Annonce

Mette Frederiksen advarer: Ny flygtningekrise under opsejling

Øget flygtningepres på EU’s grænser får statsministeren, sammen med andre statsledere, til at kræve en strammere kurs fra EU for at forhindre ny migrationskrise.
Foto: regeringen.dk
Statsminister Mette Frederiksen (S)
Under spørgetimen med statsministeren i Folketinget tirsdag tog statsminister Mette Frederiksen (S) og formanden for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg et par sværdslag på udlændingeområdet.

Inger Støjberg stillede sig særdeles kritisk over for regeringens ønske om at give opholdstilladelse til flygtninge, som søger ind på uddannelser inden for områder, hvor Danmark mangler arbejdskraft.

Hun mener, at Mette Frederiksen og regeringen er inde og pille ved fundamentet for dansk udlændingepolitik.

”Jeg tror egentlig godt at statsministeren selv kan se, at det et kæmpeproblem, som hun er ved at skabe for Danmark.” lød det fra Inger Støjberg.

Det fik Mette Frederiksen til at sende denne salve retur:

”Jeg kommer aldrig til at skabe et kæmpeproblem for Danmark på udlændingeområdet. Jeg bruger de fleste af mine vågne timer på det. Ikke mindst i den nuværende situation i Europa, hvor der i nogle EU-lande er et større inflow af flygtninge end der var tilbage i 2015, hvor den daværende regering ikke havde styr på situationen. Den situation skal Danmark ikke finde sig i igen. Det føler vi os meget forpligtet af i den nye regering.”

Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister i den omtalte regering i 2015.

Mette Frederiksen kræver stramninger i Bruxelles

Torsdag er Mette Frederiksen i Bruxelles, her skal hun deltage i et topmøde med andre EU-ledere.

Og her har statsministeren taget melodien fra folketingssalen med.

Forud for mødet har hun sammen med syv andre europæiske statsledere sendt et brev til Charles Michel og Ursula von der Leyen henholdsvis EU-præsident og formand for Europa-Kommissionen.

Som politiske ledere er vi nødt til at handle beslutsomt for at forhindre endnu en storstilet migrationskrise

I brevet opfordres EU-systemet til at stramme op og sætte gang i flere hjemsendelser af afviste asylansøgere.

De otte statsledere mener nemlig at det nuværende europæiske asylsystem er i stykker.

”Som politiske ledere er vi nødt til at handle beslutsomt for at forhindre endnu en storstilet migrationskrise.” lyder det i brevet ifølge Berlingske.

De andre lande som har underskrevet brevet er ifølge Berlingske: Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Østrig, Malta og Grækenland.

Stigning i illegale grænsekrydsninger

Statsministeren præciserede i sammenstødet med Inger Støjberg ikke præcis hvilke lande eller flygtninge, som hun hentydede til.

Men Europa har på grund af krigen i Ukraine oplevet de største flygtningestrømme siden anden verdenskrig.

De ukrainske flygtninge har dog haft en særstatus, som har givet dem hurtigere ophold, men desuden vender de også i nogen grad hjem igen.

I alt er der i 2022 registreret 327.131 illegale grænsekrydsninger ind i EU

Men derudover viser tal fra EU’s agentur for grænsekontrol, Frontex, en stigning i illegale grænsekrydsninger.

I alt er der i 2022 registreret 327.131 illegale grænsekrydsninger ind i EU. I 2021 var tallet 199.900.

Pres på Vestbalkan-ruten

I 2022 var stigningen især markant på den såkaldte Vestbalkan-rute med 145.600 illegale grænsekrydsninger mod 61.735 i 2021.

Tallene afspejler ikke det præcise antal personer, som forsøger at krydse grænserne. Tallene tager nemlig ikke højde for, at den samme person kan forsøge at krydse grænsen flere gange.

Danmark vil arbejde for en reform af det europæiske asylsystem

Presset på det vestlige Balkan skyldes, ifølge Frontex, formentlig, at der er større grupper af flygtninge, som befinder sig i området i længere tid, og som gentagne gange har forsøger at nå ind i EU.

I tråd med regeringsgrundlaget

Opfordringen i brevet til EU ligger i tråd med det regeringsgrundlag, som SMV-regeringen lancerede i december 2022.

Her står der klart og tydeligt at Danmark ønsker en reform af asylsystemet i Europa.

”Danmark vil arbejde for en reform af det europæiske asylsystem, der lever op til de mål, og som sikrer, at Danmark og Europa kan have kontrol med, hvor mange der kommer hertil, da det er en forudsætning for, at integrationen kan forbedres.”

”En reform af asylsystemet skal tilrettelægges på en mere human og retfærdig måde sådan, at flere flygtninge hjælpes enten i nærområderne eller via kvotesystemet, således at færre flygtninge risikerer vold, overgreb eller at miste livet, og at menneskesmuglernes forretningsmodel ødelægges.”

