Annonce

Minister vil slå hårdere ned på fusk med udenlandsk arbejdskraft

Regeringen vil kontrollere, om reglerne for udenlandsk arbejdskraft bliver overholdt
Regeringen vil nu sætte ind over for firmaer, som udnytter udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

”Vi skal ikke acceptere fusk og svindel på det danske arbejdsmarked. Sidste år satte regeringen penge af til at bekæmpe social dumping. Og vi fordoblede bøderne for virksomheder, der ansætter illegal arbejdskraft,” siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Netavisen Pio.

Vi skal ikke acceptere fusk og svindel på det danske arbejdsmarked

Ministerens udmelding kommer, efter at Netavisen Pio har afdækket historien om den 29-årige David fra Rumænien, der har været udsat for trusler, dårlige arbejdsvilkår og manglende løn.

Netavisen Pio kunne på baggrund af et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet fortælle, at tre forskellige danske byggefirmaer udnyttede David som billig arbejdskraft.

Han fik aldrig løn fra sit første arbejde. Chefen på hans anden arbejdsplads truede ham, da han nævnte, at han ville klage til den lokale fagforening. Og Davids tredje arbejdsgiver pressede ham til at udføre sort arbejde uden betaling.

Problemet er ikke løst endnu

Ifølge forskerne bag projektet vidner Davids fortælling om, at arbejdsgivere kan udnytte tilbageholdelse af information til at presse udenlandske arbejdsmigranter.

Derudover så byggefirmaerne en mulighed for at udnytte Davids arbejdskraft, da han kunne bruges til andre opgaver, som arbejdsgiverne undlod at registrere officielt i SKAT. På den måde kunne de betale David en lav eller ingen løn, uden at myndighederne ville opdage det.

Forskningsprojektet fra Aalborg Universitet er udarbejdet af forskerne Marlene Spanger og Sophia Dörffer Hvalkof, som ud fra 100 interviews med migranter, fagforeninger, og uddannelsesinstitutioner tegner et billede af, at arbejdskriminalitet er en nem måde at tjene hurtige penge på for arbejdsgivere.

Projektet vidner med andre ord om, at problemet endnu ikke er løst, selvom regeringen sidste år afsatte penge til at bekæmpe social dumping samt fordoblede bøderne for virksomheder, som ansætter ulovlig arbejdskraft.

Det medgiver udlændinge- og integrationsministeren.

“Vi må ikke være naive. Der er stadig alt for mange eksempler på snyd med udenlandsk arbejdskraft. Derfor har regeringen for nylig sendt et lovforslag i høring, hvor vi foreslår nye redskaber til kontrol af, om reglerne for udenlandsk arbejdskraft bliver overholdt. Og regeringen vil også fremadrettet have fokus på at sætte ind over for undergravelse af vilkårene på det danske arbejdsmarked,” lyder det fra Mattias Tesfaye.

Vi foreslår nye redskaber til kontrol af, om reglerne for udenlandsk arbejdskraft bliver overholdt

Forslag om nye redskaber til kontrol 

Regeringen vil konkret give Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) ret til at “pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig digital registrering af oplysninger (logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver”.

Samtidig vil regeringen give SIRI ret til “uden samtykke at indhente oplysninger fra SafeSeaNet om danske lastskibe i international trafik og om besætningsmedlemmer på danske lastskibe i international trafik, hvis oplysningerne er nødvendige for at kontrollere, at en udlænding ikke arbejder eller opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse eller arbejder i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser”.

Regeringen vil også give SIRI ret til, hvis det er nødvendigt, at få adgang til "virksomheder, der har en udlænding ansat med en opholds- eller arbejdstilladelse udstedt af styrelsen med henblik på at kontrollere de oplysninger om udlændingens løn- og arbejdsforhold, som er nødvendige til bedømmelse af, om betingelserne for opholds- og arbejdstilladelsen overholdes".

I forbindelse med de nye redskaber til kontrol foreslår regeringen, at politiet om nødvendigt hjælper SIRI med at gennemføre kontrollen.

Læs mere om lovforslaget her.

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kunne være spændende hvornår det bliver lovligt at få adgang til mennesker på offentlig forsørgelse som man mistænker for svindel boliger!

Nu behæver man slet ikke at anmelde dette til politiet fær man lot kan fratage folk ders ydelser, såler kan kommune blot skønne at der er sket snyd og så afholde parthøring og så fratage folk dres ydlser borgerne kan så anke sagen til ankestylsen men intil der sp er en afgørlse, stå borgen uden penge det kunne være spænde og høre omdet er det som du pg andre liberale vil indføre over viksomhedsejer der ef mitænkt for noget ulovligt ,så de mister dres intægt blot nær der fo,iger en mitanke