Dokumentation uden mening er spild af tid for alle

Mange har forsøgt at få bugt med bureaukratiet i sundhedsvæsenet. Desværre virker det ikke rigtig til at blive til noget ude i virkelighed, mener SF's Signe Munk.
Foto: Wikipedia
Klimaordfører Signe Munk (SF).
Der har i et utal af år været fokus på at få bugt med bureaukratiet i sundhedsvæsenet.

Desværre virker det politiske fokus ikke rigtig til at blive til virkelighed i hjemmeplejen og på sygehusene.

Indsatsen for afbureaukratisering dør i skemaernes bermudatrekant mellem politikernes krav om at måle og veje velfærden, DJØFere som altid kan argumentere for et skema, og et plejepersonale, som har opgivet troen på at der kommer mindre dokumentation og derfor krydser lidt tilfældigt af.

Ikke alt skal registreres

Vi får kun bugt med unødvendigt papirarbejde, hvis politikerne beslutter sig for, at ikke alt skal kontrolleres, registreres og vægtes i tal.

Jeg har igennem min uddannelse til sygeplejerske arbejdet i Sundhedsplatformen, Cura Care, KMD Nexus og flere andre dokumentationsprogrammer.

Jeg har været tre år på Statskundskab, fire år i Viborgs byråd og to år i Folketinget. Kort sagt har jeg været i alle hjørner af Bermudatrekanten.

Min klare konklusion er, at dokumentation, som sundhedspersonalet ikke ser meningen med, er spild af tid for alle.

Ingen ny erkendelse

Det virker i sagens natur ikke som en særligt nyskabende erkendelse, men det er som om, den ikke er trængt ind i det politiske system.

For ikke desto mindre er det virkeligheden i vores sundhedsvæsen, når personale afkræves at udfylde skemaer, som de ikke ser meningen med.

Det betyder nemlig, at personalet enten ikke udfylder dem, ikke udfylder dem korrekt eller ikke bruger dem aktivt i sundhedsarbejdet.

Ubrugelig data

På den anden side sidder der en DJØF’er kompetent ud i regneark og modtager fejlbelagte data, som de ikke kan bruge til en pind.

I næste led efterspørger politikerne data på alle hjørner af velfærden i et forsøg på at skabe overblik over effektivitet og kvalitet, men får ikke det de ønsker.

Jeg tror kun, at afbureaukratisering af sundhedsvæsnet kan ske, hvis politikere i alle led tør sige, at der er noget kontrol og nogle informationer, som de ikke behøver at få på regnearksform mere.

Det kunne handle om at droppe gentagne vurderinger af om en patient er tryksårstruet eller en gennemgang af, hvordan borgeren har det med sin medicin, og om der er bestilt ny.

Det er ikke fordi, de opgaver ikke bliver løst i forvejen, det handler bare om, hvorvidt de skal registreres på faste tidspunkter, intervaller og skemaer.

Vigtigt at dokumentere det rigtige

Nu skal det ikke forstås sådan at jeg er imod al form for dokumentation. Det er for mig at se en central del af sygeplejen at sikre faglig relevant dokumentation om pleje og behandling.

Men det er jo netop indmaden af journaliseringen, som er kernen i diskussionen. Der kan i den bedste akademiske verden altid argumenteres for, at det meste registrering kan give mening.

Men vi må erkende, at der ikke er tid, kræfter eller vilje til at dokumentere alt fra ende til anden.

Starten på en seriøs oprydning er at erkende, at ingen er tjent med registrering, som ikke giver mening for velfærdens fronttropper. Hverken DJØF’ere eller politikere kan bruge den til en pind alligevel.

Signe Munk er klima-, energi- og forsyningsordfører for SF.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Jooo, men spild-af-tid dokumentation holder jo en hel industri i gang i disse "moderne" blå svindler tider. Konsulenter og hele hæve-sænke-segmentet holdes kørende derigennem. Og det er godt for de gode vellønnede faste stillinger med særdeles gode arbejds- og pensionsforhold. Et arbejdsliv vi alle stræber efter gennem de gode lange uddannelser. Hvem vil ikke gerne være kandidat?

Og måske vigtigst af alt. Spild-af-tid dokumentation er godt for Danmarks BNP og medvirker derfor stort til at gøre os et af de rigeste lande i verden. Det såkaldte "virkelige" arbejde bliver dårligere og dårligere lønnet med flere og flere løse ansættelsesforhold med dårligere og dårligere løn - Og hvem gider da lige det? Og dårlig lønnet arbejde er rigtig skidt for BNP og gør os dermed samlet set fattigere.

Så spild-af-tid dokumentation, ja spild-af-tid arbejde i det hele taget, er det "moderne" fremtidige arbejde vi alle stræber efter. Den er da nem nok.

