Fuldstændig åndssvagt at stække AUB-ordningen

Det er krisepolitik af værste skuffe, når de borgerlige vil give kontante AUB-bonusser til uansvarlige arbejdsgivere.
For nyligt kunne man læse i flere medier, at en samlet borgerlig opposition vil suspendere arbejdsgivernes indbetalinger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) resten af 2020 for at sikre virksomhederne større likviditet. AUB-ordningen er til for at skabe flere lærepladser og give arbejdsgiverne et klart økonomisk incitament til at tage lærlinge. I en tid hvor vi har brug for langt flere faglærte ville det derfor være fuldstændig åndssvagt at stække AUB-ordningen.

I en tid hvor vi har brug for langt flere faglærte ville det derfor være fuldstændig åndssvagt at stække AUB-ordningen

Siden 2018 har arbejdsgivernes uddannelsesbidrag været praktikpladsafhængigt, sådan at arbejdsgivere, der ikke tager lærlinge, betaler et højere bidrag end arbejdsgivere, der gør. På denne måde er AUB-systemet direkte omfordeling til fordel for de ansvarlige arbejdsgivere, der udviser samfundssind og tager ansvar for at uddanne den næste generation af faglærte. Derfor skal vi ikke skrue ned for AUB-omfordelingen – Vi skal skrue op!

Krisepolitik, der gør ondt værre

I en situation, hvor vi mangler faglærte mere end noget andet, er det hovedløst at give en kontant skattelettelse til alle de arbejdsgivere, der ikke tager lærlinge. Vi har fuld forståelse for, at virksomheder i hele Danmark er pressede i lyset af coronakrisen, men det er en falsk præmis, at vi kun kan styrke virksomhedernes likviditet ved at stække AUB-ordningen. Regeringen og Folketinget har allerede vedtaget andre forslag, der har styrket virksomhedernes likviditet med et trecifret milliardbeløb.

Mange lærlinge og elever har fået ophævet deres uddannelsesaftaler og lærlingekontrakter på grund af coronakrisen

Statsrevisorerne har rettet kritik af, at AUB-fondene i øjeblikket råder over en egenkapital på 4,6 milliarder kroner, selvom fonden gerne skulle bruge alle de penge, der kommer ind, på at skabe lærepladser til unge. Det har blandt andet fået Dansk Arbejdsgiverforening til at kræve egenkapitalen betalt tilbage til arbejdsgiverne. Det er helt sort.

Mange lærlinge og elever har fået ophævet deres uddannelsesaftaler og lærlingekontrakter på grund af coronakrisen. Derfor ville det være helt skørt, hvis staten blot gav arbejdsgiverne – herunder dem, der altså ikke har taget nogen som helst lærlinge – en kontant skattelettelse på 4,6 milliarder for de penge, der skulle have sikret et øget antal lærepladser.

Luk op for AUB-sluserne

AUB-milliarderne skal bruges på at skabe lærepladser og derved få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor må arbejdsmarkedets parter og regeringen sammen finde ud af, hvordan de opsparede midler skal bruges, så de bedst muligt tjener dette formål.

Lad os hæve AUB-refusionen, som virksomhederne modtager, når deres lærlinge er på skoleophold, til 100 procent

Vores budskab til regeringen og arbejdsmarkedets parter er klart: Lad os hæve AUB-refusionen, som virksomhederne modtager, når deres lærlinge er på skoleophold, til 100 procent. På den måde ville det blive endnu mere økonomisk attraktivt at tage del i uddannelsen af fremtidens faglærte. I coronakrisens skær ville det desuden være fornuftigt at bruge en del midler på at sikre de praktikpladser, der hænger i en tynd tråd.

Lad os – kort sagt – åbne for AUB-sluserne for at sikre, at så mange lærlinge som muligt kan vende tilbage til deres praktikplads på den anden side af sundhedskrisen.

Venstre spiller hasard med fremtidens arbejdskraft

Venstre og resten af den borgerlige blok har på sin vis ret i, at arbejdsgiverne selvfølgelig ikke skal betale mere ind til AUB-ordningen, end loven foreskriver. Men for vores skyld kunne man sagtens øge omfordelingen fra de arbejdsgivere, der ikke tager skyggen af ansvar for at uddanne den næste generation af faglærte, til de ansvarlige arbejdsgivere, der udviser samfundssind og tager lærlinge.

Lad os se det i øjnene: Hvis vi fjerner virksomhedernes incitamenter til at tage lærlinge, så undergraver vi samtidig deres muligheder for at rekruttere kvalificeret dansk arbejdskraft i fremtiden. Og så spiller vi i hvert fald for alvor hasard med dansk økonomi.

Læg planerne om at suspendere AUB-indbetalingerne tilbage i skuffen

Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag er grundlæggende fornuftigt, og ordningen skal styrkes – ikke stækkes. Derfor er vores helt klare besked til højrefløjen: Læg planerne om at suspendere AUB-indbetalingerne tilbage i skuffen, hvis I for alvor kerer jer om lærlinge og om dansk økonomi.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Mads Hvidbjerg er international sekretær og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Carl Emil Lind er initiativtager til lærlingeoprøret og næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).


Flere artikler om emnet

Annonce