Annonce

Regeringen fremlægger lov, der strammer op over for Kina-kokke

Lovkatalog: Regeringen vil også indføre gebyr på Working Holiday-ansøgninger og fremsætte lov, der åbner mulighed for asylbehandling i tredjelande
Regeringen har planer om at fremsætte en lov, der skal give mulighed for at overføre asylansøgere til tredjelande med henblik på asylbehandling og indkvartering samt efterfølgende beskyttelse i tredjelandet i sager hvor ansøgeren får meddelt asyl.

Det fremgår af regeringens lovkatalog, som er fremlagt tirsdag.

“I tilfælde af afslag på asyl træffer tredjelandet foranstaltninger i forbindelse med tilbagevenden til hjem- eller oprindelsesland,” hedder det i lovkataloget.

Lovforslaget skal skabe det nødvendige lovgivningsmæssige grundlag for, at der kan træffes beslutning om, og effektuering af, overførsel til tredjelande.

Lovforslaget er “et led i realiseringen af regeringens ambition om et retfærdigt og humant asylsystem,” fremgår det af lovkataloget.

Gebyr på Working Holiday-ansøgninger

Regeringen har også planer om at at indføre et gebyr på ansøgninger om Working Holiday-tilladelser.

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om justeringer af Working Holiday-ordningen mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti fra december 2019, hvor partierne indførte en kvote på folk på “arbejdsferie”.

Ordningen er først og fremmest benyttet af unge argentinere og chilenere

Ordningen er først og fremmest benyttet af unge argentinere og chilenere.

I 2019 kom der knap 2.000 unge argentinere til Danmark for at være på en såkaldt "arbejdsferie". På fire år er antallet af unge På Working Holiday-opholdi Danmark firedoblet.

Derfor aftalte partierne bag aftalen, at antallet af Working Holiday'ere skal begrænses markant. Det blev aftalt, at der bliver indført en kvote, så kun 150 unge fra henholdsvis Chile og Argentina kan komme på "arbejdsferie" i Danmark om året.

Lov skal stoppe "to for en"-snyd

Afsløringerne af at kinesere i en række tilfælde har arbejdet under slavelignende vilkår på en række kinesiske restauranter rundt om i Danmark er baggrunden for et andet lovforslag, som har til formål at give Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) bedre muligheder for at sikre, at det kun er de virksomheder og udlændinge, som har reelle intentioner og hensigter, som kan anvende udenlandsk arbejdskraft hhv. komme til Danmark for at arbejde.

Udlændige- og integrationsminister Mattias Tesfaye oplyste i januar, at han vil stoppe mulighederne for den udbredte “to for en”-snyd, hvor et kinesisk ægtepar kommer til Danmark under den forudsætning, at den ene bliver ansat på beløbsordningens mindstbeløb - omkring 35.000 kroner om måneden - og den anden blot følger med som ægtefælle, men uden at arbejde i Danmark.

Men kontrolaktioner har påvist, at begge sådanne kinesiske ægtefæller arbejder fuldtids - og ofte langt mere end det - for de 35.000 kroner.

det nærmest vrimlede med importerede kinesiske kokke på restaurant Tatami i Ringsted

Netavisen Pio afslørede blandt andet, hvordan det nærmest vrimlede med importerede kinesiske kokke på restaurant Tatami i Ringsted, hvor kina- kokke reelt arbejdede på timelønninger helt ned til 40 kroner i timen - i stedet for en timeløn på omkring 218 kroner, som lå til grund for kina-kokkenes tilladelse til at komme til Danmark.

Samtidig skal lovforslaget give SIRI bedre kontrolmuligheder.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet