Sovjetunionen og siden Rusland.

Men som den finske statsminister Sanna Marin understregede søndag, så har Finland ikke været alliancefrit efter man indtrådte som et aktivt medlem i EU's samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

I 1975 blev Finland landet, der lagde mødelokaler til den europæiske sikkerheds- og samarbejdskonference, hvor man på tværs af den kolde krigs to blokke skabte den fælles Helsinki-erklæring, og dermed lagde grundlaget for de rettigheder, som oppositionsgrupper bag det kommunistiske jerntæppe siden anvendte til at hævde det universelle i menneskerettigheder. Samtidig skabtes grundlaget for en bedre dialog over jerntæppet.

Mens den finske neutralitet har haft sin basis i den umiddelbare nærhed til den store nabo mod øst, så har svenskerne, og ikke mindst de svenske socialdemokrater, lagt stærke værdier i de muligheder som neutraliteten gav, når det handlede om Sveriges muligheder for at være en central aktør i globale nedrustningsforhandlinger om bl.a. atomvåben og i det hele taget udviklingen af FN’s arbejde.

Det er ikke mindst de svenske og finske socialdemokrater, der har stået vagt bag de to landes neutralitet. Derfor er det værd at tage bestik af det grundlag de to partier lægger for deres ja til NATO.

Finner foreslog fælles-nordisk forbund

Diskussionen blandt de finske socialdemokrater var ikke mange dage gammel, førend den tidligere udenrigsminister Erkki Tuomioja foreslog, at Finland og Sverige måske kunne skabe en egen forsvarspolitisk alliance og dermed undlade et fuldt NATO-medlemskab.

Til et møde blandt de svensk-sprogede finske socialdemokrater sagde han, at han vidste, at der kunne være interesse for en sådan ordning blandt de svenske socialdemokrater. Dette blev dog høfligt afvist af partiledelserne.

Handlede især om risikoen for, at Finland skulle medvirke til at øge risikoen for atomkrig

En anden af deltagerne i debatten var Johan Kvarström, redaktøren for svensksprogede finske socialdemokraters blad, Arbetarbladet.

I et debatindlæg i samme Arbejderbladet opremser han de betænkeligheder, han havde haft overfor et ja. Det handlede især om risikoen for, at Finland skulle medvirke til at øge risikoen for atomkrig, og at det måske ikke ville gavne freden, f.eks. hvis man blev involveret i våbeneksport.

Men, skriver Johan Kvarström, Ruslands overgreb på Ukraine burde aldrig have fundet sted. Den 24. februar ødelagde Rusland den stiltiende aftale om, at man ville være ordentlig overfor sine naboer.

Med udgangspunkt i sit endelige ja til NATO nævner Johan Kvarström, også de forventninger, han har til et medlemskab:

”Det er inspirerende, at det nordiske samarbejde kan udvikles, at vi tilsammen kan skabe en enhed som stærkt fremfører diplomati, bæredygtighed og menneskerettigheder, når vi snart er to, som formelt har samme forsvarspolitiske hjemsted.”

Svenske socialdemokrater i strid

I Sverige endte diskussionerne med parti-hovedbestyrelsens søndags-ja til NATO, men forud gik ganske kritiske diskussioner i blandt andet partiets stærke kvindeorganisation og blandt ung-socialdemokraterne i SSU.

Begge endte med at anbefale et nej til NATO, især begrundet i betænkeligheder omkring atomvåben og at Sverige nu kunne blive direkte part i militære konfrontationer.

Det er da også værd at bemærke, at det svenske parti tager netop disse forhold med i beslutningen, og ansøgningen skal således ske med ensidigt svensk forbehold overfor udstationering af atomvåben og permanente baser for fremmede tropper på svensk territorium.

Norge er som bekendt kun med i NATO og ikke EU, til gengæld har Norge p.t. formandskabet i Østersørådet, og i den forgangne uge indkaldte den socialdemokratiske norske udenrigsminister til det første topmøde i Østersørådet i adskillige år.

En ny udvikling tegner sig for det sikkerhedspolitiske samarbejde i det nordlige Europa, i høj præget af de socialdemokratiske partier, der har en årtier lang tradition for at drøfte udenrigs- og sikkerhedspolitik sammen.

En fælles nordisk front

Set i dette nordiske perspektiv er det oplagt at se mulighederne i, at Danmark fjerner vores forbehold overfor det sikkerhedspolitiske samarbejde i EU den 1. juni.

I modsat fald må vi nok forvente, at svenskerne og finnerne ikke vil se sig tilbage over skulderen efter den fodslæbende danske kompis.

Eller som en finsk diplomat en gang sagde om de danske og svenske EU-forbehold, ”der er jo ingen grund til at blive smittet, når man flyver over Stockholm og København på vejen til Bruxelles”.

Til gengæld kan en fuld dansk, svensk og finsk deltagelse i sikkerhedssamarbejdet i både NATO og EU give nye muligheder, som de nordiske socialdemokrater kan præge NATO, EU og ikke mindst Østersøsamarbejdet med.

Kender af skandinavisk politik og tidligere generalsekretær for arbejderbevægelsens nordiske organisation SAMAK 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Den er jeg med på. Ser i det hele taget gerne et tættere nordisk samarbejde på alle fronter. Vi har ens historie og kultur langt hen af vejen.

Og skotterne, de må da også gerne være med. Det har de ved flere lejligheder givet udtryk for de gerne vil - Men nu skal de jo først slippe af med Storbritannien. Hvis der kommer en folkeafstemning igen i Skotland stemmer de med stor sandsynlighed JA til selvstændighed. Ikke mindst pga. brexiet som Skotland stemte stort imod.

.
NORDISKE SAMFUNDSMODELLER SKAL FORSVARES, MEN ER TRUET AF GRÅDIGHEDEN
Ja tak til endnu mere nordisk samarbejde, generelt. Så vi igen kan få noget dansk og nordisk stolthed, sammenhold og nordisk/national følelse/fællesskab tilbage i "egen fold". EU-magten i Bruxelles ødelægger nemlig mere og mere, fordi de vil magtstyre Danmark. Og inden EU-magtens egoistiske neoliberalistiske styring og jerngreb fuldstændigt får smadret og splittet Danmark, de nordiske lande, vores velfærdssamfundsmodeller og nordiske/danske værdier.
Nej tak, vi vil ikke have hverken franske eller tyske samfundsmodeller. Fordi det bliver mere og mere tydeligt med EU, hvordan de med årene er blevet mere og mere grådige med diktatur-metoder. I deres griske mål om endnu mere magt i deres drøm om et stort EU-land og hvor lande skal omdannes og ensrettes til EU-stater under fransk/tysk magt-dominans.
Storbrittannien gad ikke længere finde sig i EU jerngreb, forståeligt, og EU-magten straffer usmageligt nok dem der ikke længere vil være med til "hele EU-pakkens magt-dominans". Mange lande savner måske bare det tidligere EF, hvor handelssamarbejde var det primære.
Norge klarer sig fint uden EU. Men måske Sverige, Finland og Danmark kan presse EU noget mere med vores nordiske værdier, arbejdsvilkår, dagpenge og velfærdsmodeller. Slå os sammen om at melde os ud af EU, hvis EU ikke snart dropper deres magtsindssyge og tromle-lande-ned-dominans.

STORHEDSMAGT I DENS VANVID OG ØDELÆGGELSER
Mega trist det der sker i Ukraine, og at krig er kommet så tæt på, pga Putin-sindssyge. Meget trist, at det nu gør at vi som fredelige nordiske lande skal være utrygge og opruste pga. den idiot. Men det er vi som lande jo så desværre nødsaget til, suk. Så...
Ja tak til samarbejde om forsvar og forhåbentlig sikkerhed, også med både Norge, Storbritannien, Sverige, Finland og det vil sige, OGSÅ andre Europæiske lande, udenom EU-ægteskabets magt-dominans, og ikke kun EU-medlemslande. Derfor nej tak til mere EU.

EU blander sig i ALT for meget i vores samfund, generelt. Vores velfærdskasse, ferieregler, barsel, kvindekvoter, lyse sommeraftener de vil afskaffe, vores SU, dagpenge, lønvilkår. Blander sig i vores dyr og natur. Vores asyl og indvandreregler. Osv osv. EU lukker alle ind over grænsen af indvandrere og immigranter. EU beskytter islam-diktatur-religionen, som ellers også truer vores lande, demokrati og skaber massive problemer.
EU burde være forblevet mere som EF, hvor det handlede om handel, varer, tjek af varer, overholdelse af fælles eksport/import lovgivning m.m. Magten og landes lovgivninger er efterhånden flyttet til EU, sørgeligt nok og vores samfund bliver mere og mere udemokratisk pga EU. EU sniger luskede eu-regler ind ad bagdøren konstant, og forringer de gængse danskeres levevilkår, velfærd, arbejdsvilkår m.m. mere og mere. EU's luskede magtsindssyge metoder gør virksomheder mere og mere afhængige i jerngreb pga. EU-støttemidler/puljer (Danmark sender massive mængder af penge til EU, som "vi" så skal "søge om" at få nogle af de penge tilbage igen, via snørklede EU-programmer/projekter og eu-regler. Absurd). Erhvervslivet vil gerne have pengene og vil derfor gerne EU, og hvis de kan få billigere arbejdskraft udefra, så er de lidt ligeglade med nationale følelser og fædreland. Østeuropa vil gerne EU og derved få højere levestandard, fordi de kan få fat i nogle af de EU-penge. Især landbrug er blevet afhængige i EU jerngrebet.

EU er kun for pengeeliten og de rigeste/velhavende, samt magtsyge mennesker om stormagt. EU er IKKE for landes almene befolkninger i interesse. Men det gider danske politikere ikke fatte, fordi de som politikere lader sig drage af deres egen karriere omkring magtens centrum, som nu er blevet EU, frem for eget lands interesser og befolkninger. Desværre. Blå blok interesserer sig kun for erhvervsliv og de rigeste, så derfor tilbeder de gerne dårligere levevilkår for den gængse dansker.

Danske politikere bilder sig selv ind, og bilder danskerne ind, at de vil med "rundt om EU-bordet" og derved have/få indlydelse. Ha ha ha, så komisk, fordi nogle af os, der har oplevet tiden før, og som har observeret EU's grådigheds-magtsyge, mærker/ser kun det modsatte ske, at Danmark får mindre og mindre indflydelse, og ikke længere må styre og bestemme over eget land. Bemærket, hvordan EU snupper hele armen, hvis de får rakt en lillefinger.

Danmark er sat "billigt til salg" til EU, og EU magtstyre sgu da "deres lilleputstat" Danmark. Og vi gængse danskere skal bare lukke røven og indpasse os under EU-stormagt og deres regler fra EU. Imens danske politikere render blinde rundt og slikker røv på både EU og USA. Undskyld, men det er der nok ret mange danskere der synes, der får mindre og mindre tillid til politikere, fordi EU styrer.

.....

NEJ TAK TIL MERE EU-DIKTATUR
Det kan godt være at Anders Fogh og nu Jeppe Kofod m.fl. på Borgen styres af de magtfulde fra USA eller fra EU, og lader sig (be)drage af stormagt-mennesker der lokker, så de bliver helt forblændede, og glemmer danskernes nationale følelser og fællesskab. Det kan godt være at Mette F. har en "svaghed" for fransk Macron, der gerne vil styre EU, og nu også noget EU-militær (soldater med EU-flag). Men... EU vil blot have endnu et jerngreb som EU-lande skal "tilmelde" sig (binde sig til), så EU kan magtbestemme endnu mere.
Ufatteligt at Socialdemokratiet ikke lytter og observerer, at mange af deres egne vælgere af danskere er yderst skeptiske omkring EU-magten, og at S-regeringen ikke forsøger at finde andre løsninger, end kun via EU-ægteskabet, som mange danskere gerne vil skilles fra. En løsning i samarbejde med ALLE interesserede lande i Europa ville være bedre. Måske en europæisk gren af NATO, når nu NATO allerede eksisterer – eller noget helt tredje.

EU-magtens egoisme har misbrugt deres magt og overskredet danskernes grænse, for længe længe siden, og utallige af gange. EU-magten konflikter og ødelægger nemlig vores velfærdssamfundsmodel og danske værdier på rigtig mange områder, bid for bid, og det er bekymrende. Danskere stoler derfor ikke en bønne på EU, og kan ikke se, at...
Læs resten af min kommentar under tidligere artikel:
https://piopio.dk/kofod-lover-ny-afstemning-hvis-der-kommer-en-eu-haer#c...

.....

EU-Bruxelles-magten skal ikke bare blive et nyt diktatur, som de tydeligvis også gerne vil, med alt det de efterhånden vil bestemme, hvor nogle "dernede" sikkert også har storhedsvanvid.

Så husk lige det politikere! Også selvom der lige nu er enighed imod Rusland.

Ps.
Danskernes primære identitet og hjem er dansker og Danmark (nordisk stolthed).
EU-tilbederes primære identitet er "hjemløse" flyvske europæer (uden nationalfølelse).
Islam-tilbederes primære identitet er "rodløse" hovedløse religiøse muslimer (Allah-magt bestemmer deres liv uanset hvor de bosætter sig til opbygning af islam-samfund).

...og det er allerede noget rod i uenigheder og konflikter. Multikulturelle samfund er ødelæggende for et land. EU bidrager ikke ligefrem i beskyttelse imod tilbedere af islam-diktatur, der gerne vil dominerer og opbygge islam-samfund med macho-kultur og religiøse regler fra en diskriminerende koran, der skaber konflikter, kriminalitet, løgne, ulighed, og kultursammenstød i Danmark, i hele Europa.

Nå! Med tilføjelsen nå, nå!

Norge,Sverige,Finland,Danmark,Island,og,og,og England
Så er vi godt på vej til et alternetiv til NATO

Så hvis Tyrkerne blokere for Sverige og Finland

Så kan Enhedslisten godt omskrive deres partipogram

Det ville være at nedruste da der så ville være færre NATO-lande