Fagforening støtter Ellemann: Vi skal have flere håndværkere på universitet

“Hvordan vi bedst indretter det videregående uddannelsessystem ligger os meget på sinde, og det er en dialog vi gerne indgår i,” lyder det om forslag om større fleksibilitet.
Foto: Jakob Dall
Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Københavns Universitet
Dansk Metal rækker hånden ud til Venstre i forsøget på at gøre det lettere at skifte spor mellem de forskellige ungdomsuddannelser, så de unge ikke føler sig fastlåst af en erhvervsuddannelse.

“Jeg synes, det er nogle interessante tanker, Jakob Ellemann-Jensen gør sig om indretning af og tilgangen til de videregående uddannelser,” siger Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal, til Netavisen Pio.

Venstres formand foreslår således i Politiken, at en murer eller en tømrer skal kunne søge ind på en relevant universitetsuddannelse som ingeniør eller arkitekt, selvom de ikke har en studentereksamen.

“Heldigvis har metaluddannelserne fornuftige muligheder for at læse videre, men det kan selvfølgelig altid blive bedre,” siger Kasper Palm.

Kun har adgang til med et svendebrev

“Særlig på universitetet, her kunne man for eksempel kigge på adgangskurserne til ingeniøruddannelserne, som efter min mening godt kunne kortes ned. Og så kan man overveje, om der skal være videregående uddannelser, som man kun har adgang til med et svendebrev."

Læs videre

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen er der behov at lette vejen til at læse videre på et senere tidspunkt i livet.

“Vi skal se på, om vi kan gøre den vej nemmere, og om vi kan gøre det mere meritbåret,” siger Venstres formand til avisen.

“Hvis du har været tømrer i 10 år, så ved du nok en ting eller to om, hvordan ting hænger sammen. Også på arkitektskolen. Er der noget erfaring, man kan trække på, som kan bruges til mere end en studenterhue.”

Samtidig vil Jakob Ellemann-Jensen også sikre mere fleksibilitet i uddannelsessystemet, så det bliver mere attraktivt at søge en erhvervsuddannelse. Konkret foreslår Venstres formand, at man laver en såkaldt “campusmodel”, hvor grundforløbene på ungdomsuddannelserne svarer til hinanden. Det vil gøre skift imellem uddannelserne mere fleksible.

Samtidig vil det betyde, at unge, der vælger en erhvervsuddannelse, rent fysisk vil være i nærheden af deres venner fra folkeskolen, når de går på det samme campus.

Spille større rolle

Kasper Palm deler det “grundlæggende synspunkt”, at det videregående uddannelsessystem skal spille en større rolle i den livslange læring.

“Derfor har vi tidligere foreslået en 5+5-model, som netop går ud på, at der skal være en tættere kobling mellem arbejdsliv og uddannelse,” siger forbundssekretæren.

En af de store barrierer, der skal håndteres

“Her bliver økonomien nemlig tænkt ind. Det er nemlig en af de store barrierer, der skal håndteres, hvis vi skal have flere faglærte til at læse videre. Særlig efter de har været ude og tjene en rigtig løn.

“Hvordan vi bedst indretter det videregående uddannelsessystem ligger os meget på sinde, og det er en dialog vi gerne indgår i. Også med Venstre.”

Både Det Radikale Venstre og Dansk Erhverv synes også godt om idéen. Socialdemokratiets undervisningsordfører, Jens Joel, glæder sig over Venstres meldinger men er ked af at oppositionspartiet ikke aktivt deltager i de forhandlinger, der skal sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"om der skal være videregående uddannelser, som man kun har adgang til med et svendebrev.”

Det burde være et ufravigeligt krav til uddannelser som ingeniør, arkitekt, psykolog, statskundskab m.m.

En rigtig uddannelse giver ikke blot indblik i det faglige, men også i hvordan samfundet fungerer. Noget man ikke kan læse sig til.

Savner man bevis for den påstand, kan man blot vende blikket imod Christiansborg.

Jan Evald Spedsbjerg, Nu er det jo ikke alle politikere på Christiansborg som er akademikere, Pia Kjærsgaard er "kun" student og var hjemmehjælper inden hun som medlem af fremskridtspartiet afløste Mogens Glistrup da han blev idømt 3,5 års fængsel for økonomisk kriminalitet. Finansordføren fra DF, René Kristensen er uddannet mekanikker. Transportminister Benny Engelbrecht har 10. klasses afgangseksamen og integrationsminister Mathias Tesfaye er uddannet murer, det må jo leve helt op til det du mener skal være gældende for folketingsmedlemmer. Når det gælder arkitekt og ingeniør er der mange som alene "kun" har en akademisk uddannelse men som har været med til at skabe store og flotte bygningsværker som bl.a. storebæltsbroen, hvor det vidst ikke var nok at have en håndværkeruddannelse i "bagagen" men nok så vigtigt at have en matematisk kunnen for at foretage de meget krævende statiske beregninger der skulle til for at broarbejderne kunne udføre den flotte beton- og stålkonstruktion.

