Dansk støtte til Israel - men vi skal “også huske det palæstinensiske folk”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) var søndag på besøg i Israel og på Vestbredden - Socialdemokratisk EU-politiker i hård kritik af Israel
Foto: Lars Peuckert/Trane Media/Simon Læssøe - Fotografik: Emil Vendelbo Johansen
Udenrigsminster Lars Løkke Rasmussen (M) og medlem af Europa-Parlamentet Niels Fuglsang (S).
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) besøgte søndag både sin israelske kollega Eli Cohen i Jerusalem og det palæstinensiske selvstyres premierminister, Mohammad Shtayyeh, i Ramallah på Vestbredden.

Lars Løkke Rasmussen understregede på et pressemøde, at han var i Israel for at udtrykke sin og den danske regeringens støtte til Israel:

“Vi er en trofast ven af Israel, og vi vil fortsat være en trofast ven af Israel,” sagde Lars Løkke Rasmussen. Han understregede samtidig, at man ikke må glemme det palæstinensiske folk:

“Hamas er en terrororganisation, der ikke gør noget godt for verden eller det palæstinensiske folk. Men man skal også huske det palæstinensiske folk.”

Og:

“Det er samtidig også vigtigt, at vi bevarer et perspektiv for palæstinensernes fremtid, ikke for Hamas, men for civilbefolkningen.”

Ønsker humanitære pauser

Lars Løkke Rasmussen talte også for nødvendigheden af “humanitære pauser” i krigshandlingerne i Gaza - ikke våbenhvile, der tillader Hamas at omgruppere sig:

“Men nogle humanitære pauser, som er velplanlagte, og hvor man har koordineret med de internationale organisationer og FN. Pauserne skal bruges til at få tredjelandsborgere ud, til at få gidsler frigivet og til at få humanitær bistand ind.”

Lars Løkke Rasmussen understregede over for sin israelske kollega, at Israel har ret til at forsvare sig selv, men også, at Israel må overholde krigens love:

at det selvfølgelig må ske i overensstemmelse med internationale regler, med Folkeretten

“Jeg håber, at I vil overveje, hvad I gør. Jeg har også sagt til dig, at det selvfølgelig må ske i overensstemmelse med internationale regler, med Folkeretten.”

I en pressemeddelelse forud for besøget i Israel og på Vestbredden understreger udenrigsministeren, at det er vigtigt - midt i krisen - at fastholde blikket for det langsigtede perspektiv:

“Derfor arbejder Danmark – sammen med EU – for at genstarte fredsprocessen frem mod en tostatsløsning."

Det er første gang, at en repræsentant fra den danske regering besøger Israel og Palæstina efter terrorangrebet den 7. oktober. Det er også det første ministerbesøg fra et nordisk land efter Hamas-massakren på omkring 1.200 israelere og andre.

S-politiker: Kollektiv afstraffelse af Gazas civile befolkning

Dagen før den danske udenrigsministers besøg i Israel og på Vestbredden skriver medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, Niels Fuglsang, i et debatindlæg i Politiken, at Israel har ret til at forsvare sig selv, men føjer så til, at Israels måde at forvalte denne ret på, er “uacceptabel”:

“Israel har ret til selvforsvar, men den måde, hvormed Israel forvalter den ret, er uacceptabel. Israels svar består i kollektiv afstraffelse, ikke blot af Hamas, men af hele Gazas civile befolkning.”

Fuglsang mener, at Israels fremfærd i Gaza kvæler hele Gaza: 

det er at kvæle hele Gaza

"Vi hører om, hvordan der ikke er mere medicin, hvordan læger opererer på sårede uden bedøvelse.Vi har hørt,  hvordan Israels forsvarsminister med ordene ‘We are fighting human animals, and we act accordingly’  retfærdiggjorde, hvorfor han beordrede en fuld blokade af mad, vand og gas til Gaza. Det er ikke en målrettet strategi mod Hamas, det er at kvæle hele Gaza.”

Hård kritik af israelske bosættelser

Fuglsang mener, at Israel med sine ulovlige bosættelser modarbejder en to-statsløsning:  

“Israel har med sine folkeretsstridige bosættelser – der er intensiveret de senere år under Benjamin Netanyahu – modarbejdet tostatsløsningen og samtidig ødelagt livet for palæstinensere ved at tage deres land og i mange tilfælde tage deres rettigheder og frihed. Jeg har rejst på Vestbredden, i Hebron, besøgt bosætternes huse, og jeg blev rystet over, hvad jeg så.”

Og:

Det er brud på alt, hvad vi står for

“Hvordan har vi kunnet tillade det? Det er brud på alt, hvad vi står for, og det er et klart brud på folkeretten.”

Niels Fuglsang er opstillet som nummer to på den socialdemokratiske liste til Europa-Parlamentsvalget 9. juni næste år.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Selv ens venner kan begå fejl, og det kan man selvfølgelig godt påtale. Ellers er man jo bare en rygklapper.

Fejlen er, at de ikke for længst har fordrevet det arabiske folk væk fra deres land og hjem til Jordan. Vi har desværre begået samme fejl at tillade dem at bosætte sig her i Danimakistan. Nu marcherer de i vores gader med sorte krigsflag og råber "JIHAD" og forlanger sharia og islamisk stat.

Og vi gør ingenting - andet end at hente endnu flere af dem hertil bare for at please dem.

Peter, jeg ved godt at din løsning er aflivning af alle palæstinensere.
Du er tydelig inspireret af en tidligere diktator syd for vores grænse.

Kære Hans Jensen
Det er danskerne, der aflives. Vi er blevet en million flere i Danmark til trods for at vi danskere ikke har reproduceret os selv siden 1970. Demografi er skæbne.

Peter Jensen, hvis Nazisterne ("Herrefolket", den såkaldte ariske race som du tilsyneladende tilhøre) havde undladt starten på jødeforfølgelsen i 1933, efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland, som senere blev fulgt op af Krystalnatten i 1938 og de efterfølgende udryddelser af ca. 6 millioner jøder fra alle de lande der var besat af eller samarbejdede med Tyskland, var staten Israel aldrig blevet oprettet. Efter krigens afslutning i 1945 blev jøderne stadigvæk forfulgt, især i Rusland og de "nye" østlande "flygtede" jøderne til Palæstina hvor de oprettede deres egen stat, Israel, i 1948 efter kampe med palæstinenserne som herefter flygtede til bl.a. Jordan og Libanon, hvor de lever i dag. Det var først her at muslimerne begyndte kampen mod jøderne, men det var Nazisterne der startede.

Hvordan bliver krigsforbrydelser til "FEJL"
Hvordan kan MF være venner med et apartheid regime når hun var ANC medlem som unge ?
Zionisterne der har styret Israel i årtier nu og er jo religiøs fasister der forfølger kristen.
Sidste gang jeg så på grundloven var vi dansker lutheransk kristen. Hvor skal vores loyalitet være hos ?

Apartheid betyder noget helt andet, end du tydeligvis troede:
https://da.wikipedia.org/wiki/Apartheid

Og så spurgte jeg ChatGPT: Hvem afgør, hvad der er krigsforbrydelser, og hvordan foregår det?
Svaret kommer nedenfor, og jeg kan allerede her afsløre, at det ikke er nok, at nogle tosser peger fingre, og råber krigsforbrydelse.

Krigsforbrydelser er handlinger, der bryder de regler, der er fastsat for, hvordan man må føre krig. Disse regler omfatter en række konventioner, som de fleste lande har underskrevet, samt folkeretlige principper, der er baseret på sædvane og moral. Nogle af de vigtigste konventioner er Genevekonventionerne, som beskytter civile, sårede og krigsfanger, og Romstatutten, som oprettede Den Internationale Straffedomstol (ICC) i 2002.

Hvem afgør, hvad der er krigsforbrydelser, afhænger af, hvilken domstol eller tribunal, der har jurisdiktion over sagen. Jurisdiktion betyder, at en domstol har myndighed til at dømme over en person eller en handling. Der er forskellige måder, en domstol kan få jurisdiktion på. For eksempel kan en national domstol have jurisdiktion over sine egne borgere eller over forbrydelser, der er begået på dens territorium. En international domstol kan have jurisdiktion over forbrydelser, der er begået af eller mod borgere i de lande, der har anerkendt dens myndighed. En særlig tribunal kan have jurisdiktion over forbrydelser, der er begået i et bestemt land eller en bestemt konflikt, som FN eller en regional organisation har besluttet at oprette.

Hvordan foregår det, når en domstol eller en tribunal skal afgøre, om der er sket en krigsforbrydelse? Det er en proces, der består af flere trin. Først skal der være en efterforskning, hvor man indsamler beviser for, hvad der er sket, hvem der var involveret, og hvilke regler der blev brudt. Beviserne kan være vidneudsagn, dokumenter, billeder, videooptagelser, DNA-prøver osv. Efterforskningen kan udføres af domstolen selv, af en særlig anklager, af en national myndighed eller af en uafhængig organisation. Når efterforskningen er færdig, skal der være en anklage, hvor man beskylder en person eller en gruppe for at have begået en krigsforbrydelse. Anklagen skal være baseret på beviserne og på de relevante regler. Anklagen skal også angive, hvilken domstol eller tribunal, der har jurisdiktion over sagen. Når anklagen er fremsat, skal der være en retssag, hvor den anklagede får mulighed for at forsvare sig mod anklagen. Retssagen foregår foran en dommer eller et panel af dommere, som skal vurdere beviserne og afgøre, om den anklagede er skyldig eller uskyldig. Hvis den anklagede bliver fundet skyldig, skal der være en dom, hvor dommeren eller panelet fastsætter en straf for den anklagede. Straffen kan være fængsel, bøde, erstatning, frakendelse af rettigheder osv. Hvis den anklagede bliver fundet uskyldig, skal der være en frifindelse, hvor dommeren eller panelet erklærer, at den anklagede ikke har begået nogen krigsforbrydelse. I begge tilfælde kan der være en appel, hvor den anklagede eller anklageren kan bede om, at sagen bliver genoptaget af en højere domstol eller tribunal, hvis de mener, at der er sket en fejl i den første afgørelse.

Niels Fuglsangs Politiken kommentar svarer godt til den linie, den socialdemokratiske-demokratiske gruppe I EU Parlamentet kører.Først afstandtagen til Hamas terrorangrebet på israelske civile. Derefter mest fokus på Israels overgreb på civilbefolkningen I Gaza. De er i strid med folkeretten, uacceptable og ødelægger sammen med den israelske regerings bosættelsespolitik på Vestbredden muligheden for en tostatsløsning. Kunne Niels Fuglsang ikke forklare os sagesløse læsere, hvordan tostatsløsningen kan realiseres med et Hamas diktatur i Gaza, Hitzbollah i Libanon og Den Iranske revolutionsgarde i Syrien ? Jeg vurderer, at Niels Fuglsang som politiker kommer lidt let uden om konfliktens dilemmaer !

En to-statsløsning har ingen gang på jorden. Og der findes ikke et palæstinensisk folk, og der har aldrig været en palæstinensisk stat. Men man bilde sig selv meget ind.

Annonce