Regeringen åbner sluserne for lavtlønnet udenlandsk arbejdskraft

Jeg håber virkelig, at alle de øvrige partier i Folketinget afviser regeringens helt uacceptable udspil om praktikantordningen for den grønne sektor.
Regeringstoppen kan deres takt og tone. Formuleringerne i det seneste udspil på udlændingeområdet er præget af ”politiske korrekte” besværgelser over for lønmodtagerne (læs: vælgerne) og fagbevægelsen. Man vil ”…sikre og fastholde et robust dansk arbejdsmarked med ordnede forhold, så dansk og udenlandsk arbejdskraft konkurrerer på lige vilkår.”

Man forsikrer, at det ”…er helt grundlæggende, at arbejde i Danmark skal ske på ordnede vilkår inden for lovgivningens rammer og i respekt for spillereglerne på det danske arbejdsmarked.”

Disse besværgelser er blot beregnet på at lamslå de mest naive dele af offentligheden

Men disse besværgelser er blot beregnet på at lamslå de mest naive dele af offentligheden – og foregive over for vælgerne, at VLAK-partierne skam står vagt om danske løn- og arbejdsvilkår. Maskerne falder, når man ser på de konkrete forslag i udspillet.


Fuldtonet ligegyldighed over for spillereglerne

Mest grotesk er forskellen til regeringens udspil om ”regelforenklinger,” der omfatter ”afbureaukratisering for landbrugspraktikanter.” Det er fuldtonet ligegyldighed over for spillereglerne på det danske arbejdsmarked, et direkte indgreb i de overenskomstaftaler, 3F har med arbejdsgiverne inden for gartnere, skovbrug og landbrug.

Her har vi aftalt lønninger for elever og praktikanter og præcist angivet, at der er tale om elever under erhvervsuddannelse. Dén aftale ignorerer regeringen ved at erklære, at landbrugspraktikanters ophold i Danmark ikke mere skal være en del af deres uddannelse.

Fremover ønskes udenlandsk arbejdskraft, der kan forstå tavse handlingsanvisninger til arbejdets udførelse

Man foreslår også afskaffelse af sprogtest – i dag testes der for et rimeligt niveau af engelsk eller tysk eller skandinavisk, så der kan foregå en meningsfuld dialog mellem praktikanten og den uddannelsesansvarlige vært og værtsfamilien. Fremover ønskes udenlandsk arbejdskraft, der kan forstå tavse handlingsanvisninger til arbejdets udførelse, uden elementer af uddannelse og kulturel udveksling.

Endvidere ønsker regeringen at sætte aldersgrænsen op til 35 år og forlænge opholdet i Danmark til 18 måneder. I praksis åbner regeringen sluserne for social dumping og udenlandsk arbejdskraft til landbruget fra ca. 130.000 kr. om året.

Hån mod unge danskere i den grønne sektor

Arbejdsgiverne i GLS-A og lønmodtagerne i 3F har ellers tilsynspligt med den gældende praktikantordning, netop for at sikre, at de i videst muligt omfang er sikret fagligt forsvarlige uddannelseselementer under deres ophold i Danmark. Der er pt. knap 2.000 udenlandske praktikanter inden for den grønne sektor.

Jeg må sige, at udspillet har rystet os i 3F

 Jeg må sige, at udspillet har rystet os i 3F: Man bryder overenskomstaftaler. Giver landbruget en helt uforklarlig særstatus. Åbner sluserne for social dumping. Og håner de unge danskere, der er i færd med at dygtiggøre sig til en fremtid inden for de grønne sektorer.

 De kan se frem til at skulle konkurrere med brødflove kinesere, russere og brasilianere på uanstændigt lave lønninger – så er der jo ifølge regeringen tale om ”konkurrence på ordnede og lige vilkår.”

Jeg håber virkelig, at alle de øvrige partier i Folketinget afviser regeringens helt uacceptable udspil vedrørende praktikantordningen for den grønne sektor.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Gruppeformand for 3F’s Grønne Gruppe


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce