Minister igangsætter arbejde for "Ja tak"-ordning til reklamer

SF vil ændre ”Reklamer – Nej tak”-ordningen til en ”Ja tak”-ordning. Minister er ikke afvisende og har igangsat arbejde, der skal undersøge, om det er muligt.
Mange danske husstande har et orange klistermærke på deres postkasse.

”Reklamer – Nej Tak” står der på det.

Med et sådant klistermærke modtager man ikke husstandsomdelte reklamer som f.eks. tilbudsaviser.

Forbrugerrådet Tænk kæmper dog for, at ”Nej tak”-ordningen skal laves om til en ”Ja tak”-ordning. På den måde skal borgeren aktivt vælge reklamer til i stedet for – som i dag – aktivt at vælge reklamer fra.

På den måde skal borgeren aktivt vælge reklamer til

Nu kan en sådan ordning måske blive til virkelighed – inden for en overskuelig fremtid.

På Christiansborg støtter SF ønsket om en ”Reklamer – ja tak”-ordning. Derfor stillede folketingsmedlem Carl Valentin, der bl.a. er miljøordfører for SF, et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup (S) i sidste uge:

”Vil regeringen indføre forbud mod omdeling af adresseløse reklamer til alle, der ikke aktivt har tilkendegivet et ønske om at modtage reklamer?”

Hvad er et § 20-spørgsmål?

  

Et folketingsmedlem kan stille skriftlige spørgsmål direkte til en minister til skriftlig besvarelse og i sit eget navn.

Spørgsmålene kaldes § 20-spørgsmål, fordi de stilles iht. § 20 i Folketingets forretningsorden.

§ 20-spørgsmål skal angå den pågældende ministers holdning, og ministeren skal svare inden for seks hverdage.

Kilde: Folketinget (www.FT.dk)

 

SF: Forslag bør indgå i klimahandlingsplan

Om baggrunden for spørgsmålet til erhvervsministeren lægger SF’s miljøordfører, Carl Valentin, vægt på den CO2-udledning og det ressourcespild, som de husstandsomdelte reklamer medfører.

Han opfordrer regeringen til enten at indføre et forbud med det samme eller lade forslaget indgå i forhandlingerne om en klimahandlingsplan, der skal følge op på den klimalov, som regeringen landede en bred aftale om i starten af december.

Forslaget indgik i regeringsgrundlaget for den daværende SRSF-regering

Carl Valentin henviser også til, at forslaget indgik i regeringsgrundlaget for den daværende SRSF-regering i 2011.

”Regeringen vil undersøge, om der kan etableres en ”ja tak til reklamer”-ordning. Det vil betyde, at kun de forbrugere, der aktivt tilkendegiver at ønske reklamer, vil modtage dem. Ordningen er til gavn for både forbrugere, samfundsøkonomien og miljøet,” stod der i regeringsgrundlaget for tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts første regering.

placeholder

 

Minister: ”Aktuelt at overveje ordningen”

Netop klimaloven og regeringens ambitioner for den grønne omstilling kan være med til at sætte skub i realiseringen af en ”ja tak”-ordning til reklamer:

”Regeringens ambitiøse mål om at nå 70 pct. reduktion af CO2-udledningen frem mod 2030 har endnu engang gjort det aktuelt at overveje ordningen,” lyder det i svaret fra erhvervsminister Simon Kollerup.

Som følge af regeringsgrundlaget fra 2011 undersøgte Erhvervsministeriet dengang muligheden for at indføre en ”ja tak”-ordning. Det blev dog afvist af EU-Kommissionen, som ikke mente, ”at en sådan ordning kunne gennemføres med hjemmel i miljøgarantien i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmøde (TEUF), artikel 114”.

Det blev afvist af EU-Kommissionen

Men i lyset af de grønne ambitioner i både Danmark og på EU-niveau mener erhvervsministeren, ”at det er oplagt at undersøge, om der måske er en mulighed nu”.

Kollerup skriver endvidere, at han har igangsat et arbejde, der skal undersøge fordele og ulemper ved en ”ja tak”-ordning, og at der på ny er indledt dialog med EU-Kommissionen i forhold til de juridiske muligheder for indførelsen af en sådan ordning.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det lyder som en negativ klima indsats, flere klistermærker!
SF bliver mere og mere populistisk og ligeglade med klimaet!

...og HVAD er der galt med de nuværende "NEJ TAK klister mærker" ? De fungerer udmærket. Man kan da heldigvis allerede nu, selv bestemme om man vil have alle de overflødige reklamer der kun er et sandt
klimaproblem.Spild fra ende til anden. Reklamer til kun for at nogen skal TJENE penge. Folk burde sige NEJ TAK til dem.

Enig, det er noget miljøsvineri, men ordningen fungerer jo ikke.
Hver gang du flytter, begynder du at få reklamerne igen og det firma, som tjener penge på at distribuere reklamerne nægter at lade dig slippe for dem - for det er jo det de tjener pengene på.
Jeg har nu for 3 måneder siden bedt dem om, at blive fri for reklamer - uden held.

Annonce