Annonce

Regeringsudspil skaber frygt for privatskole-imperier

KL bekymret mens privat- og friskolerne jubler – Dansk Friskoleforening advarer dog mod at Folketinget vedtager en frihedspakke, der indebærer, at der åbnes for imperie-byggeri
Regeringen vil give privat- og friskoler lov til at oprette fælles administrationer på tværs af skoler, og give de frie grundskoler lov til at udvide ved at oprette filialer og satellitskoler på nye matrikler. 

De to forslag indgår i regeringens frihedspakke.

Formanden formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen (S), betegner forslagene som bekymrende:

”Grundlæggende mener vi at folkeskolen er en centralt bærende samfundsinstitution – og den skal vi passe rigtig godt på. Derfor er der et stort behov for at regeringen sikrer en rigtig god ramme for folkeskolerne. Det, der sker i de her år, er jo, at regeringen med en række tiltag – herunder ikke mindst at man har skaffet frie grundskoler større og større tilskud – samlet set har valgt at prioritere til fordel for de frie grundskoler. Frihedspakken vil også være med til at svække folkeskolen. Jeg noterer i den forbindelse, at de frie grundskolers foreninger understreger, at frihedspakken kan betyde en udvidelse af friskole-tilbuddene – og dermed at flere elever kommer til at gå i privat- og friskoler,” siger Thomas Gyldal Petersen til Netavisen Pio.

Han understreger, at Kommunernes Landsforening ikke er mod privat- og friskoler. KL anser tværtimod privat- og friskolerne som et godt supplerende tilbud. Men det er afgørende for KL, at regeringen har et meget stærkt fokus på at udvikle og styrke forlkeskolen. Og dér er Thomas Gyldal bekymret over dét fokus regeringen har. Gyldal ønsker ikke at spå om en gennemførelse af regeringens forslag kan betyde at elev-tilgangen til privat- og friskoler boomer, men:

Jeg konstaterer bare at regeringen med en række initiativer gør det nemmere og mere attraktivt at være privat- og friskole

”Jeg konstaterer bare at regeringen med en række initiativer gør det nemmere og mere attraktivt at være privat- og friskole – og det vil jo givet føre til en udvidelse af de private grundskole-tilbud og dermed en yderligere tilgang af elever på privat-siden. Det bekymrer mig, at folkeskolen dermed risikerer at komme til at stå i en endnu svagere konkurrencesituation. Hvis man vedvarende gør det mere enkelt, mere attraktivt og mere profitabelt at være privat- og friskole, så skaber man jo vanskeligheder for folkeskolen på længere sigt,” siger Gyldal Petersen til Netavisen Pio. 

 

”Klar imødekommelse af privatskolernes ønsker”
Regeringens frihedspakke vækker til gengæld jubel hos privat- og friskolerne.

”Det her en klar imødekommelse af privatskolernes ønsker,” siger formanden for Danmarks Privat Skoler Karsten Suhr, således til Altinget.

”Hvis det her bliver vedtaget, får vi grundlæggende de samme muligheder, som folkeskolen har haft i årevis – blandt andet i form af administrative fællesskaber på tværs af skoler og muligheden for at etablere filialer,” siger Karsten Suhr, der ikke udelukker, at de nye tiltag kan betyde flere elever på privatskolerne:

”Administrative fællesskaber giver specielt de mindre skoler muligheden for at spare på administration. Dermed kan de bruge flere penge på eleverne,” siger Karsten Suhr. 

Regeringens nye udspil vækker også glæde i Dansk Friskoleforening.

”I landdistrikterne kunne der godt ligge to små skoler med 5-10 km. i mellem. Det kunne være en fordel for dem at have en fælles skoleledelse, en fælles administration. Et andet eksempel kunne være en stor byskole, som har pladsproblemer. Den kunne så leje en bygning i den anden ende af byen og f.eks. flytte udskolingen derhen. Det kan man ikke med de nuværende regler,” siger formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, til Netavisen Pio.

Advarer mod Tvind-imperier
Han advarer dog samtidig mod at Folketinget vedtager en frihedspakke, der indebærer, at der åbnes for imperie-byggeri:

”Jeg synes ikke man drive en friskole med hovedsæde i Odense med filialer i Esbjerg, København og Aalborg. Det synes jeg bestemt ikke. Vi siger ja til at man kan bygge filialer, men der skal være en eller anden form for nærhed. Det kunne være inden for kommunegrænsen eller det kunne være spredt over to nabokommuner. Jeg synes ikke, vi skal udnytte friheden til filialtænkning, til imperiebyggeri. Vi skal undgå noget, der minder om Tvind. Vi beder ikke om en blanko-check og så bygge imperier op. At vi kun skal have en friskole i Danmark – med en masse filialer. Det ønsker vi bestemt ikke,” siger formanden for Dansk Friskoleforening.

Vi skal undgå noget, der minder om Tvind

Forsknings- og Udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College, Andreas Rasch-Christensen, mener at muligheden for at lave satellitskoler og filialer kan medføre at elevtallet vokser på privatsiden:

”Når vi i forvejen har en stigende vandring mod de frie grundskoler, så kan tilladelse til opbygning af satellitskoler og filialer medføre at privat- og friskoler tilføres yderligere vækst,” siger han til Netavisen Pio. Han er ikke modstander af at de frie grundskoler får gode vilkår, men:

”Det skal samtidig sikres, at folkeskolen får gode vilkår – ellers ryger balancen på gulvet. Til stor skade for hele det danske grundskole-system.”   

'Frihedspakken' blev fremlagt i sidste uge af innovationsminister Sophie Løhde (V). Den er en del af regeringens sammenhængsreform, der skal fjerne bureaukratis og udnødig lovgivning i den offentlige sektor.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det kan “for f.....” ikke overraske nogen at de private skoler jubler,med dette forslag.
Det viser blot endnu mere at der er brug for et regeringsskifte.Uden e5cskifte er folkeskolerne i stor fare,på sigt.

Annonce