Rejseholdet genopstår i ny politiaftale

”Hold op hvor er jeg bare glad og stolt over den meget brede aftale om dansk politi,” lyder det fra justitsministeren
20 nye nærpolitistationer fordelt over hele landet. En såkaldt ”politigaranti” ved blandt andet vold, voldtægt og indbrud. Og en genoplivning af et rejsende elitekorps af efterforskere.

Det er blot nogle af overskrifterne i den nye flerårsaftale om politiet, som regeringen har indgået med alle Folketingets partier på nær Venstre, Liberal Alliance og Alternativet.

”Hold op hvor er jeg bare glad og stolt over den meget brede aftale om dansk politi, som vi her til aften har indgået i Folketinget,” skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) på Facebook.

placeholder

Til næste år afsættes der således ekstra 650 millioner kroner til politiet og anklagemyndigheden stigende til én milliard i 2023.

I slutåret vil der være 11.700 betjente i politistyrken, hvilket ifølge aftaleteksten er et ”historisk højt antal.”

Nye episoder af Rejseholdet

Rigspolitichefens Rejseafdeling - populært kaldet Rejseholdet – blev ellers nedlagt i 2002 i forbindelse med politireformen, der overlod det til politikredsene selv at tage sig af efterforskningen af komplicerede drabssager. Et lille såkaldt Rejsehold med særlige opgaver inden for organiseret kriminalitet arbejdede i årene efter 2007, men i slutningen af 2016 forsvandt navnet Rejseholdet endegyldigt ud af dansk politi.

Men nu samler partierne en række af de tungeste og mest specialiserede politiafdelinger i en ”slagkraftig national efterforskningsenhed.”

Det gælder blandt andet SØIK, tidligere kendt som Bagmandspolitiet, der bliver slået sammen med Særlig Efterforskning Vest og Øst, Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC), Cyber Crime Center (NC3) samt det Nationale Kriminaltekniske Center (NKC).

Ved at anvende særlige kompetencer

”Herved styrkes efterforskningen og opklaringen ved at anvende særlige kompetencer, metoder og værktøjer bedre på tværs af komplekse kriminalitetsområder som for eksempel bandekriminalitet, organiseret narkotikahandel og smugling, ulovlig våbenhandel, hvidvask, organiseret skatteunddragelse samt organiseret menneskehandel og menneskesmugling,” står der i aftalen.

Den nye enhed får status af sin egen politikreds og etableres i københavnsområdet og Aarhus.

EL inde og V ude

En anden nyskabelse er, hvem der var og – ikke mindst - ikke var med, da aftalen blev underskrevet i Landstingssalen på Christiansborg og således heller ikke optrådte på den selfie, der blev delt af De Konservatives formand, tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen.

placeholder

Venstre har således valgt at stå udenfor, fordi aftalen hæver skatter og afgifter for at sikre flere betjente. Hvorimod Enhedslisten til gengæld for første gang er med i et politiforlig.

”Aftalen er indgået med flere af Folketingets partier om rammerne for politiet de næste tre år, og den har nogle meget store Enhedslisteaftryk,” skriver partiets retsordfører, Rosa Lund, på Facebook, og nævner, at der blandt andet også tilføres flere ressourcer til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Hvis ikke det var for Enhedslisten

 

”Vi mener selvfølgelig fortsat i Enhedslisten, at det er vigtigt med en stærk demokratisk kontrol med politiet, og derfor er jeg også glad for ressourcetilførelsen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som ikke havde været der, hvis ikke det var for Enhedslisten,” forklarer Rosa Lund.

placeholder

Politiforbundet vil have flere betjente

Politiforbundet mener, at der er ”godt og skidt” i flerårsaftalen.

”Umiddelbart er der gode og knapt så gode ting, og det ligner en aftale med stram politisk regulering,” skriver næstformanden, Claus Hartmann, i en kommentar på Facebook. ”Men vi skal have gennemgået teksten grundigt, før vi melder ud.”

Claus Hartmann hæfter sig dog i første omgang ved, at der kommer 450 ekstra politifolk i perioden, og at det er mere end regeringens oprindeligt foreslåede 300. Politiforbundet har efterlyst 3000 ekstra betjente i det kommende årti.

Et vigtigt skridt i rigtig retning

"450 politifolk over tre år er et vigtigt skridt i rigtig retning, men langt fra nok,” forklarer næstformanden.

placeholder

Den nye politiaftale resulterer bl.a. i følgende:

  • Der gennemføres en nærhedsreform af politiet, der styrker politiets tilstedeværelse i hele Danmark gennem flere beredskabspatruljer, 20 nye nærpolitienheder, 110 ekstra lokalbetjente og mere frihed til lokale løsninger. Der gennemføres desuden en markant reduktion og reform af Rigspolitiet, der bl.a. indebærer større synlighed og ansvar for de lokale politikredse, herunder med hensyn til aftalens gennemførelse.
  • Der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Det drejer sig om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.
  • Der sikres en mere robust politistyrke ved bl.a. at udvide politistyrken med i alt 450 ekstra politibetjente i aftaleperioden og oprette en ny politiuddannelse til civile efterforskere. Herudover sker der en styrkelse af politiets operative kapacitet med ca. 115 politiårsværk, der fastholdes i politiet i forbindelse med en ressortoverdragelse af visse færdselsopgaver til Transport- og Boligministeriet. Der vil endvidere blive anskaffet nye skydevåben til politiet, der bl.a. skal forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben.
  • Indsatsen mod den komplekse kriminalitet styrkes bl.a. ved etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat. Der vil desuden blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning. Herudover iværksættes en styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering samt et pilotprojekt om øget indsats mod socialt bedrageri.
  • Der sikres en styrket indsats mod digital kriminalitet ved bl.a. at etablere en ny digital politipatrulje og et bedre værn mod it-relateret kriminalitet, ligesom der indføres nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.

Kilde: Justitsministeriet

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce