Så mange fra ikke-vestlige lande kommer fra muslimske lande

”Dermed er tallene for gruppen af ikke-vestlige indvandrere misvisende – mildt sagt,” lyder det fra Pia Kjærsgaard om ny opgørelse fra Mattias Tesfaye
Når flygtninge- og indvandrerdebatten raser, efterlader det nogle gange det indtryk, at de fleste af disse, eller i hvert fald dem fra ikke-vestlige lande, er muslimer.

Men en ny opgørelse fra integrationsminister Mattias Tesfaye (S) viser, at kun 56,8 procent med en ikke-vestlig oprindelse kommer fra lande, hvor mindst halvdelen af befolkningen bekender sig til islam. Opgørelsen fremkommer ved at bruge den amerikanske tænketank Pew Research Centers landeopdeling.

”Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er ikke 1:1 muslimer, selvom den offentlige debat til tider kan antage karakter af det forhold,” siger Brian Arly Jacobsen, religionsforsker og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, til Netavisen Pio.

Danmark fører nemlig ikke noget register over befolkningens religiøse tilhørsforhold, og derfor findes ikke noget officielt tal for antallet af muslimer. Danmarks Statistik opdeler lande i vestlige lande og ikke-vestlige lande, men ikke i muslimske og ikke-muslimske lande.

Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande end de 28 EU-lande (inklusiv Storbritannien) samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Tidligere estimeret tallet

Brian Arly Jacobsen har dog tidligere forsøgt at give svaret på, hvor mange muslimer, der egentlig er i Danmark, ved at lave estimater.

Analysevirksomheden Als Research udgav således i 2019 undersøgelsen ”Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling - særligt blandt minoritetsetniske mænd”, hvor indvandrere og efterkommere blandt andet blev spurgt om deres religion.

I alt medvirkede 4423 personer i undersøgelsen og heraf svarede 48,5 procent af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, at de er muslimer.

”Det er knap halvdelen, som ifølge Als’ undersøgelse har et muslimsk tilhørsforhold,” siger religionsforskeren i dag.

Ikke-vestlige er en arbitrær kategori

 

”Herudover er der en større gruppe af blandt andre diverse kristne, buddhistiske, hinduistiske, ikke-religiøse baggrunde indeholdt i gruppen. Ikke-vestlige er en arbitrær kategori som er konstrueret af statslige myndigheder og Danmarks Statistik med det formål at kunne skelne mellem forskellige grupper af migranter med henblik på en mere målrettede integrationsindsats, forskellige rettigheder - og pligter – etcetera. Det er desværre ikke altid, at politikere eller debattører får denne vigtige nuance med i debatten.”

Støder indvandrere fra Thailand

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, som har bedt om opgørelsen er glad for, at tallet kommer frem.

294.033 af de i alt 517.987 personer med ikke-vestlig oprindelse, som var bosat i Danmark den 1. april 2020, har således oprindelse i et af de lande, som den amerikanske tænketank kategoriserer som muslimske.

Ifølge Pia Kjærsgaard er Danmarks Statistisk definition af den ikke-vestlige gruppe så bred, at den i mange tilfælde er ”stærkt misvisende.”

Ikke-vestlige indvandres kriminalitet er højere end for vestlige

 

”Når man eksempelvis undersøger kriminaliteten blandt indvandrere, så viser det sig, at ikke-vestlige indvandres kriminalitet er højere end for vestlige indvandrere,” siger Pia Kjærsgaard til Netavisen Pio.

"Det bliver mange indvandrere fra for eksempel Thailand stødt over, da de har en lav kriminalitetsrate. Men de tælles sammen med lande i Mellemøsten, hvorfra indvandrere har en langt højere kriminalitetsrate. Dermed er tallene for gruppen af ikke-vestlige indvandrere misvisende – mildt sagt.”

Af samme grund ønsker Dansk Folkeparti, at gruppen af ikke-vestlige indvandrere netop opdeles i to grupper: En ikke-vestlig muslimsk gruppe bestående af de lande, som Pew Research Center opererer med som værende muslimske, og en ikke-vestlig gruppe med de øvrige lande.

”Derved mener vi, at man kan få mere præcise statistiske tal,” siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører.

Integrationsproblemer med særlig gruppe

Ifølge Socialdemokratiets udlænding- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, svarer tallet i opgørelsen til hans egen opfattelse af antallet til muslimer.

"De indvandrere og efterkommere vi ofte taler om i integrationsdebatten, fordi de som gruppe er overrepræsenteret i de forkerte statistikker, er kendetegnet ved at de næsten alle kommer fra Nordafrika, Mellemøsten og andre områder, hvor de fleste er muslimer," siger Rasmus Stoklund til Netavisen Pio.

Mange er i konflikt med loven

 

"For mange står for eksempel uden for arbejdsmarkedet og for mange er i konflikt med loven. De integrationsproblemer ser vi ikke i samme omfang med ikke-vestlige indvandrere fra for eksempel Kina og Indien og andre lande, hvor Islam ikke er udbredt."  

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce