Annonce

Lønkomité-udkast: Sygeplejerskerne får en rimelig løn

Lønnen afspejler sygeplejerskernes ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau - Fagbevægelsens Hovedorganisation advarer: Ufærdigt udkast
Sygeplejersker får en løn, der matcher deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

Det er konklusionen i et udkast til den endelige rapport fra den såkaldte Lønstrukturkomité, som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Komitéen blev nedsat i efteråret 2021 af den daværende S-regering. Komiteen blev født som en del af løsningen på sygeplejekonflikten tidligere samme år. Komiteens formål er at undersøge om medarbejdergrupperne, herunder sygeplejerskerne, i det offentlige får den løn, som de bør have.

Udkastet til endelig rapport fra Lønkomiteen siger, at sygeplejerskernes samlede løn - inklusive grundløn, tillæg for skiftende arbejdstider og genetillæg samt pension - er rimelig.

Derimod får især pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter og dagplejere for lidt

Derimod får især pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter og dagplejere for lidt i løn, hedder det.

Omvendt siger rapporten, at blandt andet læger, diplomingeniører og it-medarbejdere får mere i løn, end hvad de burde få.

SVM-regeringen har afsat tre milliarder kroner til at afbøde lønefterslæbet blandt de offentlige ansatte.

FH advarer: Ufærdigt udkast

Den fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, advarer om, at det lækkede udkast er et “ufærdigt udkast”:

Det giver ikke mening at forholde sig til et ufærdigt arbejde

“Og så vil jeg gerne sige, at som medlem af Lønstrukturkomiteen ved jeg, at der ikke foreligger en endelig rapport endnu. Vi er ikke færdige, og har stadig arbejde og vigtige diskussioner foran os i komiteen. Af samme grund kan en endelig rapport først præsenteres medio juni. Det glæder jeg mig til, og til den tid vil jeg meget gerne diskutere og debattere de konklusioner, komiteen er kommet frem til. Det giver ikke mening at forholde sig til et ufærdigt arbejde og dokumenter, der ikke er endelige,” skriver den fungerende FH-formand i et opslag på Facebook.

Morten Skov Christiansen understreger, at han og komiteen ser frem til at præsentere den endelige rapport medio juni: 

“Vi har været i gang med arbejdet i Lønstrukturkomiteen længe. Det er vigtige og svære diskussioner om lønnen i den offentlige sektor, som kræver grundighed og respektfuld behandling. Derfor er det kun rimeligt, at rapporten og konklusionerne bliver behandlet, præsenteret og diskuteret på et veloplyst grundlag - og det glæder jeg mig som sagt til at gøre i midten af juni måned.”

Morten Skov Christiansen tilføjer, at han er “ærgerlig og dybt skuffet over, at et ufærdigt udkast er blevet lækket. Det er bekymrende.” 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Lønstrukturkomiteen har ikke opdaget at lønnen fastlægges af markedet og hvis ikke man betaler den løn som marked bestemmer, så komme man uvægerligt til at mangle personale.
Kunstige ideer som private arbejdsgivere finder på, som at det offentlige ikke må være lønførende, tager markedet sig ikke en disse af, betal den af markedet bestemte løn eller du kommer til at mangle personale til evig tid.

Flot at regne ulempe tillæg med for aften og week end tillæg med . Der er nok ingen i den kommission der arbejder jul, nytår, pinse og påske og tjener så lidt som en sygeplejerske , fængselsbetjent , Sosu , soldat osv

Fuldstændig enig med de to foregående kommentarer.
Desværre er komiteens konklusion helt forudsigelig i et land der styres benhårdt i en neoliberal planøkonomisk spændetrøje. https://arbejderen.dk/debat/den-neoliberale-planoekonomi-tager-kvaelerta...

Når sygeplejersker tager job i Norge isf i DK pga af arbejdsforhold, herunder lønnen, så gør de jo bare det andre ville gøre.
Hvor mange penge har byggerierne af supersygehusene ikke kostet MERE end det budgetterede? Hvorfor har man ikke bygget dem efter samme model? Hvorfor opdager man byggesjusk så sent i forløbet?
Har regionerne stadig hvert sit IT system til elektroniske patient journaler (EPJ)?
Mon ikke der her ligger milliardbeløb spildt til ingen verdens nytte fordi politikerne har sovet i timen, og fortsat gør det?

Så lad os da vente på den færdige rapport i stedet for at bruge tid på en ufærdig lækket version.

Jeg forstår udmærket sygeplejerskerne dilemma, det må være frustrerende pligtskyldigt at arbejde alle
tider af døgnet og så ikke blive værdsat .Det første mette foretog sig var at give alle på overførsels-
indkomst 3000 kr mere om måneden, men sygepersonalet som virkeligt gør en stor indsats, var der ingen penge til.

Er 37.000 til 42.000 kr. i månedsløn en dårlig løn?

Der er i øvrigt rigtig mange andre som arbejder dag og nat, weekend Jul og nytår andet end sygeplejesker. Ikke mindst SOSU'er, som får væsentlig mindre i løn. Og så er der dårligt betalt lagerarbejdere og produktionsmedarbejdere, slagteriarbejdere, som arbejder på alle tidspunkter af døgnet på alle ugens dage. Alle til en væsentlig mindre løn. Og ofte hårdere arbejde.

Sygeplejerskerne får mere end nok i løn. Det har de nu fået sort på hvidt. Argumenter om årtiers lønefterslæb grundet en lovgivning fra 1969 er komplet hen i vejret. Ligesom corona krisen har været trukket frem som et argumentet for lønefterslæb. Selvom kun et fåtal af sygeplejerskerne var involveret i corona situationen. På Rigshospitalet fik en del helt op til 600 kr. i timen for at tage ekstra vagter under corona - Det bliver så til omkring 95.000 kr. pr. måned. Skulle det være dårligt betalt? Selv i en ekstraordinær situation?

Andre faggrupper, ikke mindst SOSU'erne, er dem, som har krav på et lønløft.

Jeppe Lindholm - hvorfor blander du dig, igen igen, i danske forhold?

Du som hverken er dansk statsborger eller bor i Danmark!