Jamen det med faglærte manglede man også i 2001-11 og fra 2015-19. Der gjorde man intet, alle skal læse se mod de RV. Skifter fra højre til Venstre og mod det yderste højre.

Jo men de tanker er jo ikke nye, som jeg husker det, lavede man da i 80erne og 90erne, noget i den stil. Det var bare det, at da de blå kom til, under Fogh, VK (O), så droppede man skolevejleder, praktikken,m.m. Den vejledning de unge burde have med henblik på erhvervsuddannelser, det er jo noget de blå har skåret ned på.
Man har jo fra rød bloks side, igen og igen haft fokus på erhvervsuddannelser og videre uddannelser. Så det burde et bredt flertal kunne blive enige om er vigtigt for fremtiden.

Måske skulle man først have en landbrugsuddannelse for at blive klimaordfører i folketinget.
Måske skulle man have en erhvervsuddannelse for at kunne optages på statskundskab.
Måske…
Måske..
Måske vi alle skulle tvinges til at skifte uddannelse og livsvej hvert 10. år.

Det kan man ikke læse sig til…

Kan man blot læse nogenlunde og også lidt engelsk, svensk og tysk, kan man stort set holde sig sygdomsfri hele livet uden at gå til egen læge. Med lidt held!

Det er nemt at læse sig til at det er usundt at ryge!
Alligevel skal nogen prøve det af i fyrretyve år. Og dør næsten! Før de slutter!

Begavelse. Forudseenhed. Tæft for overlevelse. Falder naturligt for nogle.

Andre kan læse og være i praktik hele livet. Og bliver aldrig klogere!

Mennesker er forunderlige. Og nogen ender i folketinget!

Uanset hvad. Krage søger mage! Er demokratiet bivirkninger?

Men hvordan får vi mennesker til at vælge det som erhvervslivet og samfundet har brug for netop nu og de næste 3-5 år, er en gåde.

Tvang, pædagogik og oplysning.

Samfundssind er ofte tvungen af nøden.

Ofte kommer nøden for sent. Alt for sent!

Nøden lærer nøgen kvinde at spinde!

Efteruddannelse. Voksenuddannelse.

Vil ofte være svaret i rige samfund, hvor de unge får lov at vælge efter lyst og interesse.

Kunsthistorie er sjældent efterspurgt! Men brænder den unge, tør ingen sige stop!

Pædagogik på højeste niveau.

“Jeg har SU-lån for 300.000 kroner. Egentlig behøvede jeg dem ikke. Gået til tant og fjas! Men vil jeg om et halvt år kunne få et job som uddannet filosof? Hvordan skal jeg nogensinde betale mit lån tilbage til staten” citat fra filosofistuderende 2021.

Jacob Ellemann vil gerne gøre Danmark til et rigere samfund.

Uddannelsessystemet lokker flere og flere unge ud i mange års fattigdom.

Der er kun dem selv til at sige fra!

Hvem gider lytte på forældre?

Hvem gider lytte på politikere?

Engang kunne man rådføre sig med sin lærer!

Hej Aksel
Du kan i denne rapport læse, at der i de seneste år er sket et skifte fra homaniora over på de tekniske og naturvidenskabelige fag i dimittender fra universiteterne.
https://dkuni.dk/wp-content/uploads/2019/05/du_tal_om_danske_universitet...
Det kan være, at din bekymring i nogen grad er overbetonet, da der er tydelige tegn på, at de unges præferencer for uddannelse også er påvirket af de efterfølgende jobmuligheder helt uden alverdens politiske tiltag.
Og så vil jeg gerne anholde dit såkaldte citat fra en filosofistuderende kvinde med studiegæld. Hun blev citeret i en udsendelse uden selv at deltage; hendes begrundelse for låneoptagelse skulle være et bedre liv for hendes børn i studietiden med en SU, der ikke rækker stort til en børnefamilie, og ikke tant og fjas, som du selv har fundet på. Man kan mene om hendes dispositioner hvad man vil, men man skal nok starte på en seriøst grundlag inden man dømmer hende for at være idiot.
Hendes fag er i øvrigt underkendt i virksomhederne, hvor der trives omfattende pseudofilosofi, ikke mindst blandt en kødrand af managementkonsulenter, hvis enøjethed og mirakelmetoder sandt for dyden kunne vinde heftigt ved en kritisk professionel filosofisk vitaminindsprøjtning, og hvis eksistens i høj grad beror på ledelsernes købte ansvarsfralæggelse.
Generelt er samfundet til for borgernes bedste, borgerne er ikke til af hensyn til samfundet. Kan man vælge en uddannelse og et erhverv, man brænder for, vil den enkeltes livskvalitet nok alt andet lige blive bedre, og effektiviteten i samfundets interesse højere, uagtet at virksomhedsledere kan have andre prioriteter. Det er ikke alle aspekter ved et bedre samfund, der er gratis.

Annonce