S vil sikre, at endnu flere privatskoler bidrager til fællesskabet

Vi vil sikre, at alle de frie skoler, der modtager støtte fra fællesskabet faktisk også er med til at styrke det.
Socialdemokratiet vil styrke vores folkeskole. Og vi vil gerne sikre, at privat- og friskoler, der modtager støtte fra fællesskabet, også bidrager til fællesskabet.

Vi kan ikke se passivt til, mens polariseringen tager til

Vi er bekymrede for en situation, hvor vi ikke længere går i skole med hinanden på tværs af sociale eller etniske baggrunde. Derfor kan vi selvfølgelig ikke se passivt til, mens polariseringen tager til og folkeskolen vælges fra i stadig større omfang.

Men vi er ikke i gang med at lukke friskoler i yderområderne eller føre en ideologisk kamp mod de frie skoler, sådan som Venstres skræmmekampagne hævder. Måske de skulle bruge lidt mere krudt på at fortælle sandheden om deres egen skolepolitik fremfor at turnere med løgne om vores.

Flere privatskoler på trods lavere statsstøtte

Det er rigtigt, at regeringen foreslår at sænke støtten til privat- og friskolerne, så støtten (den såkaldte koblingsprocent) ligger på samme niveau som i 2015, altså 71 procent. Det er med andre ord ikke længe siden støtten sidst var på det niveau, og det var i øvrigt Venstre selv, der indførte det støtteniveau med deres aftale fra 2010. Det er derfor også lidt svært at se dramatikken eller opfatte det som ideologisk kamp mod privatskolerne, med mindre Venstre selv mener de var ude i et korstog af den slags.

Vi så IKKE at det førte til skolelukninger, da støtten for 4 år siden lå på 71 procent

Samtidig så vi IKKE at det førte til skolelukninger, da støtten for 4 år siden lå på 71 procent. Tværtimod kom der stadig flere frie grundskoler – ikke færre. Når Venstre derfor turnerer med påstanden om massive skolelukninger, er det nok mere for at dække over, hvad der er sket de sidste par år, hvor den borgerlige regering har skruet op for støtten til privatskolerne mens folkeskolen og andre velfærdsområder har været sat på smalkost.

Et opgør med skævheden

Den socialdemokratiske regering vil generelt styrke uddannelsesområdet. Vi stopper nedskæringerne på uddannelse fra næste år og fører pengene tilbage til uddannelsesinstitutionerne. Det er et opgør med den politik, som Venstre førte i regering. De seneste år har der nemlig ikke kun været sparet på uddannelse, men det er også blevet sværere for kommunerne at få enderne til at nå sammen i blandt andet folkeskolen alt imens man har set stigende støtte til fri- og privatskoler. En støtte som i øvrigt har ført til at de frie grundskoler sidste år havde 5-doblet deres årlige overskud siden 2014. Det er den skævvridning, vi ønsker at gøre op med.

De frie grundskoler havde sidste år 5-doblet deres årlige overskud

Kan man gøre det uden, at ramme de områder, hvor friskolen er fællesskabets livsnerve. Der hvor der ikke er en folkeskole eller hvor man løfter et særligt socialt ansvar. Ja, selvfølgelig kan vi det. Og det vil vi.

Vi sætter det sociale ansvar i centrum  

Vi ved nemlig godt, at der er steder i landet, hvor der ikke længere ligger en lokal folkeskole tæt på. Hvor den lokale fri- eller privatskole afgørende for, at man har en skole i nærheden. Her skal vi selvfølgelig sørge for, at der fortsat er et godt lokalt skoletilbud. Derfor har vi netop foreslået en pulje på 75 mio. kr. årligt til de frie grundskoler, der ligger i yderkommunerne, i områder med betydelig afstand til den lokale folkeskole eller som tager et stort socialt ansvar.

I sidste ende handler det om, hvordan vi prioriterer. Vi ønsker at gøre mere for at styrke folkeskolen. Den er og bliver en helt afgørende grundpille for vores velfærdssamfund, hvor vi skal mødes på tværs af forskellige baggrunde og opvækstvilkår.

Alle de frie skoler, der modtager støtte fra fællesskabet skal også være med til at styrke det

Det betyder også, at vi i en situation, hvor de frie grundskolers overskud er stort, kan bruge de penge endnu bedre. Dernæst skal vi tage fat på at sikre, at alle de frie skoler, der modtager stor støtte fra fællesskabet faktisk også er med til at styrke det. Det gør nogle – men desværre ikke alle – fri- og privatskoler i dag.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Jens Joel er folketingsmedlem og børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Et vigtigt psyko-socialt samfundsansvar som friskoler løfter, foruden nærheden til familien bolig, er at de kan være væsentlig mindre end kommunale "centralskoler" - det er afgørende for mange børn OG forældre OG ansatte som ikke magter mange andre børn, forældre og ansatte. Denne form for tidlig indsats for de familier og medarbejdere er sparede offentlige midler i sidste ende. Og indsatsen varetages af friskolerne. Tæl lige den indsats med i regnskabet - og læg den sammen med nærheden til familien og den ansattes bolig - som også er en psyko-social faktor der kan være en verden til forskel for nogen. Ikke bare børnene.

Annonce