Fagforbund: Løkke i spidsen for social dumping

Løkke åbner sluserne for udenlandsk arbejdskraft til landbruget til 130.000 om året – og tømmer en praktikordning for reelt indhold, mener formand for 3Fs grønne gruppe
En i offentligheden hidtil upåagtet konsekvens af regeringens udlændingeudspil vil dramatisk ændre adgangen for landbrug, gartneri og skovbrug til at hente udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande uden for EU til Danmark. Forklædt som praktikanter.

Regeringen foreslår, at det vil kunne ske til en årsløn på ca. 130.000 kr. for såvel faglært som ufaglært arbejdskraft.

Jeg er oprigtigt rystet over regeringens udspil

”Jeg er oprigtigt rystet over regeringens udspil. Man griber direkte ind i de aftalte overenskomster og gør en praktikantordning for de grønne erhverv meningsløs ved at fjerne uddannelseskravet,” siger Peter K. Holm, formand for 3Fs grønne gruppe, ifølge en pressemeddelelse fra fagforbundet 3F.

”Der vil så være tale om arbejdskraft fra Brasilien, Rusland, Kina m.v. til uanstændigt lave lønninger. Det vil åbne en ladeport for social dumping inden for landbrug, gartneri og skovdrift,” mener Peter K. Holm.

Vil afskaffe sprogtest og krav om at være under uddannelse

Efter gældende regler skal en praktikant på det grønne område være under relevant uddannelse og bestå en sprogtest i engelsk (eller tysk eller skandinavisk), så der kan foregå en meningsfuld dialog mellem praktikanten og den uddannelsesansvarlige vært og værtsfamilien. Men nu ønsker regeringen både sprogtesten og kravet om at være under uddannelse afskaffet.

”Dermed skæres det ud i pap, at der udelukkende er tale om udenlandsk arbejdskraft, uden at der er tale om elementer af uddannelse og kulturel udveksling,” siger Peter K. Holm.

”Regeringen griber med sit forslag direkte ind i de overenskomstaftaler, 3F har med arbejdsgiverne inden for gartnere, skovbrug og landbrug. I overenskomsterne har vi aftalt lønninger for elever og praktikanter, men det er præcist angivet, at der er tale om elever under erhvervsuddannelse. Dén aftale tilsidesætter regeringen helt utilstedeligt ved at erklære, at landbrugspraktikanters ophold i Danmark ikke mere er en del af deres uddannelse,” siger formanden for 3F’s grønne gruppe.

I forlængelse af overenskomstaftalerne har parterne – arbejdsgiverne i GLS-A og lønmodtagerne i 3F – tilsynspligten med den nuværende praktikantordning, sådan at de udenlandske praktikanter i videst muligt omfang er sikret fagligt forsvarlige uddannelseselementer under deres ophold i Danmark.

Der er i øjeblikket knap 2.000 udenlandske praktikanter inden for den grønne sektor i Danmark.

Særregel for landbruget – uden om beløbsgrænsen

Den nuværende beløbsordning for udlændinge fra lande uden for EU forudsætter en indtægt på minimum 418.000 kr. om året. Men regeringen ønsker at sænke beløbsgrænsen til 330.000 kr.

”Regeringen etablerer med sit forslag for den grønne sektor en særregel for landbruget. Beløbsordningen vil her blive reduceret til mindre end en tredjedel – 130.000 kr. – af den nuværende grænse, når der er tale om udlændinge under 35 år, som bliver her i maksimalt 18 måneder,” oplyser Peter K. Holm.

Formanden for 3Fs grønne gruppe tilføjer, at regeringens udspil er en hån imod de unge danskere, der har lyst til at arbejde i den grønne sektor:

”I samarbejde med bl.a. Landbrug & Fødevarer og sektorens øvrige organisationer har vi netop iværksat en kampagne for at sikre dygtige, kvalificerede medarbejdere og faglærte til branchen. Kampagnen skal sikre, at vi også i fremtiden har dygtige medarbejdere nok til de danske gartnerier, bedrifter og skovbrug. Dét er den rigtige vej at gå på et dansk arbejdsmarked, hvor vi i over hundrede år har respekteret parternes aftaler,” siger Peter K. Holm.

Jeg vil indtrængende appellere til de øvrige partier i Folketinget om at afvise regeringens helt uacceptable udspil

”Jeg vil indtrængende appellere til de øvrige partier i Folketinget om at afvise regeringens helt uacceptable udspil vedr. praktikantordningen for den grønne sektor,” lyder opfordringen fra Peter K. Holm.

Fakta: Her vil regeringen lempe

Udspillet fra regeringen vil for praktikanter på det grønne område ændre reglerne på fire områder:
  1. Kravet om, at ansøger skal være under uddannelse afskaffes.
  2. Kravet om sprogtest (engelsk/tysk/skandinavisk) afskaffes.
  3. Aldersgrænsen forhøjes fra 30 til 35 år.
  4. Opholdstilladelsen skal gælde for 18 måneder i stedet for som nu 12 måneder.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook