Krig og terror skal bekæmpes. Derfor må vi kende baggrunden

Hvis vi vil forhindre rædslerne, skal vi kende forhistorien. Men må vi det? Det skriver Klaus Krogsbæk i dette debatindlæg
Foto: National Resistance Brigades/DFLP
DFLP-soldat fra National Resistance Brigades - også kendt som Martyr Omar Al-Qassem Forces - i aktion 7. oktober
2. Verdenskrig skønnes at have kostet mellem 55 og 70 millioner mennesker livet; hen imod to tredjedele af disse var civile, heriblandt de mange ofre for holocaust.

Krigen forårsagede kolossale materielle skader og ødelæggelser især i Europa og Fjernøsten; og den førte til opfindelsen af atombomben, som i 1945 blev anvendt mod de to japanske byer Hiroshima og Nagasaki.

Krigen var en katastrofe af et næsten apokalyptisk omfang med ufattelig megen død og lidelse. Den er derfor stadig i dag - snart 80 år efter afslutningen – genstand for stor interesse ikke bare fra historikere og forskere men også fra mange af os andre.

Vi ønsker at vide, hvad der skete, men også hvorfor det kunne ske: Hvorfor gik Tyskland ind i Polen? Hvorfor blev USA angrebet af Japan? 

Og så videre. Vi ønsker bedre at kunne begribe 2.Verdenskrig - opnå indsigt i årsagerne til Hitler og Nazitysklands motiver og handlinger, krigsforbrydelserne, jødeudryddelsen m.m.

Vi bliver nødt til at sætte os grundigt ind i det, fordi vi ikke vil have, at det sker igen.

Plads til at erkende sammenhænge?

Netop forholdet mellem krig og terror og de bagvedliggende grunde, diskuteres i denne tid - efter Hamas’ terrorangreb og Israels bombninger af Gaza.

Diskussionen løb helt af med opmærksomheden ved åbningen af den årlige bogmesse i Frankfurt forleden. I sin tale understregede den slovenske filosof Slavoj Žižek, at han betingelsesløst ”without any ifs and buts” - fordømmer Hamas angreb på israelere på grænsen til Gaza og støtter Israels ret til at forsvare sig selv og ødelægge truslen.

Derefter sagde han: ”Dog har jeg bemærket en underlig ting. I det øjeblik man nævner behovet for at analysere situationens komplekse baggrund, beskyldes man som regel for at støtte eller retfærdiggøre Hamas' terrorisme.”

Senere understregede han, at vi må analysere Hamas’ terror, ligesom vi har måttet analysere, hvordan Hitler blev mulig

Og det var præcist også hvad skete, idet hans tale blev afbrudt af råb fra salen. Žižek blev beskyldt for relativisering og for at sidestille Hamas’ terror med Israels handlinger, hvilket han dog prompte afviste.

Senere understregede han, at vi må analysere Hamas’ terror, ligesom vi har måttet analysere, hvordan Hitler blev mulig - ”but this doesn’t mean understanding”.

Dette eksempel fra en kulturinstitution, Frankfurter Buchmesse, afspejler selvfølgelig også den offentlige debat, hvor der ikke er megen plads til at erkende sammenhænge. Og i storpolitikken er problemet endnu mere udtalt.

FN’s generalsekretær: Angreb skete ikke i et vakuum

Oven på Hamas’ angreb kom FN's generalsekretær António Guterres i et skænderi med Israel, som beskyldte ham for at have retfærdiggjort angrebet. Guterres afviste beskyldningen og var ”chokeret” over den ”forkerte fremstilling” af sine udtalelser.

Han gjorde opmærksom på, at han netop havde sagt, at ”det palæstinensiske folks fortvivlelse ikke kan retfærdiggøre de forfærdelige angreb fra Hamas. Og at disse forfærdelige angreb ikke kan retfærdiggøre den kollektive afstraffelse af det palæstinensiske folk.”

Israel var rasende over, at Guterres også havde sagt, at det er ”vigtigt at erkende, at Hamas' angreb ikke skete i et vakuum. Det palæstinensiske folk har været udsat for 56 års kvælende besættelse." 

