Annonce

Working Holiday-aftale på plads: Ny kvote over argentinere på "arbejdsferie"

Regeringen, SF, Enhedslisten og DF har aftalt at indføre et loft, så kun 150 unge fra Argentina og Chile kan komme på Working Holiday om året.
I år er der kommet knap 2.000 unge argentinere til Danmark for at være på en såkaldt "arbejdsferie". De får arbejds- og opholdstilladelse gennem den såkaldte Working Holiday-ordningen, og på fire år er antallet fordoblet.

Derfor har et flertal onsdag aftalt, at antallet af Working Holiday'ere skal begrænses markant. Der vil snart blive indført en kvote, så kun 150 unge fra henholdsvis Chile og Argentina kan komme på "arbejdsferie" i Danmark om året. Samtidig bliver det forbudt for de unge udlændinge at arbejde som selvstændige, og der indføres et gebyr.

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Radikale Venstre og blå blok er ikke med i aftalen.

Vi har set en ret kraftig stigning i særligt argentinere og chilenere, der kommer til Danmark

Udlændinge- og integrationsministeren Mattias Tesfaye (S) har med aftalen ønsket, at tage fagbevægelsens bekymring over stigningen seriøst.

"Det er klart, at jeg har været opmærksom på, at der både fra fagbevægelsen og nogle politiske partiers side har været en bekymring over, at vi har set en ret kraftig stigning i særligt argentinere og chilenere, der kommer til Danmark for at arbejde på en del af arbejdsmarkedet, hvor man kan diskutere, hvor regulerede arbejdsforholdene er," siger Tesfaye til Netavisen Pio.

Ministeren understreger samtidig, at regeringen mener, at ordningen grundlæggende er god, når den bruges efter hensigten.

Slut med falske selvstændige

Foruden kvoten på 150 per land, bliver det nu et krav, at de unge arbejder som lønmodtagere. Det vil altså ikke længere være tilladt for folk på Working Holiday at arbejde som selvstændig i Danmark.

Det har nemlig vist sig, at en del af de unge latinamerikanere finder arbejde gennem digitale arbejdsplatforme som eksempelvis budtjenesten Wolt og rengøringstjenesten HappyHelper. Her arbejder de som "falske selvstændige". Det vil sige, at de er selvstændige som aflønnes via honorar og ikke har basale arbejdstagerrettigheder som pension eller løn under sygdom.

Tanken med ordningen er ikke, at man skal fungere som selvstændig eller falsk selvstændig

Det er en bagdør ind til et mere ureguleret arbejdsmarkedet. Den bagdør skal lukkes, fordi det udfordrer det danske arbejdsmarked, understreger ministeren.

"Intentionen med Working Holiday er, at man skal kunne komme på ferie i et andet land og arbejde lidt ved siden af på et almindeligt arbejde. Tanken med ordningen er ikke, at man skal fungere som selvstændig eller falsk selvstændig på digitale platforme uden overenskomst," siger Tesfaye.

Hvis de unge på Working Holiday bryder reglerne ved at arbejde som selvstændige eller falske selvstændige, vil opholdstilladelsen blive inddraget.

For SF og Enhedslisten har det været afgørende, at aftalen fik de unge på Working Holiday til at følge spillereglerne på det arbejdsmarked. Og derfor har partierne fået med i aftalen, at ansøgerne skal skal have information om spillereglerne på det danske arbejdsmarked.

“Social dumping kommer i mange udgaver, og vi skal være over det, uanset i hvilken forklædning dette uvæsen viser sig. Working Holiday er et godt tilbud, men skal foregå under ordnede forhold, og ikke være en genvej til billig arbejdskraft for arbejdsgivere,” siger Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører i SF, ifølge en pressemeddelelse.

Eksplosiv stigning i argentinere på arbejdsferie

Netavisen Pio har siden midten af september afdækket, hvordan brugen af Working Holiday-ordningen er eksploderet på få år.

To ud af tre af de knap 3.000 unge Working Holiday'ere, som kom til Danmark i 2019, er fra Argentina – et land, der er ramt af økonomisk krise.

Regeringens udspil var en kvote på 200, men Dansk Folkeparti insisterede på, at man skulle helt ned på 150 personer per land årligt.

”(...) For Dansk Folkeparti har det været vigtigt, at vi kunne få en kvote på 150 om året fra Argentina og Chile, da det er fra disse lande der har været misbrug. Ligeledes har det været vigtigt at få stoppet, at nogle etablerede selvstændig virksomhed, hvilket aldrig har været hensigten,” siger beskæftigelsesordfører i DF, Bent Bøgsted, i en pressemeddelelse.

Med en kvote på 150 per år vil kun én ud af 20 af de argentinere, som fik tilladelse til Working Holiday i 2019, kunne få en tilladelse.
 

Det bliver dyrere at ansøge

Med aftalen gøres det desuden dyrere at ansøge om et Working Holiday-visa til Danmark. En ny analyse fra ministeriet viser, at de unge vælger Danmark over andre lande, fordi der et ubegrænset antal arbejdstilladelser at få, og fordi der – i modsætning til mange andre lande som er med i ordningen – ikke er noget gebyr for at ansøge.

Det er forventningen, at gebyret vil ligge på omkring 2.000 kroner, hvilket svarer til gebyret ved ansøgning til studieophold i Danmark.

Han forventer, at aftalen om et loft vil være "uproblematisk" at indføre

De nye kvoter på 150 pr. år skal aftales med Chile og Argentina, før det træder i kraft. Mattias Tesfaye forventer dog, at aftalen om et loft vil være "uproblematisk". Han oplyser, at ministeriet vil tage kontakt til landene kort efter nytår for at få aftalen på plads.


Forstå Working Holiday-ordningen

  • Danmark har siden 2001 indgået gensidige Working Holiday-aftaler med syv lande, som giver unge mulighed for at komme på "arbejdsferie".

  • De syv lande er Argentina, Chile, Sydkorea, Australien, New Zealand, Japan og Canada.

  • I 2019 er der foreløbig givet 2.973 tilladelser til Working Holiday i Danmark. Blandt dem er 1.986 givet til unge fra Argentina.

  • Formålet med opholdet skal primært være at holde ferie i en længere periode og sekundært at arbejde med henblik på at supplere rejsemidler.

  • De unge (18-31 år) får tilladelse til at være i Danmark i op til ét år. Unge fra Sydkorea og Argentina må arbejde i ni måneder, mens unge fra de øvrige lande må arbejde i seks måneder.

  • Ansøgere skal påvise, at de kan være selvforsørgende, mens de er i Danmark.

Kilde: Nyidanmark.dk samt Netavisen Pios aktindsigt i 'Analyse i Working Holiday-ordningen' fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 25. november 2019

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet