10 punkter: Det vil SPD og CDU i ny tysk regering

Opgør med sparepolitikken, straksansættelse af 8000 velfærdsmedarbejdere, flere daginstitutioner, et socialt Europa og grænse for antal flygtninge.
Efter 14 dages forhandlinger har de tyske socialdemokrater og kristendemokrater præsenteret et forslag til nyt regeringsgrundlag, der skal give Angela Merkel en fjerde regeringsperiode. Regeringsaftalen sendes til urafstemning blandt SPD’s 460.000 medlemmer den 20. februar, som altså skal vurdere, om aftalen indeholder nok socialdemokratiske aftryk til, at partiet skal gå i regering. Netavisen Pio giver dig her et overblik over de ti vigtigste punkter i aftalen.

1. En økonomi med investeringer
SPD synes at være kommet igennem med en opblødning af den konservative sparekurs i finanspolitikken, som det fremover skal være en socialdemokrat, der styrer. De sidste otte år har CDU’eren Wolfgang Schäuble nemlig siddet tungt på kassen. Først og fremmest skal der fremover investeres 46 milliarder euro i nye tiltag. Den såkaldte solidaritets-afgift, der har været brugt til at opbygge Østtyskland efter murens fald, udfases gradvist, men fastholdes for de øverste indkomster. Delstater og kommuner skal fremover modtage økonomisk støtte til at varetage opgaven med flygtninges ophold og integration.

2. Et arbejdsmarked med færre midlertidigt ansatte og flere på fuldtid
CDU og SPD vil indføre en garanti for at vende tilbage fra deltid til fuldtid. Den skal gælde alle medarbejdere i virksomheder større end 200 medarbejdere. Mindre virksomheder skal garantere det til mindst én per 15 ansatte. Arbejdstagerens bidrag til arbejdsløshedsforsikringen skal reduceres med 0,3 procent.

SPD har ønsket helt at afskaffe de såkaldte ”ubegrundede” midlertidige kontrakter, mens CDU har kæmpet indædt imod

Det tyske arbejdsmarked er i dag præget af millioner af atypisk ansatte, især mange med midlertidige kontrakter. Hidtil har en arbejdsgiver uden en saglig grund kunnet tidsbegrænse en ansættelsen til 24 måneder. SPD har ønsket helt at afskaffe de såkaldte ”ubegrundede” midlertidige kontrakter, mens CDU har kæmpet indædt imod. Partierne har landet et kompromis: Fremover bliver grænsen for midlertidige ansættelser på 18 måneder, og kontrakten kan i fremtiden kun forlænges én gang, mens det hidtil har været tre gange. Aftalen beskriver også, at arbejdsgivere med mere end 75 ansatte også kun må have 2,5 procent ansatte på ubegrundede, midlertidige kontrakter.

3. Investeringer i uddannelse og heldagspladser i dagtilbud
Der skal investeres 2 milliarder euro i heldagsskoler, og der indføres retskrav på heldagspladser i daginstitution. Tyskland er i dag præget af stor mangel på daginstitutionspladser, og regeringsaftalen er et skridt på vejen. Den skal med 3,5 milliarder euro i investeringer over fire år udbygge hele dagtilbudsområdet og gøre forældrebetalingen mindre. Der investeres også 600 millioner euro i renovering af universiteterne og 1 milliard til uddannelsesstøtte på de videregående uddannelser. Det er i høj grad socialdemokratiske aftryk, men CDU har også fået en forhøjelse af børnepengene igennem.

4. Et socialt Europa med investeringer mod arbejdsløshed
Der er lagt op til en bevægelse væk fra det snævre fokus på nedskæringer i EU-landene. Partierne ønsker flere investeringer i kampen mod ungdomsarbejdsløshed, indførelsen af fælleseuropæiske selskabsskatteregler og beskatning af digitale virksomheder. EU's sociale søjle og solidaritetspagt støttes. EU-parlamentet skal styrkes, og eurozonen styrkes med eget investeringsbudget.

Tyskland er i dag præget af stor mangel på daginstitutionspladser, og regeringsaftalen er et skridt på vejen

5. Grænse for flygtninge og asylbehandling ved EU’s ydre grænser
Antallet af flygtninge skal begrænses til mellem 180.000 og 220.000 om året. En sådan grænse var et krav fra CDU’s bayerske søsterparti, CSU, der er kendt for en stram kurs på udlændingeområdet, og her må SPD siges at have givet sig. I praksis er der dog ikke nogen mekanisme i aftalen for at afvise flere asylansøgere, end grænsen foreskriver. Aftalen indeholder også ønsket om at man fremover i højere grad gennemfører asylsagsbehandlingen direkte ved EU's ydre grænser, og at hjemsendelser finder sted direkte derfra.

Familiesammenføringer for subsidiært beskyttede flygtninge (der ikke er personligt forfulgte, men kommer fra eksempelvis krigsområder) forbliver lukket frem til 31. juli i år og skal derefter kun gælde 1.000 mennesker om måneden. Partierne vil gennemføre en ny indvandringslov, der skal sikre fortsat stor tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft til den stærke tyske økonomi.

6. Investeringer i sundhed og en mulig vej mod lighed i sundhed
SPD og CDU vil med et straksprogram ansætte 8000 nye medarbejdere i omsorgs- og sundhedssektoren. Bidragene til sygekasserne, som det tyske sundhedssystem er opbygget omkring, vil fremover blive finansieret ligeligt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Hidtil har arbejdstageren betalt mest. SPD gik til valg på et universelt sundhedssystem, da det tyske sundhedsvæsen i dag er skarpt opdelt mellem de privatforsikrede og de forsikrede gennem den lovpligtige ordning. SPD kom ikke igennem med ønsket i forhandlingerne, men i stedet nedsættes en kommission, der skal se på en reform af området og forhåbentlig udligne uligheden i sundhed. Der skal også investeres i sygehusene.

7. 15.000 nye stillinger i politi og efterretningstjeneste og kamp mod ekstremisme
De to partier vil styrke sikkerheden ved at ansætte 15.000 flere inden for politi og den nationale efterretningstjeneste, og det er især en prioritet fra CDU. Videoovervågningen i det offentlige rum skal udbygges i bestemte hot-spots. Nye programmer imod højre- og venstre-ekstremisme samt imod antisemitisme og islamisme skal skabes, og de eksisterende programmer mod ekstremisme skal støttes yderligere.

”Vi støtter en Marshall-plan for Afrika”, skriver partierne ordret i aftalen

8. Marshall-plan for Afrika
CDU og SPD ønsker at udbygge samarbejdet med Afrika gennem en Afrika-strategi. ”Vi støtter en Marshall-plan for Afrika”, skriver partierne ordret i aftalen, som dermed minder om Socialdemokratiets nylige udspil herhjemme. Partierne vil også have en åben og fair handelspolitik, som ”kommer alle til gode” og sigter på vækst, bæredygtighed og retfærdighed. CDU fremhæver selv dette punkt på sin hjemmeside som en af sejrene i aftalen.

9. Klimabeskyttelse er afhængig af konkurrenceevnen
Ganske få sider fylder de grønne ambitioner i regeringsaftalen. Omtrent fem sider ud af 177, og det er heller ikke særligt konkret. Omvendt er det måske ikke særligt overraskende. Tyskland har med sin tunge industri og brug af kul og gas i energisektoren ikke gjort sig særligt bemærket som et grønt foregangsland. Partierne skriver i aftalen, at en stærk konkurrenceevne er en ”grundbetingelse for en succesfuld bæredygtig omstilling af energisektoren”.

10. Aftalen skal evalueres om to år
Noget knap så politisk, men alligevel særligt vigtigt i aftalen, er en klausul om, at aftalen skal evalueres om to år, og at der derefter skal træffes beslutninger om politiske ændringer. Det åbner tydeligvis døren for, at Merkel kan give stafetten videre til sin efterfølger som kansler og CDU-formand som to år.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce