Annonce

Vil slås for lavtlønnede og nedslidte

Arbejderdrengen Peter Hummelgaard ny beskæftigelsesminister – det bliver en hovedopgave at indfri S-valgløftet om tidligere pension til nedslidte
Danmarks nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (36) er Amager-dreng og kommer fra en arbejderbaggrund – som søn af en kuffertslæber i lufthavnen i Kastrup og en rengøringsassistent.

Netop på den baggrund ved Peter Hummelgaard ”hvor vigtigt det er med et arbejdsmarked, der sikrer at de kortest uddannede og lavest lønnede har nogle ordentlige vilkår.”

”Jeg kommer fra et sted i landet med mange lavtlønnede og kortuddannede, der bruger deres krop i det daglige og bliver slidt ned. Vi har en opgave med at sikre dem en tidligere pension og kæmpe mod social dumping,” siger Peter Hummelgaard til net-mediet A4 nu.

Hummelgaard er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Han har interesseret sig for politik siden han var ganske ung. Han har blandt andet været formand for DSU fra 2018 - 2012. Tilbage i 2013-2014 var han chefredaktør på Netavisen Pio i 2013-14.

”Jeg blev politisk aktiv for at repræsentere de mennesker, jeg selv er opvokset blandt. Jeg er meget rørt over at få den her opgave,” siger Peter Hummelgaard.

Ingen let opgave

En af de vigtigste opgaver for Hummelgaard bliver nu at indfri det socialdemokratiske valgløfte om tidligere pension til de nedslidte. Han erkender, at det ikke bliver let:

”Det bliver ikke let, men det er en bunden opgave for den her regering. Og så skal vi også se på de reformer, der er gennemført de senere år, hvor vi kan se, at mange mennesker er kommet i klemme,” siger Peter Hummelgaard til a4 nu.

Erhvervslivet har længe kæmpet for reformer, der øger arbejdsudbuddet – blandt andet ved at sænke beløbsgrænsen for arbejdere fra lande uden for EU markant. Peter Hummelgaard mener at en stor del af opgaven kan løses gennem opkvalificering.

Da mor blev fyret

Finanskrisen er den enkeltstående begivenhed, som har formet Peter Hummelgaards politiske verdensbillede allermest.

Hummelgaard nævner i et interview med Netavisen Pio, hvordan han fulgte med på CNN med en blanding af overraskelse og chok, da den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers krakkede i 2008.

Alt sammen som en konsekvens af en grotesk grad af uansvarlig og grådighed.

Men det var først, da Peter Hummelgaards mor blev fyret fra sit job i Kastrup Lufthavn et års tid efter det store finansielle kollaps i USA, at situationens alvor rigtigt ramte ham:

“Hun havde arbejdet i lufthavn i mere end 20 tyve år. Min mor tilhører en generation, hvor hun gennem sit arbejdsliv har kunne opretholde en rimelig god levestandard, selvom hun var ufaglært. Og inden krisen havde hun aldrig forestillet sig, at hun nogensinde skulle blive arbejdsløs,” forklarer Peter Hummelgaard til Netavisen Pio.

Her blev det tydeligt for ham, at den ekstreme griskhed kan få konsekvenser for helt almindelige mennesker, der bare passer deres job og lever deres liv.

“Sammen med 500 af hendes kollegaer blev hun fyret - alt sammen som en konsekvens af en grotesk grad af uansvarlighed og grådighed blandt nogle få i toppen af samfundet,” lød det uddybende fra Hummelgaard.

”Den syge kapitalisme”

Peter Hummelgaard er en skarp debattør og en af Socialdemokratiets ideologer. Hummelgaard har for nylig udgivet bogen "Den syge kapitalisme", der netop sætter fokus på den stigende ulighed i Danmark og i verden.

Hummelgaard var - sammen med nyudnævnte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye – blandt de første socialdemokrater til at pege på nødvendigheden af et strategisk samarbejde med Dansk Folkeparti på områder som udlændingepolitik og social dumpning.

Hummelgaard er gift med Sara Vad, der er konstitueret souschef i politisk afdeling hos Socialdemokratiet på Christiansborg.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvad med det kemiske arbejdsmiljø?
Det indgår ikke i forståelsesaftalen og kun kortfattet i arbejdsmiljøforliget. Måske kun fordi formanden for beskæftigelsesudvalget inddrog i forhandlingerne min artikel i KemiFOKUS: Det dårlige kemiske arbejdsmiljø. Heraf fremgår det, at 1600 årligt ifølge Kræftens Bekæmpelse får arbejdsbetinget kræft, og 2000 dør ifølge ILO årligt af snigende sygdomme p.g.a. dårligt arbejdsmiljø.i Danmark. Måske derfor fandt beskæftigelsesudvalget det nødvendigt at give en illusion om at gøre noget. Min uddybende kritik findes i min artikel på A4arbejdsmiljø: Arbejdsforliget og det kemiske arbejdsmiljø.
LO har altid anbefalet min forskning i substitution af farlige stoffer i arbejdsmiljøet overfor forskningsråd, og jeg har arbejdet tæt sammen med fagbevægelsen. Min forskning har vakt interesse i Sverige, Kina, Spanien og promoveres nu af det amerikanske arbejdsmiljø institut, NIOSH, på Wikipedia: Substitution og dangerous chemicals. Det nedlagte BST anvendte også denne forskning.
I min artikel på KemiFOKUS: Forbud og substitution af kræftfremkaldende stoffer anviser jeg en fremgangsmåde til et bedre kemiske arbejdsmiljø.
For en socialdemokratisk regering med støtte fra venstrefløjen burde det være opgave at tage op.
Men der er dårlige forbilleder i Jytte Andersen og Mette Frederiksen, der som beskæftigelsesministre ikke engang ville forbyde kræftfremkaldende stoffer, som i mange år havde været forbudt i nabolande.