Annonce

Strandvejs-borgmester: “Det er uretfærdigt, fordi man går heftigt efter en enkelt gruppe af borgere”

Borgmesteren i Gentofte forarget over top-topskat - Skatteministeren: SVM-skatteplan er socialt afbalanceret
Foto: Gentofte Kommune
Gentofte Rådhus
Borgmesteren i Gentofte, den konservative Michael Fenger, bryder sig bestemt ikke om den top-topskat, som indgår i SVM-regeringens skatteplan.

“Jeg synes, det er uretfærdigt, fordi man går heftigt efter en enkelt gruppe af borgere. Der skal jo være incitament til, at alle arbejder – også direktører og iværksættere. Det er underligt, at man tager en gruppe ud, der ikke skal have et incitament til at arbejde yderligere,” siger Michael Fenger til DR.

Det er underligt, at man tager en gruppe ud

Ekstraskat på indkomster over 2,5 millioner

Top-topskatten er en ekstra skat, regeringen vil pålægge de omkring 9.000 rigeste danskere, der tjener mere end 2,5 millioner kroner om året.

Top-topskatten skal efter SVM-regeringens fremlagte skatteplan Mere attraktivt at arbejde - Reform af personskat’ udgøre fem procent af den del af indkomsten, som er højere end 2,5 millioner kroner.

Top-topskatten ventes at indbringe beskedne en milliard kroner til statskassen fra 2026.

Fordi Gentofte er den kommune i Danmark, der har relativt flest toptop-skatteydere, så er Gentofte den kommune i Danmark, der får de mindste gennemsnitlige skattelettelser ud af regeringens skatteplan.

Sølle 700 kroner i skattelettelse bliver det til i gennemsnit pr. Gentofte-borger. Til sammenligning kan borgere i andre nordsjællandske kommuner som Allerød, Furesø og Egedal se frem til skattelettelser på mellem 2.800 og 3.100 kroner i gennemsnit.

Minister: Socialt afbalanceret

Skatteminister Jeppe Bruus (S) afviser kritikken fra Gentoftes borgmester.

Ministeren siger til DR, at skatteplanen er den mest socialt afbalancerede skatteplan, der har været fremlagt de seneste 20 år.

afviser, at top-topskatten indføres for at genere borgerne i Gentofte

Jeppe Bruus afviser, at top-topskatten indføres for at genere borgerne i Gentofte. Men lige præcis dét, at Gentofte-borgere i snit får mindst i skattelettelser ifølge SVM-skatteplanen, viser, at skatteplanen er socialt afbalanceret, mener skatteministeren.

Skatten på indkomst lettes for ti milliarder kroner

Skatteplanen Mere attraktivt at arbejde - Reform af personskat’ betyder, at skatten på lønindkomst lettes med 10 milliarder kroner.

Skattelettelserne fordeler sig - fuldt indfaset - således:

  • Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget: 6,7 milliarder kroner.
  • Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere: 0,5 milliarder kroner.
  • Ny mellemskat (halvering af topskatten) for indkomster på op til 750.000 kroner: 3,7 milliarder kroner.
  • Skattelettelserne udgør i alt 11 milliarder kroner.
  • Fra de 11 milliarder skal så trækkes den ekstra top-topskat, som indbringer en milliard kroner til statskassen. Dermed lettes skatten samlet set med ti milliarder kroner.

 

 

   

 


 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Top top skatten siger en hel del om manden der fik sit tøj betalt af partiet, manden er lille af statur
og i tankegang.

"Der skal jo være incitament til, at alle arbejder – også direktører og iværksættere"

Nu hører vi jo altid om, hvordan netop disse mennesker arbejder 80 timer om ugen eller mere. For deres eget helbreds skyld - både fysisk og mentalt - bør de vist ikke arbejde yderligere alligevel.

Får Pape stadig stillet en bil til rådighed af partiet, og med chauffør så han ikke beskattes at godet???

“Jeg synes, det er uretfærdigt, fordi man går heftigt efter en enkelt gruppe af borgere“

Og tænk hvis velhaverne ligeledes skulle kæmpe med værdiforringelser på deres velhaverboliger, fordi der skulle sættes solceller og vindmøller og p-to-x op overalt i kommunen!

Fakta:

Folketinget har besluttet, at der skal ske en firedobling af produktionen fra sol- og vindenergi på land. Og noget tyder på, at det er danskerne, der kan ende med at betale prisen. Naboer til solcelleparker underkompenseres i hele landet med store geografiske forskelle.
Naboer til solcelleparker bliver konsekvent underkompenseret i hele landet.
Det konkluderer en ny analyse lavet af tænketanken Kraka.
I undersøgelsen har man kigget på værditabet af naboejendomme til solcelleparker og sammenlignet tabet med den kompensation, som man i Danmark kan tildeles via den såkaldte "værditabsordning".
Og her står det klart, at danskere, der bor tæt på solcelleparkerne, langt fra bliver tilstrækkeligt kompenseret for deres fulde tab af boligens værdi.

Analysen viser herudover, at der er stor geografisk forskel på, hvor meget en solcellepark forringer de omkringlæggende boliger alt afhængigt af, hvor den er placeret i landet.
I Østsjælland er geneomkostningerne for naboer til solcelleparker 10 gange højere end på Bornholm.

Analysen har taget udgangspunkt i 202 solcelleparker fordelt i hele landet. Heraf ligger 50 af parkerne i Nordjylland, som dermed er den landsdel med flest, og i den anden ende ligger København og Københavnsomegn med blot 2 solcelleparker.

“Det er uretfærdigt, fordi man går heftigt efter en enkelt gruppe af borgere”

Retfærdighed ville være at hver kommune stillede med solcelleparker og vindmølleparker og biogasanlæg og p-to-x der svarer til kommunens borgeres samlede forbrug af energi!

Top-top skatten burde simpelthen øremærkes kompensation til alle borgere i de kommuner som bærer flest gener ved den grønne omstilling!

Hvis beløbet ikke dækker må Lars Løkke ud med en top-top-top skat!

Den grønne omstilling bliver i sagens natur en gordisk knude af rang at gøre socialt afbalanceret!

Geografien betyder alt!

Ligesom da alle de rige absolut ville bo lige op og ned af hinanden i Gentofte!

Gen-vejen til gen-bekræftigelsen af egne geners top-niveau!

Andre vil kalde det social opstigning!

I Jylland går det blot som vinden blæser!

Er det retfærdigt?

Engang var alle i Skive folke-radikale!

Nu er der vindmøller overalt i Salling og stemmerne går til Inger Støjberg!

“Det er uretfærdigt, fordi man går heftigt efter en enkelt gruppe af borgere”!

Om lidt kommer der top-top skat på landbruget, den såkaldte co2-afgift på landbruget.

“Det er uretfærdigt, fordi man går heftigt efter en enkelt gruppe af borgere”!

Så vidt vides er der ingen ko på isen i Gentofte!

Annonce