’Vi kan ikke læne os tilbage og håbe’

At have orden i økonomien og en stærk konkurrenceevne er afgørende for, at der er rum til velfærd, omfordeling og solidaritet, mener Helle Thorning og Stefan Löfven.
Jeg har aldrig kunnet forstå, at de socialdemokrater, der kæmper for orden i økonomien beskyldes for at være en højreorienteret socialdemokrat. Hvis vi ikke har en stabil og god økonomi, kan vi ikke levere velfærd til de mennesker, der behøver det allermest.

Must read. I sidste uge mødtes socialdemokratiske partier til en konference i København arrangeret af Policy Network og Global Progress. Temaet for konferencen var, hvilke politiske svar centrum-venstre skal have anno 2013 samt hvordan denne politik sælges til skeptiske vælgere.

Denne udfordring er særdeles stor i Danmark, hvor vælgerne har forladt regeringspartierne i hobetal og regeringen er under anklage for at føre ’blå politik’.

Ugebrevet A4 lavede i forbindelse med konferencen et dobbeltinterview med Helle Thorning Schmidt og formanden for det svenske Socialdemokrati, Stefan Löfven. Netavisen Pio har samlet de seks vigtigste budskaber fra dette interview.

* * *

1. Orden i økonomien er en venstreorienteret mærkesag

Stefan Löfven: ”Jeg har aldrig kunnet forstå, at de socialdemokrater, der kæmper for orden i økonomien beskyldes for at være en højreorienteret socialdemokrat. For mig at se, er man en venstreorienteret socialdemokrat, hvis man insisterer på orden i økonomien. For hvis vi ikke har en stabil og god økonomi, kan vi ikke levere velfærd til de mennesker, der behøver det allermest”.

Helle Thorning-Schmidt: ”Det er helt overset, at solidaritet også handler om at se, hvordan det går for vores erhvervsliv. Det kan godt være, at det er os, der både tør reformere og have orden i økonomien, som i virkeligheden er de mest venstreorienterede og mere optagede af den langsigtede velfærd og solidaritet. Mens de andre er ligeglade med, hvordan det går med vores erhvervsliv, og om der er styr på økonomien og dermed en sikring af velfærden fremadrettet”.

Vi har undtaget bankerne, der ikke får del i lettelsen, og vi har undtaget Nordsøolien, og dermed får to store sektorer ikke del af skattelettelsen, hvilket tydeligvis irriterer Venstre.

2. Socialdemokrater skal altid rydde op efter de borgerlige

Stefan Löfven: ”I begyndelsen af 90’erne efterlod den daværende borgerlige regering økonomisk rod og usikkerhed i Sverige, og da Socialdemokraterne igen fik magten, måtte vi kæmpe seks år for at få styr på økonomien igen, og det krævede nogle hårde beslutninger. Helle har været statsminister i halvandet år, der må gives tid til at vise resultaterne”.

3. Selskabsskattelettelser med socialdemokratiske fingeraftryk

Helle Thorning-Schmidt: ”Sænkningen af selskabsskatten er ikke er et ideologisk spørgsmål men et pragmatisk spørgsmål om, hvor Danmark skal ligge i forhold til konkurrenceevnen. (..) Når svenskerne og finnerne sænker selskabsskatten – og briterne og nordmændene diskuterer at gøre det – vil det være vanskeligt for os at være sidst i det kapløb. Jeg tror på, at det er vigtigt for virksomhederne og dermed antallet af arbejdspladser (..) Vi har undtaget bankerne, der ikke får del i lettelsen, og vi har undtaget Nordsøolien, og dermed får to store sektorer ikke del af skattelettelsen. Så vi gør det på vores måde, hvilket tydeligvis irriterer Venstre, der ville have gjort det på en anden måde (..) Men når det er sagt, så er vi fra dansk side meget interesserede i, at vi på europæisk plan diskuterer et fælles mål for og et gulv for, hvor langt selskabsskatten skal ned”.

Hjemme har jeg et mål om, at Sverige skal have den laveste arbejdsløshed blandt alle EU-landene. I dag er den 8,7 procent.

4. Solidaritet midt i en krisetid

Helle Thorning-Schmidt: ”Vi er et af de få EU-lande, der selv midt i den svære krise, giver plads til sociale forbedringer. Vi har blandt andet afskaffet starthjælpen og sikret 260.000 folkepensionister mere i pension, og det er fordi vi på trods af krisen skal have en social samvittighed. Vi skal både have styr på økonomien og være solidariske, og så skal vi huske, at økonomiske reformer og en konstant modernisering af vores samfund er selve forudsætningen for at bevare vores velfærd i fremtiden”.

5. Socialdemokratiets kerne i 2013 er …

Men vi lever også af konkrete resultater, og det nytter ikke bare at sætte sig ned og drømme og give håb. Vi kan ikke læne os tilbage og håbe, vi må handle.

Stefan Löfven: ”At alle mennesker har det godt i vores samfund. At vi står op for mere lighed og solidaritet. Og den afgørende forudsætning for, at det kan lykkes, er at vi får skabt en mere stabil global økonomi i stedet for den usikkerhed og ustabilitet, der plager verdensøkonomien i dag.  Hvis vi vil skabe mere lige muligheder for mennesker i hele verden, skal progressive partier, fagbevægelsen og mange andre gode kræfter gå sammen om at formulere vilkårene for en ny økonomisk orden (..) Hjemme har jeg et mål om, at Sverige skal have den laveste arbejdsløshed blandt alle EU-landene. I dag er den 8,7 procent. Det er et mål, der bliver svært, men vi skal handle for at nå det mål”.

6. Man skal ikke blot håbe, men også handle

Helle Thorning-Schmidt: ”Jeg er ikke så sikker på, at vi lever af håb. Vi lever af drømmen om et velfærdssamfund, hvor vi passer på hinanden. Men vi lever også af konkrete resultater, og det nytter ikke bare at sætte sig ned og drømme og give håb. Vi kan ikke læne os tilbage og håbe, vi må handle. Og jeg er en handlingens kvinde og vil insistere på, at når jeg har ansvaret, må der også træffes svære beslutninger, som jeg virkelig tror på vil sikre, at vi har et solidarisk velfærdssamfund om både fem og ti år”.


Kommentarer fra Facebook