Magtspil i V-toppen: Kristian Jensen blander sig i Troels Lunds ressort-område

Finansminister Kristian Jensen vil have genoplivet ordning i Skive, som minister- og partikollegaen, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, har erklæret ulovlig
Et højst usædvanligt magt-spil mellem to Venstre-ministre udspiller sig i øjeblikket for åbent tæppe.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil have genoplivet en ordning hjemme i valgkredsen, selv om minister- og partikollegaen, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, har erklæret ordningen for direkte ulovlig.

Kristian Jensen siger til tvmidtvest.dk, at han ønsker loven ændret, så Skive Kommune kan genetablere en omstridt ordning for borgere på integrationsydelse og kontanthjælp.

Syg eller bare pjække-syg

Projektet startede i 2016 og går ud på, at ledige på integrationsydelse skal møde op på en sundhedsklinik bemandet med sygeplejersker, hvis de meldte sig syge. Så skulle sygeplejerskerne vurdere, om de sygemeldte rent faktisk var syge eller bare havde lyst til en pjækkedag.

Mødte man ikke op til syge-tjekket på sundhedsklinikken mellem klokken 7.15 og 9.00 – eller fulgte borgeren ikke sygeplejerskernes anvisninger, blev man – alt andet lige – trukket i integrationsydelse.

Ordningen blev hen ad vejen udvidet til også at omfatte først kontanthjælpsmodtagere med mange sygemeldinger og januar 2018 blev samtlige kontanthjælpsmodtagere omfattet af syge-tjek-ordningen.

Kommunen håbede med ordningen at nedbringe et højt sygefravær hos kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelsen, som i Skive Kommune alle er aktiverede på den ene eller andet måde.

Socialrådgiver: ”Kvalmende”

Socialrådgiver Maj Thorsen offentliggjorde januar 2018 brevet til kontanthjælpsmodtagerne på det sociale medie, twitter, og skrev: ”Det her er simpelthen kvalmende ud over alle grænser!”.

Det fremgår direkte af brevet, at sygetjekket kan ende med tre muligheder:

  • At man får besked på at gå hjem i seng igen og holde sengen, indtil man var rask igen.
  • At man skal opsøge en læge.
  • At man bliver bedømt som pjækkesyg og derfor skal deltage i undervisning/skole, praktik eller aktivering/arbejde.

Efter offentliggørelsen af brevet til kontanthjælpsmodtagerne tog kritikken af ordningen til, og juni sidste år gik beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ind i sagen. Han vurderede efter to redegørelser og et møde, at ordningen var ulovlig.

”Det er ikke i overensstemmelse med de gældende regler, at manglende fremmøde på Sundhedsklinikken kan sidestilles med ulovligt fravær, som kan sanktioneres,” konkluderede Troels Lunds Poulsen (V).

Ordningen blev herefter sat på standby af Skive Kommune.

Men nu vil finansminister Kristian Jensen hive fat i beskæftigelsesminister og partifælle, Troels Lund Poulsen, med henblik på at få ordningen gjort lovlig:

”Jeg tager fat i beskæftigelsesministeren for at samarbejde med ham om at skabe mulighed for, at Skive Kommune kan gøre det her,” siger Kristian Jensen til TV Midtvest. Den regionale tv-station sender i netop det område – Vestjyllands Storkreds – hvor Kristian Jensen opstiller.

Kristian Jensens initiativ falder i god jord hos Venstre i Skive:

”Jeg håber, vi får afklaring på, hvad en sygeplejerske må og ikke må,” siger byrådsmedlem Goska Rasmussen (V), som er formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune, til den regionale TV2-station.

Engell: "Det er en helt igennem usædvanlig sag"

Politisk kommentar, Hans Engell, betegner sagen som "en helt igennem usædvanlig sag":

"Det er en helt igennem usædvanlig sag. Fagministeren er jo beskæftigelsesministeren. Det er ham, der træffer afgørelse i sagen. Hvis Kristian Jensen har en anden opfattelse, så er det en sag, han må tage op i regeringen eller ved en direkte kontakt til beskæftigelsesministeren. Finansministeren er ikke over-minister. Finansministeren har det overordnede ansvar for den økonomiske politik, men han er jo ikke den øverste juridiske instans - eller over-minister i forhold til beskæftigelsesministeren. Så jeg mener sådan set regeringen har et problem i den her sag," siger Hans Engell til Netavisen Pio.

"Noget tyder på at Kristian Jensen i denne sag er gået galt i byen. Og det må Troels Lund så belære ham om," tilføjer Hans Engell.  

Politisk kommentator, Rasmus Jønsson, betegner også Kristian Jensens adfærd som ”usædvanlig” – af flere årsager:

”En finansminister er normalt meget forsigtig med, hvad han blander sig i. Det er bemærkelsesværdigt, at en finansminister går ind og blander sig i denne sag, hvor der i forvejen er en minister, der sidder på sagen rent ressortmæssigt. At finansministeren blander sig i sagen er jo med til at skabe mere forvirring – og Kristian Jensen sender jo nærmest et signal om, at hans partifælle, beskæftigelsesministeren, ikke gør det godt nok,” siger Rasmus Jønsson til Netavisen Pio.

Han mener, at finansministerens ageren rent partipolitisk også er meget overraskende:

”Partipolitisk er finansministerens optræden også ret overraskende. For det er ikke en hvilken som helst minister, der er på sagen. Det er Troels Lund Poulsen, som står højt i det politiske Venstre-hierarki,” forklarer Jønsson – med henvisning til, at Troels Lund Poulsen er en af statsminister Lars Løkke Rasmussens mest fortrolige og nære allierede.

Lars Løkkes nære allierede

Lars Løkke Rasmussen var tilbage i 2014 tæt på at miste formandsposten i Venstre til Kristian Jensen, der dengang og nu er næstformand i Venstre.

Kristian Jensen rakte ud efter formandsposten i kølvandet på, at Lars Løkke var stærkt svækket af massiv kritik internt i Venstre på grund af afsløringer af, at Lars Løkke havde ladet Venstre betale for jakkesæt og andre beklædningsgenstande. Venstres udgifter til Lars Løkkes tøj løb op i godt 150.000 kroner.

Lars Løkkes omdømme var i forvejen flosset af GGGI-sagen, hvor Lars Løkke i sin egenskab af formand for klimaorganisationen, GGGI, havde ladet sig flyve rundt i verden på den meget dyre business class.

Op til et afgørende møde i Venstres hovedbestyrelse på Odense Congres Center, hvor Lars Løkke kæmpede for sit fortsatte liv som formand, var det netop Troels Lund Poulsen – sammen med især Lars Chr. Lilleholt og Søren Pind – der indædt og med åben pande kæmpede på Lars Løkkes side.

På den baggrund vækker det ekstra opsigt, at Kristian Jensen nu kaster sig over en sag, der hører ind under Troels Lund Poulsens ressort-område.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook