Aldrig har uddannelse og opkvalificering været vigtigere end nu!

Mange af de arbejdsløse er ufaglærte og har måske en forældet uddannelse. Det er nu, at fagforeningsmedlemmerne skal tømme fondene og få en erhvervsuddannelse.
GAB! Ikke mere snak om behovet for efteruddannelse, opkvalificering, kompetenceløft og livslang læring. Sådan er den umiddelbare reaktion hos mange lønmodtagere, når talen falder på uddannelse. Folk orker ikke gentagelser af den opsang om at opkvalificere sig, som de har hørt til hudløshed i årtier:

Folk orker ikke gentagelser af den opsang om at opkvalificere sig, som de har hørt til hudløshed i årtier

”Hvis du ikke tager på kurser og fuldfører en uddannelse, kommer den store stygge ulv (robotterne, digitaliseringen, automatiseringen) og tager jeres arbejde fra jer, og I er fortabte på det moderne arbejdsmarked”.

Men ulven kom aldrig for alvor. I mange år har vi haft stigende beskæftigelse i Danmark, og flertallet af industriarbejdere, håndværkere, lagerarbejdere og andre lønmodtagere har ikke for alvor følt deres jobsikkerhed truet. Og derfor har mange af dem vendt det døve øre til opfordringerne om at uddanne sig.

Nu kommer ulven

Corona-krisen, den økonomiske nedsmeltning og en eksplosion i arbejdsløsheden i løbet af få måneder, ændrer alt.

Eller sagt med andre ord: Nu kommer ulven og vil tage de mest udsatte på arbejdsmarkedet, hvis vi ikke sørger for at uddanne og opkvalificere dem.

Nu kommer ulven og vil tage de mest udsatte på arbejdsmarkedet, hvis vi ikke sørger for at uddanne og opkvalificere dem

Før COVID-19-pandemien kastede os ud i en historisk økonomisk krise, havde vi rekordhøj beskæftigelse og under 4 procent ledige. Men ledigheden er vokset med 48.000 personer under corona-krisen. Det samme som samtlige indbyggere i Helsingør by.

Det mest skræmmende er, at tallet ventes at stige yderligere, når lønkompensationsordningen udfases. Derfor er det nu, at vi skal have gang i mere uddannelse. Fagbevægelse, arbejdsgivere, jobcentre, a-kasser og politikerne har alle sammen et medansvar for, at vi bruger corona-krisen til at styrke vores uddannelser til gavn for både ledige, beskæftigede, dansk erhvervsliv og dansk økonomi.

Forældede uddannelser

Selv om finansminister Nicolai Wammen forventer en genopretning af dansk økonomi næste år, er tallene ikke beroligende. Finansministeriet anslår, at der samlet vil ske et fald i beskæftigelsen i år på 68.000 personer. Næste år vil beskæftigelsen stige med cirka 20.000 personer. Så faldet i beskæftigelse bliver langt fra hentet ind næste år.

Mange af de arbejdsløse er ufaglærte eller har måske forældede uddannelser. Og de vil have sværest ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet i varige og gode job.

Mange af de arbejdsløse er ufaglærte eller har måske forældede uddannelser

Samtidig ved vi, at vi før corona-krisen havde flaskehalse og mangel på faglært arbejdskraft indenfor nogle brancher, ligesom vi ved, at der i løbet af de næste fem år kommer til at mangle titusindvis af faglærte i både private job i produktionsdanmark og i social- og sundhedssektoren i velfærdsdanmark.

Ufaglærte bliver tabt i krisetider

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, illustrerer, at uddannelse af ufaglærte blevet vigtigere end nogensinde i skyggen af corona-krisen.

Analysen viser, at antallet af ufaglærte job i Danmark er faldet med mere end 400.000 siden 1990. AE dokumenterer samtidig, at finanskrisen satte turbo på tilbagegangen i antallet af ufaglærte job.

Ufaglærte job genvindes ikke i opgangstider

En anden central pointe i analysen er, at krisetiders ufaglærte job ikke genvindes i opgangstider. Med andre ord: Selvom der kommer gang i hjulene igen efter corona-krisen, bliver flere ufaglærte tabt i svinget og vil få sværere ved igen at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er det nu, at vi skal have gang i mere uddannelse.

Lettere sagt end gjort

Det er lettere sagt end gjort. Fordi folk ikke tror på, at ulven kommer. Men det gør den, og derfor må vi i fagbevægelsen gå nye veje for at motivere vores medlemmer til at kaste sig over uddannelse.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har netop præsenteret et nyt udspil ”Genstart” med ni konkrete forslag, der styrker uddannelse og opkvalificering af de mange, som enten er ledige eller i risiko for at blive ledige som følge af corona-krisen. Blandt andet foreslår FH en enklere og stærkere voksenlærlingeordning og en udvidelse af jobrationsmulighederne.

Det er nu, at medlemmerne skal tømme fondene og få en erhvervsuddannelse

De forskellige fagforbund må også aktivere lokalafdelinger, a-kasser og tillidsrepræsenter for at få dem til at få deres medlemmer til at bruge de mange uddannelsesmuligheder. Tag for eksempel kompetencefondene, hvor nogle af dem bugner af ubrugte millioner. Det er nu, at medlemmerne skal tømme fondene og få en erhvervsuddannelse.

Opkvalificeringspakken kan ikke vente

Arbejdsgiverne må også være proaktive. De skal anspore deres ansatte og ledige til at uddanne sig nu, mens der ikke er fuld skrue på produktionen. Det vil gøre det langt lettere for danske virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft på den anden side af krisen.

Arbejdsgiverne må også være proaktive

Og så må beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) så hurtigt som muligt præsentere den opkvalificeringspakke til corona-ledige, som man har lovet. Den pakke kan ikke vente meget længere.

Uddannelse og omskoling af ufaglærte og kortuddannede har aldrig, aldrig, aldrig været vigtigere end nu. Hvis vi bruger corona-krisen klogt og får flere på skolebænken, vil det styrke erhvervsliv, lønmodtagere og samfundsøkonomi langt ud i fremtiden.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for FH-sektion Fyn. 


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce