Wolt-bud fik smadret albue i arbejdsulykke: Wolt-ulykkesforsikring intet værd

Rodrigo Perea styrtede på cykel som Wolt-bud, smadrede albuen og mistede indtægt i seks måneder. Fik udbetalt 2.606 kroner fra Wolt-ulykkesforsikring
Foto: Wolt Photos
31-årige argentinske Rodrigo Perea er Wolt-cykelbud.

For godt seks måneder siden styrtede han på cyklen på vej til endnu engang at bringe mad ud til en kunde i København. Under det voldsomme styrt pådrog han sig et kompliceret brud på albuen.

Styrtet resulterede i et kompliceret brud på albuen og en kompliceret operation, der har betydet, at han efter lægens anvisning ikke har skullet arbejde i seks måneder, og at han ikke længere kan bruge sin arm fuldt ud.

I sommer tegnede Wolt en ulykkesforsikring for sine lyseblå take away-bude. En ulykkesforsikring som eksperter længe har advaret om ikke var meget værd. Og nu kan Fagbladet 3F så afsløre, at ulykkesforsikringen har givet Rodrigo sølle 2.606 kroner i godtgørelse.

Wolt tegnede ulykkesforsikring efter pres

Wolt hævder, at deres bude ikke er ansatte, men selvstændige. Af samme grund har Wolt aldrig betalt pension, feriepenge eller løn under sygdom til deres bude eller følt ansvar for cykelbudene, hvis de under udførelse af arbejdet pådrog sig arbejdsskader.

Men i sommer følte Wolt sig dog presset til at tegne en slags ulykkesforsikring for deres cykelbude.nde virksomhed fik kritik for netop ikke at tage sig af sine budes arbejdsvilkår og overlade dem til sig selv, hvis uheldet skulle være ude.

3F København har nu anmeldt Rodrigo Pereas skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) for at prøve sagen.

Det er vigtigt for at få slået fast, hvad man kan tillade sig i forhold til at hyre såkaldte “selvstændige”

“Det er vigtigt for at få slået fast, hvad man kan tillade sig i forhold til at hyre såkaldte “selvstændige” og dermed nægte dem adgang til den beskyttelse, danske lønmodtagere ellers har på arbejdsmarkedet,” siger John Ekebjærg-Jakobsen, formand for 3F København, til Fagbladet 3F.

Ekebjerg-Jakobsen forudser, at tendensen med at hævde, at ansatte slet ikke er ansatte, men påståede selvstændige partnere vil brede sig.

Eksperter: Ikke en arbejdsskadeerstatning

I sommer fremførte flere flere forsikringseksperter og 3F, at Wolts ulykkesforsikring ikke er meget værd som arbejdsskadeforsikring. Der er snarere tale om en katastrofeforsikring, som kan anvendes i tilfælde af, at man under arbejdets udførelse mister et ben eller bliver blind.

Rodrigo Perea deltog - ifølge Fagbladet 3F - et par måneder før sit voldsomme styrt i et orienteringsmøde om ulykkesforsikringen. Og her hævdede Wolts ledelse, at budene fremover ville være forsikrede mod arbejdsskader.

Men Wolt skriver derimod nu til Fagbladet 3F, at det blev understreget over for budene at de fortsat selv skulle tegne personlige forsikringer ved siden af.

Rodrigo betegner erstatningen på 2.606 kroner som en joke:

Jeg synes først, at beløbet var som en joke

“Jeg synes først, at beløbet var som en joke. Det gør jo ikke nogen forskel i forhold til de konsekvenser, det har haft for mig. Men jeg har jo brug for pengene,” siger han til Fagbladet 3F.

De 2.606 kroner dække de seks døgn han var indlagt. Selve skaden, tabt arbejdsfortjeneste og tabt erhvervsevne dækker Wolts ulykkesforsikring ikke.

Rodrigos mén-grad er endnu ikke endeligt fastslået, men normalt udløser en méngrad på blot fem procent en engangserstatning på 40.000 kroner.

Wolt: Ikke vores ansvar at skadesanmelde

Kommer det til en arbejdsskadesag, bidrager Wolt gerne med oplysninger, skriver kommunikationschef Tine Schou i en mail til Fagbladet 3F.

Rodrigo er freelancer og ikke ansat, derfor er det ikke op til Wolt at tage initiativ til anmeldelse hos AES

“Vi er kede af det uheld, som Rodrigo har været udsat for i foråret, og vi var glade for at få ham tilbage som kurérpartner i løbet af sommeren. Rodrigo er freelancer og ikke ansat, derfor er det ikke op til Wolt at tage initiativ til anmeldelse hos AES,” skriver Tine Schou og tilføjer, at Wolt ikke er forpligtet til at tegne en privat ulykkesforsikring for deres bude gennem dansk lov.

Hun understreger samtidig, at Wolt har valgt at tegne en forsikring for sine “kurerpartnere”, som kan dække de allerværste uheld.

I dialog om overenskomst

3F har siden sommer været i dialog med Wolt om en overenskomst for de lyseblå bude. Her samarbejder 3F København med gruppen Wolt Workers Group, der arbejder for at organisere budene.

Ifølge Wolt selv er halvdelen af budene udlændinge. Wolt Workers Group mener, at det er flere. Det øger behovet for at sørge for ordentlige forhold, hvis de kommer i en situation som Rodrigo Pereas, siger John Ekebjærg-Jakobsen fra 3F København.

For udlændinge kender ikke de danske regler om løn, sygdom, og hvad man kan forvente af en arbejdsgiver – og derfor er det nemmere at blive snydt, siger han.

Selvom Rodrigo Perea styrtede på cykel i maj, var det først i efteråret, at han fik kendskab til 3F og Wolt Workers Group samt den rådgivning, han her kunne få:

Jeg faldt ind i en gråzone

“Jeg føler, at det var et scam. Jeg faldt ind i en gråzone, hvor jeg ikke arbejder for dem og heller ikke har nogen beskyttelse som selvstændig fra den danske stat. Men der er ikke noget, jeg kan gøre ved det nu, og jeg skulle have vidst bedre, før jeg startede. Det er bare svært at vide, når man er ny i et land,” siger Rodrigo til Fagbladet 3F.

Har strammet op på Working Holiday-ordning

Rodrigo opholder sig og arbejder i Danmark på et såkaldt Working Holiday-visa, som mange især unge argentinere og chilenere har fået udstedt.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har - med bred støtte fra Folketinget - strammet op på Working Holiday-ordningen.

I 2019 kom der omkring 2000 unge argentinere på “arbejdsferie” i Danmark. Det er en fordobling på fire år. På den baggrund blev det aftalt mellem S-regeringen og bredt politisk flertal i december 2019, at antallet af Working Holiday'ere fremadrettet begrænses markant.

Fremadrettet vil kun 150 unge fra henholdsvis Chile og Argentina kunne komme på arbejdsferie i Danmark om året. Samtidig bliver det forbudt for de unge udlændinge at arbejde som selvstændige - eksempelvis Wolt-bude, og der indføres et gebyr.

Aftalen blev indgået mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Radikale Venstre og blå blok er ikke med i aftalen.

Tanken med ordningen er ikke, at man skal fungere som selvstændig eller falsk selvstændig på digitale platforme uden overenskomst

"Intentionen med Working Holiday er, at man skal kunne komme på ferie i et andet land og arbejde lidt ved siden af på et almindeligt arbejde. Tanken med ordningen er ikke, at man skal fungere som selvstændig eller falsk selvstændig på digitale platforme uden overenskomst," siger Tesfaye til Netavisen Pio, da aftalen blev indgået december 2019.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce