DR mørklægger korrespondance med Price-brødrene

Afviser at give aktindsigt i korrespondance om, hvorvidt DR og Adam Price har afstemt sin kommunikation udadtil i sagen om kritiseret ‘Spise med Price’-episode
Foto: Jacob Snedevig/DR
Brødrene Adam og James Price har fået en del kritik for humoren i Spise med Price-episoden 4. september
DR nægter at udlevere korrespondance mellem DR og værterne i det folkekære madprogram ‘Spise med Price’, James og Adam Price, der knytter sig til den offentlige kritik af ‘Spise med Price’-episoden 4. september.

Det var i denne ‘Spise med Price’-episode, at James og Adam Price sendte stikpiller til fagbevægelsen. Det har ikke mindst 3F kritiseret, fordi forbundet aktuelt ligger i faglig konflikt med blandt andet de tre Brdr. Price-restauranter (Tivoli, Rosenborggade i Indre By og i Herning).

DR-mørklægningen fremgår af en afgørelse om anmodning om aktindsigt i korrespondancen mellem især Adam Price og DR, som Netavisen Pio fremsendte til DR 18. september.

DR meddelte onsdag Netavisen Pio fuldt og helt afslag på anmodningen

DR meddelte onsdag Netavisen Pio fuldt og helt afslag på anmodningen. Mørklægningen er dermed total.

Netavisen Pios anmodning

Netavisen Pio bad 18. september om aktindsigt i korrespondancen mellem DR og Price-brødrene på følgende måde:

Netavisen Pio skal hermed - i henhold til Lov om Offentlighed i Forvaltningen - udbede sig om samtlige akter udvekslet mellem Adam Price/James Price og DR i perioden 17. september 2022 og d.d., der handler om: 

1) Mulige betænkeligheder omkring fagforenings-vittighederne, som indgår i Spice med Price-episoden, som bringes 4. september 2023, 

2) Mulig korrespondance omkring hvordan man bør forholde sig til den offentlige kritik af Spise med Price-episoden efter at den blev bragt 4. september 2023, 

3) Spørgsmål fra DR til Adam Price/James Price/A&M Productions vedrørende den offentlige kritik af fagforeningsvittighederne i 4. september 2023-episoden, herunder også kritikken af manglende overenskomst med Dansk Journalistforbund m.m. hos A&M Productions - og svarene på DR-spørgsmålene fra Adam Price/James Price og /eller A&M Productions/Sam Productions, 

4) Andre akter som falder ind under vores anmodning om aktindsigt, herunder mulige redegørelser fra Adam Price/James Price, Sam Productions/A&M Productions, Brdr. Price omkring Brdr. Price-konflikten med 3F, inklusive mulige fremsendte tidslinjer og fakta-prægede oplysninger.

DR’s begrundelse: Alt for besværligt

De fleste (formodede) akter, som Netavisen Pio har anmodet DR om at udlevere, ville meget hurtigt og nemt kunne findes ved at DR Jura tjekkede mailkorrespondancen mellem især Adam Price og ‘Spise med Price’-programansvarlig, chef for DR Bred kultur og fakta, Lisbeth Langwadt.

Men DR Jura begrunder sit fuldstændige afslag på anmodningen om aktindsigt 27. september til Netavisen Pio med, at det vil være meget vanskeligt og tidskrævende at finde de eventuelle akter frem.

Det hedder således i DR-afgørelsen:

“DR kan oplyse, at der ikke findes eksisterende dokumenter i form af oversigter eller lignende, der indeholder oplysninger svarende til de oplysninger, som du anmoder om aktindsigt i.”

Og: 

“Det er heller ikke muligt ved hjælp af få og enkle kommandoer at foretage en sammenstilling, der viser de efterspurgte oplysninger (datatræk), jf. offentlighedslovens § 11, stk. 1.”

På den baggrund mørklægger DR korrespondancen i sin helhed:

“Du meddeles på den baggrund afslag på din aktindsigtsanmodning.”

Den nu mørklagte korrespondance ville blandt andet kunnet have vist, om DR og Price-brødrene har afstemt deres kommunikation med offentligheden i forbindelse med kritik, der er rejst af satire-indslagene i Spise med Price-episoden 4. september.

Korrespondancen ville også kunne have givet indblik i, om DR’s oplysninger over for offentligheden stemmer fuldstændig overens med oplysningerne, som indgår i den nu fuldstændigt mørklagte korrespondance mellem især Adam Price og DR-chef Lisbeth Langwadt.

Netavisen Pio vil torsdag henvende sig til DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, for at høre denne om, om hun fuldt og helt står bag afgørelsen fra DR Jura - inden Netavisen Pio henvender sig til DR’s bestyrelse om sagen.  

Price-siden fortalte ikke DR om opsigelse af overenskomst før TV-optagelse 

Baggrunden for den faglige konflikt er, at Brdr. Price-restauranterne, Dragsholm Slot og A Hereford Beefstouw-kæden i et samarbejde november sidste år opsagde deres hidtidige overenskomster med 3F og Horesta Arbejdsgiver.

Som Netavisen Pio tidligere har afdækket opsagde Price-siden deres overenskomst med 3F/Horesta Arbejdsgiver to dage før TV-optagelserne til den kritiserede ‘Spise med Price’-episode fandt sted 1. december 2022.

DR-chef Lisbeth Langwadt har tidligere over for Netavisen Pio erkendt, at hun og DR først blev bekendt med, at Price-siden opsagde overenskomsten med 3F to dage før TV-optagelsen 7. september i år. DR har genbekræftet oplysningen i et svar til Enhedslistens medie- og kulturordfører, Søren Søndergaard.

så havde DR sandsynligvis handlet anderledes

DR-chef Lisbeth Langwadt har til DR-programmet ‘Kulturen på P1’ udtalt, at hvis DR havde kendt til, at Price-siden havde opsagt sine overenskomster med 3F to dage for den kritiserede ‘Spise med Price’-episode fandt sted, så havde DR sandsynligvis handlet anderledes.

Langwadt har samme sted udtalt, at ‘Spise med Price’-forløbet bør evalueres.

Minister-reprimande

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har i et svar til Søren Søndergaard (EL) fundet anledning til at understrege, at han forventer, at “DR er sit ansvar bevidst, herunder også hvad angår sikring af ordnede arbejdsvilkår i deres produktioner.”

Minister-reprimanden til DR falder, fordi - som afdækket af Netavisen Pio - at det Price-medejede TV-produktionsselskab, A&M Productions, som udfører postproduktion på ‘Spise med Price’-programmerne, ikke har overenskomst.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Men DR Jura begrunder ... at det vil være meget vanskeligt og tidskrævende at finde de eventuelle akter frem".

Og hvad så? Der må da være masser er ressourcer i DR til at finde dokumentationen frem. Eftersom der ikke rigtig produceres nyt, men sendefladen langt overvejende består af genudsendelser, så burde det ikke tage lang tid.
At det er vanskeligt. Det problem har DR selv skabt ved tilsyneladende at have fornuftige forretningsgange.
Spørgsmålet er om de argumenter holder juridisk. PIO gør de det?

Nedlæg DR - og fyr den løntinge generaldirektør: >4.000.000kr. om året
.

Vi må da håbe at Price-krisen varer længe endnu.
Hvad i alverden skal PIO da skrive om når krisen er løst ?
Lad mig foreslå at samtlige SMSer og dokumenter i DR. fra maj - ? skal gennemgås. Der MÅ da være et eller andet der kan kritiseres i denne for vort land så store og alvorlige sag.

PIOs egen overskrift d.d.
Medlemstal når et nyt og skarpt lavpunkt.
Et flertal af danske lønmodtagere er ikke længere med i en overenskomstbærende fagforening inden for fagbevægelsens hovedorganisationer.
Måske 3F skulle begynde at interessere lidt mere for dette problem. Tingene hænger nok lidt sammen.

Med årties skattelettelser for de mest vellønnede med et argument om det vil få dem til at arbejde mere er virkeligheden nu dukket op. For det har medført det modsatte. Grundet skattelettelserne er de begyndt at arbejde mindre for at have mere fritid til rejser og golf. Det er sådan set ikke særligt overraskende.

Så hvis Mette Frederiksen vil have danskerne til at arbejde mere skal skatterne, særligt for de vellønnede, op. Det vil samtidig løse alle udfordringer med mangel på arbejdskraft og velfærdsstaten.

Da jeg blev 50 solgte jeg mit sommerhus ved vestkysten. Og med de skattefrie milloner pensionerede jeg mig selv med en solid tjenestemands pension i baglommen, som jeg så hævede da jeg blev 60. Fra uni til selvpension gik der vel 20 år bag DJØF hæve/sænkebordet med cafe latte.

Ak ja. Livet er herligt, når det er arbejdsfri.

Annonce