Annonce

Debat: Ny minister skal gøre op med stigende social arv

Jesper Petersens vigtigste opgave bliver at gøre op med tendensen, hvor uddannelse bliver et nedarvet privilegium, hvor akademikernefamilier sidder på flæsket.
En mindre rokade hos den socialdemokratiske regering har medført, at Jesper Petersen har overtaget posten som uddannelses- og forskningsminister.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen til Ane Halsboe-Jørgensen. Du har gjort det godt. Nu er stafetten givet videre, og der er stadig masser at tage fat på.  

Uddannelses-Danmark er ved at knække over. Den sociale arv i uddannelsessystemet har i de seneste generationer været støt stigende.

Uddannelse er ved at udvikle sig til et nedarvet privilegium, hvor akademikernefamilier sidder på flæsket.

Denne udvikling er yderst problematisk, og selvom der allerede er igangsat initiativer for at vende udviklingen, er vi langt fra i mål.

Kommer til at mangle essentiel arbejdskraft

Der har alt for længe hersket en fortælling om, at jo længere uddannelse jo bedre.

Det har medført at tilstrømningen til universiteterne har været stødt stigende – desværre på bekostning af andre fuldstændig nødvendige faggrupper.

For alt imens visse, især universitetsuddannelser, konsekvent uddanner til ledighed, står vi til at mangle kvalificeret arbejdskraft på en række områder.

Fremskrivninger viser, at vi allerede i 2030 kommer til at mangle knap 100.000 faglærte, 19.000 IT-specialister og 35.000 velfærdsprofessionelle.

Vi taler om fuldstændig essentiel arbejdskraft, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling og sikre et bæredygtigt velfærdssamfund i fremtiden.

Opfordring: Gør op med uddannelsessnobberiet

Jeg vil gerne opfordre den nye uddannelses- og forskningsminister til at vise politisk vilje og mod til at adressere disse fundamentale udfordringer og gøre op med uddannelsessnobberiet.

Der skal tages et opgør med ledighedsstudier og indføres mekanismer, der sikrer større balance mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Bevillingsstrukturerne skal ændres, så det i højere grad tilgodeser efterfølgende beskæftigelse og midler skal prioriteres til udsultede uddannelsessektorer især indenfor professions- og erhvervsuddannelser.

Et mere frit valg

Et andet vigtigt område, som også handler om lighed i uddannelse, er hele spørgsmålet om udflytninger.

Her er det vigtigt at insistere på, at udflytning af uddannelser ikke handler om at tvinge unge mennesker ud af de store byer, men om at tilbyde de studerende et mere frit valg.

Selvom der blev indgået en på mange måder god aftale om netop dette tilbage i juni, mangler vi stadig at se det realiseret i praksis.

Et vedholdende politisk pres skal sikre, at uddannelse ikke forbeholdes en storbyelite, og her forventer jeg en stærk indsats fra vores nye minister på området.

Jakob Schrøder læser Statskundskab på Københavns Universitet og er formand for den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ikke-vestlige kvinder udgør 20 procent af gruppen med 10 år på kontanthjælp - men kun to procent af befolkningen. En effektiv løsning kunne være repatriering. Giv dem en udrejsefrist og fremstil dem i dommervagten, hvis de overskrider den. Det er vores land. De har allerede deres eget land i forvejen. Vi må simpelthen hjemsende dem, der ikke fungerer her. Med statslig vold og magt.

Jeg synes der mangler nogle tal der kan belyse om der er et problem, og om det vitterligt er voksende. Landmændssønner bliver sjovt nok ofte landmænd, det synes jeg ikke er et problem; akademikerbørn bliver sørme også ofte akademikere, musikerbørn bliver ofte musikere, og håndværkerbørn bliver sandelig også ofte håndværkere. Skal det nu gøres til problemer?

Det ville ikke være så stort et problem hvis forskellen i netto livs-lønnen og levealder var så stor. Samtidige er de lange uddannelses-forløb betalt af alle. Det vil også gavne samfundet at de mest begavet får de lange uddannelser og det ikke er en fødsel-ret for børn af akademikere.

Man kunne jo starte med at tage et opgør med nogle af de mere bizarre uddannelsesretninger såsom "hvidhedsstudier", "gender research" og diverse tværkulturelle studier mv. og meddele, at disse og andre studieretninger af samme støbning, som ingen efterspørger, og som ikke bidrager til meget andet end at underminere tilliden til videnskaben generelt, fremover ikke vil være SU-berettigede.

Så kunne man sikkert få en del af dem over på mere brugbare uddannelser, måske ikke de tekniske og naturvidenskabelige retninger, som kræver en del mere af de studerende, men så måske SOSU-, lærer- eller pædagoguddannelser eller muligvis endda erhvervsuddannelserne?

Thor, helt enig, der er for mange studieretninger som man må korse sig over. Med tilhørende professorater. Og sikkert på hver af landets fem universiteter. Stop det.
Beskær universiteternes budgetter.

Fattigdom er den største årsag til den sociale arv ikke bliver brudt. Og det bliver være og være. Bare vend blikket mod Tyskland, hvor 23% i dag må leve som fattig og hvor der dagligt bliver flere og flere, som falder ud af middelklassen. En ond spiral er sat i gang, hvor arbejdsgivere kræver lavere og lavere lønninger.

Overvågning skaber frihed ifølge Socialdemokratiet... Nu vil Socialdemokratiet lave ændringer i CPR lovgivningen, som giver kommuner ret til at kræve kontoudskrifter af bankerne af borgernes økonomiske gøren og laden - Hvis kommunen føler behov.

Jo, overvågning skaber frihed. Der sker i disse år en besynderlig fordrejning af sproget i disse digitale tider.

- Hvad bliver det næste? Det bliver helt sikkert være og være. Kineserne er de rene overvågningsamatører. De fortæller det nemlig åbenlys over for befolkningen. Herhjemme sker mere og mere i det skjulte og som noget positivt.

Hvis du er stor, stærk og måske lidt farlig har du frihed til at gå alle offentlige steder. Med overvågning mister du lidt frihed til at være privat mens de svag og små til gengæld nu få større bevægelsesfrihed. Du mister også frihed hvis du er afhængig af banken, dine forældre eller kommune for økonomisk støtte,f.eks ved at skulle fremvise dine økonomisk forhold. Tilgengæld giver pengene dig større handlefrihed.