Sådan har de gjort det i Tyskland, hvor en elite sidder på 100.000 tusindevis af gode faste særdeles vellønnede spild-af-tid stillinger, hvorfra de diktere de fattigste 49% liv og livsforhold.

Og som den gode gamle krigs imam Anders Fogh Rasmussen sagde det efter sin tiltræden som Danmarks statsminister i 2003 - Vi skal for fremtiden leve af viden. Arbejdet overlader vi til dem, der er bedst til det (red. Kina og de varme lande).

Ja, meget har jo så ændret sig siden den vision.

Det er vigtigt med dokumentation i alt indenfor pleje, behandling og omsorg.
Med de muligheder borgere har for at klage, det være sig berettiget eller uberettiget, over de udførte opgaver indenfor sundhedssektoren, er det vigtigt at personale har dokumenteret hvad der er udført, eller ikke udført og hvorfor det forholder sig som det måtte gøre.

Mette Frederiksen er uforvarende kommet med svaret på de tre ovenstående indlæg:

Lev med det!

Slet al dokumentation!

Beslutninger hos regering, i regioner, i kommuner, på alle offentlige arbejdspladser og institutioner foregår så hurtigt, at den eneste måde at få overskud i hverdagen på, er ved automatisk at slette al dokumentation.

Så slipper du for “at nogen kan komme efter dig”!

Jeg er landets statsminister. Hvorfor skulle jeg være interesseret i bevidst at fejle. Tro på mig!

Synd at politikere ikke har tillid til hinanden!

Hvis vi kunne stole på vores politikere, ja, så kunne vi sikkert også stole på hjemmehjælperen, sosu’en, pædagogen, læreren, sygeplejersken, lægen, ja, sågar din bankrådgiver!

Hvis de alle fra starten blot påpegede:

Ja, der vil blive begået fejl!

Og vi alle accepterede den præmis!

Men det gør pressen ikke!
Men det gør politiske modstandere ikke!
Men det gør de pårørende ikke!

Fejl begås! Og kan have katastrofale konsekvenser for den enkelte!

Men i 99,9 % går det godt! Vi taler altid om de 0,1 %.

Dem der flytter stemmerne ved ethvert valg!

Valg af udbyder!

De borgerlige vil have frit valg!
De røde vil have et statsstyret valg!

Alle valg koster!

En gammel dame blev indlagt på hospitalet. Var der i syv dage. På trods af ringeapparat til personalet, lykkedes det hende at tisse i sengen tre gange før personalet arriverede.
Til gengæld kom der til de pårørende et 35 sider langt skrift med latinske og uforståelige ord om patientens kropslige tilstand. Den blev aldrig læst af de 5-10 nærmeste.
Måske hjemmeplejen og egen læge fik et indspil deraf?

Men det eneste den gamle dame talte om var at hun tissede i sengen tre gange. Det opdagede de 20 computere som sygeplejerskerne sad ved ikke!

Herligt når Signe Munk taler om noget hun har lidt indsigt i!

Sundhedssektoren er en mastodont, der bliver sværere og sværere at styre!

Som den gamle dame sagde: Det kræver et godt helbred at blive indlagt!

Pleje og sygehuspersonalet flygter i disse år!

Mest fordi de ikke orker systemet!

så bliver du syg og evt. indlagt, så glem ikke dit Fadervor!

For som Mette Frederiksen siger: Der bliver begået fejl! Lev med det!

Men de unge sygeplejersker udfordrer nu fru Mette! Og det bliver interessant hvad de fire kvindelige partiledere, som styrer landet, når frem til!

Journalisering eller ble på samtlige indlagte?

Troværdigheden starter i toppen!

Lev med det!

Og det gør vi så! Og nogle lever længere end andre! Hvis du har heldet med dig!

Minkavlerne var knap så heldige! Dem havde SF allerede afskrevet på forhånd. Læs selv journalerne fra folketingsdebatterne!

Men det er jo en helt anden virkelighed! Dyr i bure der bliver passet og plejet! Thi skindet skal jo sælges til højestbydende!

Gamle folk har reelt ikke Socialdemokraternes interesse. Kun på valgdagen! Og der går to år endnu!

Måske Signe Munk kan hente 40.000 stemmer fra sygeplejerskerne! Hvis de ellers gider forlade computeren og interessere sig for patienten!

Civil ulydighed som a la Mette Frederiksen er det der skal til. Slet alle spor!

Og gør det mest nødvendige.

I er landets sygeplejersker! I ved bedst!

Tænk hvis SF havde lyttet på minkavlerne?

Dem, som laver det reelle arbejde tjener mindre og mindre og skal arbejde hårde og hårde. Samtidig er antallet af højtlønnede snakke dukker bare steget og steget gemt bag hævesænke bordene, hvor de formulere store tanker om, hvordan dem der udføre det reelle arbejde skal opfører sig og udfører deres arbejde.

Annonce