Grænseoverskridende problemer kræver fælles løsninger

Socialdemokraterne skal turde insistere på at komme med europæiske løsninger på europæiske problemstillinger. Europæisk samarbejde skal inddrages som et supplement til den danske politiske debat – ikke som dens modsætning.
Der er kommet en kedelig tendens i dansk politik. Man halser efter at reducere opbakningen til EU-samarbejdet til kun at handle om de ting, der vil gavne Danmark på kort sigt. Det er desværre en tendens, som Socialdemokraterne ikke kan sige sig fri for til dels at være en del af.

Det bliver til en uholdbar sparken nedad

Tag for eksempel debatten om arbejdskraftens fri bevægelighed og sociale ydelser. Det er blevet til en sandhed i debatten, at problemet er de enkelte mennesker, der rejser på tværs af landegrænser i forbindelse med job eller uddannelse.

Det bliver til en uholdbar sparken nedad på de mennesker, der nu engang gør brug af deres EU-rettigheder til eksempelvis at tage et job i et andet EU-land.

Bebrejdelsespilen peger den forkerte vej
Er det problematisk, at der af og til bliver lavet fiksfakserier for at få ansat arbejdskraft fra andre lande til en lavere løn? Ja da! Og det er også fuldt forståeligt, at mennesker på danske arbejdspladser, som er særligt udsatte i forhold til at se deres job gå over på udenlandske hænder, er frustrerede over udviklingen.

Men skylden ligger jo ikke hos de enkelte mennesker fra andre lande, som tager arbejdet. Der, hvor pilen egentlig burde peges hen, er mod de virksomheder, som laver alle disse krumspring for at slippe for med en lavere lønudbetaling.

Her er det naivt at tro, at dansk lovgivning og aftalevilkår alene vil kunne komme dette problem til livs. Vi har nu engang fået et internationalt arbejdsmarked. Derfor skal vi bruge EU til at sikre, at vores fælles arbejdsmarked fungerer på nogle vilkår, som vi kan stå inde for.

Socialdemokratiske svar går også på tværs af grænser
Jeg savner derfor en debat om vores arbejdsmarked og en række andre emner, hvor udgangspunktet er: ”Vi forstår jeres frustration, og nu skal I høre, hvordan et socialdemokratisk bud på en europæisk løsning på dette problem ser ud.”

I den forbindelse kunne man passende fortælle, hvordan man samarbejder med andre socialdemokrater, enten i Europa-Parlamentet eller søsterpartierne imellem, for at komme et socialdemokratisk svar på tværs af landene.

EU kan og skal bruges som instrument til at skabe politiske løsninger

Det er mange af de samme problemstillinger, der går igen i de 28 EU-lande. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er præcis samme løsning, der skal til i hvert land.

Men vi bør anerkende – og turde sige højt i den politiske debat – at grænseoverskridende problemstillinger løses bedst i fællesskab. At EU kan og skal bruges som instrument til at skabe politiske løsninger, der rækker ud over Danmarks grænser, når det er nødvendigt. At råbe ”stop verden, jeg vil af!” kan være fristende, men løser ikke de problemer, som vi og resten af EU står over for og midt i.

Det politiske skyts skal ikke rettes mod vores udenlandske kolleger, men mod de virksomheder, der spekulerer i social dumping.

 

Sabina Askholm Larsen er uddannet cand.mag. i retorik og arbejder til daglig på DTU. Hun er desuden formand for Politisk Udvalg i den tværpolitiske forening Europabevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Uddannet cand.mag. i retorik. Arbejder til daglig på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor hun bl.a. arbejder med videnskabsformidling inden for byggeri og anlæg samt DTU's arktiske aktiviteter.


Kommentarer fra Facebook