Ambassadøren krævede derfor generalsekretærens afgang og meddelte tillige, at FN-repræsentanter ikke ville få indrejsevisa til Israel

Guterres anklagede desuden Israel for klare overtrædelser af den humanitære folkeret i Gaza og insisteret på, at en våbenhvile var helt nødvendig.

Ifølge den israelske ambassadør Gilad Erdan var meningen med Guterres ord, at ”Israel er skyld i Hamas’ handlinger, eller i hvert fald viser det hans forståelse af 'baggrunden', der førte til massakren, som Hamas begik.” 

Ambassadøren krævede derfor generalsekretærens afgang og meddelte tillige, at FN-repræsentanter ikke ville få indrejsevisa til Israel.

”Det er på tide at give dem en lærestreg”, sagde ambassadøren.

Forskel på forståelse af og forståelse for

Eksemplet med 2. Verdenskrig fortæller os, at krige og andre katastrofer må få os til at forstå baggrunden for, hvordan det kunne ske.

Konsekvenserne for samfundet er ganske enkelt for store til, at vi kan lade det passere uden at analysere det til bunds. Alt andet vil være uansvarligt over for fremtiden og vores efterkommere.

På trods af en eksplicit fordømmelse af Hamas’ angreb, bliver Guterres forsøg på at se begivenhederne i et historisk perspektiv taget til indtægt for en retfærdiggørelse af Hamas’ gerninger

Men Slavoj Žižeks pointe på bogmessen i Frankfurt var, at en forståelse af terrorhandlingen ofte i dag bliver forvekslet med en forståelse for terrorhandlingen. Altså forsøget på at forstå en bestemt sammenhæng tages til indtægt for en accept af denne.

At dette ikke bare er en diskussion for retoriske feinschmeckere, men har betydning i den virkelige verden, viser skænderiet mellem Israel og FN’s generalsekretær.

På trods af en eksplicit fordømmelse af Hamas’ angreb, bliver Guterres forsøg på at se begivenhederne i et historisk perspektiv taget til indtægt for en retfærdiggørelse af Hamas’ gerninger.

Handling og sammenhæng

Som bekendt eksisterer begivenheder og handlinger ikke i et tomrum uafhængigt af tid og sted, men er indlejret i historiske og sociale sammenhænge.

De bygger oven på tidligere begivenheder og handlinger og udgør fundamentet for fremtidige; dvs. de danner forudsætningerne for de muligheder vi har som individer og samfund, og for de individuelle og kollektive valg vi træffer.

Dette gælder selvsagt i alle samfund og på tværs af disse.

Men derved forstår vi ikke hele omfanget og betydningen af det skete

Men selv om vi ved, at en krig eller katastrofe har en forhistorie og sker under bestemte omstændigheder, ser vi i den aktuelle offentlige debat ofte bort fra dette og vurderer i stedet den enkelte handling isoleret, som var dens værdi og eksistens uafhængig af andre faktorer og omstændigheder.

Vi ser med andre ord bort fra den sammenhæng, som handlingen indgår i; ser bort fra det der gik forud for handlingen og de samfundsmæssige forudsætninger, den bygger på.

Men derved forstår vi ikke hele omfanget og betydningen af det skete. Og slet ikke hvorfor det skete. Og så vil det sandsynligvis ske igen.

Tidligere konsulent i LO-fagbevægelsen og aktiv i ’Forbyd Atomvåben’.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Tankevækkende indlæg, der fortjener en grundig gennemlæsning.
Krigen må få Israel til at vågne op, og ikke give indflydelse til de rabiate højreorienterede jødiske politikkere, som ikke er meget bedre end Hamas.
Når Hamas er fjernet/udryddet fra magten må palæstinenserne finde nogle fornuftige ledere der sammen med fornuftige jøder kan finde et kompromis med en 2 statsløsning, og en løsning på de ulovlige bosættelser på vestbredden.

Du kan ikke gå på kompromis med slavernes ("muslimernes") bestræbelser ("jihad") for deres herre Allah: Ifølge islam skal hele verden være en islamisk ummah ("stat"), hvor kun Allahs lov gælder.

Hijrah (migration) fra al-harb (ikke-muslimske områder) til dar al-islam (muslimske område) var obligatorisk for muslimer, da profeten levede.

Profeten sagde: “I disown every muslim who settles among the mushrikeen” (Narrated by Abu Dawood, 2645; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood).

Mustahabb er den eneste undtagelse til den ovenstående hovedregel: Når formålet er jihad; At øge antallet af muslimer samt at udbrede Allahs lov ("islam").

Jeg tror ikke profeten talte engelsk.

Karavanerøveren og Pædofeten kunne ikke tale engelsk.
Humoren er til at forstå. ☺☺

Peter Jensen
Terror udgår fra fanatikere som dig. Og Jesus sagde jo Gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple. Altså præcis de samme. Og hvad fanden bilder du dig ind, at kalde 1,5 milliarder mennesker for slaver. SKAM DIG

Terror udgår fra fanatiske Korantosser.
Hvor Islam end forefindes er der altid ballade, Jack Rene Melchior.

Jammen det har Peter Jensen da ganske ret i: At der er 1,5 milliarder Koran slaver.
Det vil sige: der er en fejl% i jordens befolkning på 1,5Mia x 100 / 8Mia = 18,75%
Dvs: 18,75% af jordens befolkning kan ikke bruges til noget. Jo da Til produktion af CO2. ☻
Ironi kan forekomme. ☺☺

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I islam er mennesket ikke, som i kristendommen, skabt i Guds billede, men som en ’slave’, der skal adlyde Allah og efterligne Muhammed ved at efterleve shariaen. Allah har skabt mennesket, for at det skal tjene ham. Ganske enkelt. Der er ikke en kærlighedsrelation, men en herre-slave relation mellem Allah og den troende.
Derfor er Allah lig med Satan, som er forklædt i GUD's billede.!

xxxxxxxx---------xxxxxxxxx
… Den kristne knæler for Guds alter i kærlighed – af fri vilje. Muslimen underkaster sig Allah i frygt – af tvang. Det handler ikke bare om en gradsforskel: At kristendommen er lidt bedre end islam. Nej, kristendom er tro – islam er ikke en religion men en ideologi. I islam er der ikke noget at tro, men noget at rette sig efter. Muslimen er kun ansvarlig for at overholde en række love og regler, som ideologien foreskriver. Derved bliver muslimen fri for ansvaret – også når han tæver sin kone, når han dyrker sex med mindreårige, når han tager sit eget og andre menneskers liv i Satan's navn.“

Jesus advarede vi kristne, da han sagde: “Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. – Johannesevangeliet 16:1-4

De onde muslimer, som tjener Satan, mener, at de tjener ‘gud’. For vi kristne og for jøderne er ét af de 10 Bud netop, at vi IKKE må slå ihjel, og det undrer mig, at noget menneske overhovedet kan føle trang til at følge en så åbenlys ondskab!? Det undrer mig, at der findes én muslim på jord; noget så ondt, kan man sige sig selv, må komme fra Helvedes dyb!
xxxxxxxx---------xxxxxxxxx

Historien gentager sig vist allerede. Jeg synes, at der er ubehagelige ligheder mellem historien om ghettoen i Warszawa i 1943 og historien om ghettoen i Gaza i 2023. Det er mest religionerne som er forskellige.

Og det kan man i øvrigt læse mere om her:

https://da.wikipedia.org/wiki/Godwins_lov

De genoplever (genfortæller) bare holocaust fra den anden side af muren
sådan lyder det ihvertfald når man høre på nogle af Israelerne udtalser om palæstinenserne
og sådan ser det ud med alle besættelserne der bare forsætter

Krig og terror skal bekæmpes. Derfor må vi kende baggrunden: Rigtig nemt at finde ud af det.!
Baggrunden for Krig og terror i mellemøsten og andre stede, hvor Islam end forefindes er: Kort og godt, ISLAM.

Palæstinenser ligger som de har redt. ! De stemte selv på HamaSS.

Annonce