En upolitisk fagforening er som en VVS’er uden værktøj

Politisk interessevaretagelse er det værktøj, som i over et århundrede har været medvirkende til at sikre ordentlige vilkår for lønmodtagere i Danmark.
Foto: Flickr: Klaus Berdiin Jensen
De seneste måneders offentlige debatter om dagpenge, tidlig pension og organisering har i stigende grad givet grobund for kritiske kommentarer, som beskylder den overenskomstbærende fagbevægelse for at være for politisk.

Men når man kritiserer fagforeningerne for at være for politiske, er det udtryk for en manglende forståelse for foreningernes rolle og ansvar over for de medlemmer, de repræsenterer.

Selvom fagbevægelsen ikke kan – eller skal – løbe fra, at den deler en fælles historie og baggrund med flere af Folketingets partier, så skal man som medlem af en fagforening selvfølgelig føle sig tryg ved, at ens kontingent og mandat går til det faglige arbejde.

Men en helt central del af det faglige arbejde for en fagforening, det er netop at varetage medlemmernes interesser politisk, uanset hvor medlemmerne ellers befinder sig politisk.

Kampen for faget – nu og i fremtiden

I Blik og Rør har vi haft medlemsfremgang de sidste syv år. Det skyldes blandt andet en aktiv fastholdelsesindsats og et skarpt fokus på organisering.

Men ikke mindst skyldes det, at man netop har turdet arbejde politisk.

En intern undersøgelse blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i Blik og Rør viser, at over 80 procent mener, at en af forbundets vigtigste opgaver er at varetage medlemmernes politiske interesser.

Ønsket om at være et politisk aktivt og dagsordensættende forbund gennemsyrer altså hele organisationen – fra de politisk valgte til de medlemmer, hvis hverdag og arbejdsliv der kæmpes for at forbedre.

Det er både i forhold til de problemstillinger, som betyder noget for medlemmerne her og nu, f.eks. social dumping og arbejdsmiljø.

Men det er også de temaer, som måske ikke fylder så meget for medlemmerne i hverdagen, men som er med til at udvikle, synliggøre og fremtidssikre vores brancher.

Eksempelvis vores fokus på indeklima og energioptimering, som både vil have gevinster for klimaet og for beskæftigelsen i vores brancher.

Vi arbejder ikke ud fra partipolitiske dagsordener, men ud fra medlemmernes faglige viden og indsigt. På indeklimaområdet har vi været i dialog med stort set alle Folketingets partier for at forsøge at rejse dagsordenen om bedre indeklima i offentlige institutioner.

Og i 2019 var det faktisk Dansk Folkeparti, der fremsatte et beslutningsforslag om at sikre bedre indeklima i vores folkeskoler – med opbakning fra Blik og Rør.

Politisk versus kommerciel

Evnen og modet til at arbejde politisk på medlemmernes vegne er i min optik et af de vigtigste redskaber i en fagforenings værktøjskasse. Og det er hér, at fårene skilles fra bukkene.

De politiske fagforeninger kæmper for medlemmernes sag og fag – både nu og i fremtiden – mens de kommercielle fagforretninger ofte virker til at have mere fokus på aggressiv marketing og knaldtilbud end på medlemmernes arbejdsliv.

Og ligesom en VVS’er, blikkenslager eller skorstensfejer ikke vil kunne udføre sit arbejde uden sit værktøj, så skal vi heller ikke fratage fagbevægelsen det værktøj, som i over et århundrede har været medvirkende til at sikre ordentlige vilkår for lønmodtagere i Danmark.

Kiki Jano Nielsen er sekretariatschef i Blik- og Rørarbejderforbundet.


placeholder

Annonce