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

For at Danmark på en troværdig og reel måde overhovedet kan gå ind i drøftelser i EU om europæisk flygtningepolitik, skal vi lige først have afskaffet retsforbeholdet. Inden da er vi forhindret i at deltage i såvel diskussioner som beslutninger i EU om disse sager. Problemet ved at lade som om forbeholdet ikke blev opretholdt efter afstemningen i 2015 er, at det svækker den pædagogik, der skal til for at befolkningen kan se, at forbeholdet reducerer Danmarks indflydelse og mulighed for at varetage danske interesser og synspunkter.

Vi kunne også gøre med EU som Norge og Island. Det har du ikke overvejet?

Når Peter Jensen konstatere, at “danskere er simpelthen for dumme”, kan jeg ikke bestride hans dom. Man kan i hvert fald konstatere, at nogle er lige så dumme, fordomsfulde og xenofobiske som Peter Jensen.

Kære Poul Simonsen
Ift. xenofobi har du ret i, at jeg frygter det fremmede, hvis vi taler om den fremmede ideologi islam og dens stigende antal tilhængere i Danimakistan. Jeg er faktisk glad for, at du kalder mig xenofob, idet xenos på græsk betyder "fremmed". Vi er helt enige om, at islam er meget fremmed for danskere.

EU er med hensyn til indvandring et hjælpeløst foretagende, som aldrig ville kunne løse problemet, for det har magthaverne i EU ikke noget ønske om, jo mere indvandring og befolkningsblanding, jo større muligheder er der for del og hersk politik og magten har alle dage været det vigtigste for magthavere.

Så længe velfærdsmigranter og kriminelle ikke returneres til deres hjemlande, gerne med magt, lige så længe vil de strømme til EU.

Indrømmet, det kunne godt se sådan ud, men jeg tror egenlig ikke, kynisme er det største problem her. Jeg tror mere, det er slaphed.

Jeg er enig med Poul Nielson s vurderinger et stykke af vejen. Men jeg forstår ikke, hvorfor Danmark/regeringen Ikkke skulls kunne rejse en væsentlig debat om EU’ udlændingepolitik som sådan. Nu sker det endda i samarbejde med 7 andre EU medlemslande. Vores retsforbehold betyder da ikke, at vi ikke kan eller må kritisere EU’s mangel på en retfærdig og realistisk udlændingepolitik. S - udspillet fra 2018 udstikker en ny kurs for Danmark og regeringen prøver helt efter de sædvanlige politiske spilleregler at få andre med ombord så det på sigt kan blive EU - politik.

Hvis Danmark skal gøre sig håb om, at skaffe den nødvendige arbejdskraft de kommende år er der behov for en indvandring på mindst 50.000 årligt. For et land som Tyskland er behovet for indvandring endog mindst 500.000 årligt. I 2022 fik Tyskland 1.400.000 nye medborgere. Så der er endog konkurrence om at få flest til landet. Også Storbritannien har akut behov for arbejdskraft efter brexit, hvor mange EU borgere valgte at rejse hjem.

Indvandring er ikke bare en win/win situation for Danmark. Den er nødvendig.

Meget uforståeligt nogen danskere er så skræmte over for indvandring. Det skyldes nok de forvrængede fortællinger og skræmmekampagner den yderste højrefløj i dansk politik prædiker for at samle stemmer, samt fra medier fra den yderste højrefløj. Mange er skræmte uden selv nogensinde at have haft kontakt til mennesker fra andre kulturer.

Meget besynderlig, hvad ord alene kan sætte i bevægelse.

Jeppe Lindholm, din uvidenhed er uden grænser. Mon det alene skyldes, at du fraskrev dig dit danske statsborgerskab fra årsskiftet og flyttede til Thailand?

Har du orienteret dig om udviklingen i f.eks. Sverige og Tyskland (se/læs f.eks. BILD)?
.
Brug nu dine knappe ressourcer på noget frivilligt arbejde til glæde for de fattige i Thailand.
Vi danskere skal nok klare os uden din rådgivning.
.

Kære Jeppe Lindholm
Hvis du mangler arbejdskraft, så er der 12.000.000 arbejdsløse europæere i EU med fri bevægelighed, som du bare kan ansætte. De er kulturforenelige, demokratiegnede, ikke-sharia tilhængende europæere, der fejrer jul, drikker snaps og som kun har én usløret kone af gangen med synligt hår, der i øvrigt er myndig og ikke en barnebrud. Må jeg foreslå, at vi starter med at ansætte dem?

Det hele er drevet af frygt skabt i medierne. Vi lever i en tid, hvor frygt styrer vores handlinger. Og det bliver udnyttet politisk. For den nemmeste måde at kontrollere en befolkning er gennem frygt. Intet er så effektivt.

Jeg frygter svenske tilstande i Danmark - og rette!!!
.

Du og de andre, som er omfattet af dit "vi", skulle ærligt talt tage jer sammen, mande jer op, kigge dybt ind i jer selv og finde alt det mod, der måtte gemme sig der.

Det vil give dig og de andre et bedre liv hver især, I vil ikke længere være så lette at styre, og I vil opdage en hel verden, som I slet ikke anede, eksisterede.

Husk: forandring starter med dig selv. Sæt i gang!

Det jeg frygter mest er mennesker som frygter. Vi lever i frygtelige tider. Og frygter efterhånden bare for at frygte.

Det er frygtelig.

Annonce