Minksag: “Ikke noget mærkeligt i, at en sanktion bortfalder, hvis det alvorligste punkt bortfalder”

Justitsminister forklarer hvorfor advarsel og irettesættelse til departementschefer blev trukket tilbage
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Peter Hummelgaard (S), justitsminister
Det har vakt stor debat, at nogle af de advarsler som blev givet til embedsmænd i kølvandet på minksagen, er blevet trukket tilbage.

Nu forklarer justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et indlæg i Politiken, hvorfor statsminister Mette Frederiksen (S) og han selv har trukket advarslen til departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, og irettesættelsen af departementschef i Justitsministeriet, Johan Legarth, for deres roller i mink-forløbet tilbage.

For det første nævner Hummelgaard, at det fremgår af Minkkommissionens sammenfatning, at kritikken af departementscheferne går på, at de har medvirket til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med det meget omtalte pressemøde den 4. november 2020.

Det var, skriver ministeren, netop den konklusion, der førte til, at departementscheferne oprindeligt fik en advarsel og en irettesættelse.

når frem til, at rigspolitichefen ikke skal tildeles nogen sanktion

Peter Hummelgaard noterer, at forhørsledelsen, der fik til opgave at finde frem til hvilken sanktion rigspolitichef Thorkild Fogde skulle tildeles, når frem til, at rigspolitichefen ikke skal tildeles nogen sanktion.

Forhørsledelse uenig med Minkkommissionen

Forhørsledelsen - under ledelse af tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam - når frem til konklusionen “ingen sanktion”, fordi man - modsat Minkkommissionen - ikke finder, at pressemødet havde karakter af en instruks.

Pressemødet havde alene karakter af at ville give befolkningen en generel, overordnet information, mener forhørsledelsen.

Justitsminister Peter Hummelgaard konkluderer:

ikke overraskende, at det har betydning for vurderingen af departementscheferne

“Når den uafhængige og uhyre kompetente forhørsledelse har en markant anden vurdering af pressemødet end Minkkommissionen, er det ikke overraskende, at det har betydning for vurderingen af departementscheferne.”

Hummelgaard nævner, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen - bistået af Kammeradvokaten - på den baggrund kommer med en fornyet indstilling vedrørende advarslen og irettesættelsen til Bertelsen og Legarth. Nemlig at advarsel og irettesættelse bør bortfalde.

Og den indstilling er så blevet fulgt af henholdsvis justits- og statsministeren.

“Et helhedsorienteret skøn”

Justitsministeren nævner, at det i den offentlige debat har været nævnt, at forhørsledelsen alene forholder sig til et af tre kritikpunkter, som Minkkommissionen retter mod Bertelsen og Legarth.

Hertil anfører Hummelgaard to ting:

For det første skal en vurdering af, om der foreligger en pligtforsømmelse af en sådan grovhed, at den skal tildeles en sanktion efter tjenestemandsloven, bero på “et helhedsorienteret skøn”.

For det andet er der, ifølge Hummelgaard, “ikke noget mærkeligt i, at en sanktion bortfalder, hvis det alvorligste punkt bortfalder”.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Minksagen...

For mig at se kunne meget være undgået, HVIS politikere og embedsfolk havde spurgt sig selv og (evt. andre) jurister om:
Kan man det? Må man gøre det? Er det lovligt i henhold til Danmarks love?

Det BURDE og BØR i mine øjne være PLIGT for politikere og embedsfolk at stille ministerielle jurister sådanne spørgsmål (skriftligt), så juraen er bekendt, og evt. lovgivning er på plads, inden evt. beslutninger træffes....

Annonce