Annonce

Finansministeriet tilbageholder påstået notat til efter valget

Afgørelse udsat: 27. april bad Pio ministeriet be- eller afkræfte eksistensen af et notat som påstås at konkludere, at S-forslag om tidlig pension kolliderer med Velfærdsforlig
Finansministeriet tilbageholder et angiveligt notat, som hævdes at konkludere, at Socialdemokratiets forslag om tidlig pension kolliderer med Velfærdsforliget i 2006, til efter valget.

Påståede udvalgte konklusioner fra notatet blev 26. april lækket til Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten – og Jyllands-Postens kilder - hævder, at det påståede forhandlingsnotat, som Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet skulle have udarbejdet, vurderer, at det vil kræve et opgør med Velfærdsaftalen fra 2006, hvis man skal indfri det socialdemokratiske ønske om en differentieret pensionsalder.

Stadig ifølge Jyllands-Posten skulle det af det ikke offentliggjorte, interne notat om Velfærdsforliget fremgå, at “folkepensionsalderen forhøjes ens og for alle, hvilket ikke åbner mulighed for, at nogle grupper har en lavere folkepensionsalder”.

Svaret viser, ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens udtalelser til Jyllands-Posten, at en tidligere folkepension for nedslidte vil være ”stik imod den politiske aftale”, man indgik tilbage i 2006 (Velfærdsforliget, red.).

Nu vakler planen

Jyllands-Posten fremstiller 26. april sagen om S-pensionsplanen under rubrikken: ”Nu vakler planen”.

”Forargeligt”

Netavisen Pio bad 27. april om aktindsigt i det påståede regeringsnotat hos Finansministeriet. Vi bad samtidig ministeriet bekræfte notatets eksistens.

Men efter flere udsættelser, skriver Finansministeriet nu, at man desværre først kan færdigbehandle anmodningen om aktindsigt ”inden for yderligere ti arbejdsdage”.

Det betyder, at Finansministeriet tidligst kan be- eller afkræfte om det påståede regeringsnotat overhovedet eksisterer engang efter folketingsvalget, som finder sted onsdag den 5. juni:

Det er forargeligt, at ministeriet ikke for længst har evnet at svare

”Det er forargeligt, at ministeriet ikke for længst har evnet at svare på, om dokumentet eksisterer eller ej. Det kan dog ikke tage mange sekunder at behandle den del af Pio’s anmodning,” siger Socialdemokratiets vagthavende politiske ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, til Netavisen Pio.

”Jeg begynder at få mistanke om, at dokumentet slet ikke eksisterer, når ministeriet gennem mere end nu en måned ikke evner at svare på det meget simple spørgsmål: Eksisterer notatet eller gør det ikke? Jeg kan jo ikke vide noget om, hvad der er op og ned her, men jeg får da en grundlæggende mistanke om, at det påståede regeringsnotat slet ikke eksisterer – at det er frit opfundet til lejligheden.”

Rosenkrantz-Theil understreger samtidig, at finansminister Kristian Jensen (V) - i forbindelse med en teknisk gennemgang for journalister af det socialdemokratiske forslag om tidlig pension for nedslidte tilbage i starten af februar – konkluderede det stik modsatte, nemlig at han mente, at man netop kunne lave en tillægsaftale om tidligere pension - uden at det ville kollidere med Velfærdsaftalen. 

Da Jyllands-Posten breakede historien 26. april, udtalte Socialdemokratiets Mattias Tesfaye, at Socialdemokratiet er uenig i de påståede konklusioner i notatet, og at han ser hele sagen ”som misbrug af embedsapparatet”.

På grund af sagens kompleksitet

Finansministeriet giver i sit såkaldte udsættelsesbrev to begrundelser for, hvorfor ministeriet ikke kan færdigbehandle Netavisen Pio’s anmodning om aktindsigt helt eller delvist inden valget.

Som den ene begrundelse henviser ministeriet til ”sagens omfang”. Som den anden begrundelse henviser ministeriet nu yderligere til ”sagens kompleksitet”.

Som den anden begrundelse henviser ministeriet nu yderligere til ”sagens kompleksitet”

Netavisen Pio har telefonisk i forbindelse med Finansministeriet i sidste uge. Her lød melodien, at ministeriet forventede at anmodningen om aktindsigt kunne færdigbehandles denne uge. I stedet har ministeriet altså fremsendt endnu et udsættelsesbrev, der udsætter sagens afgørelse til efter valget.

Dokumentation: Pio’s anmodning om aktindsigt

Her kan du læse den fulde ordlyd af Netavisen Pio’s anmodning om aktindsigt, som blev fremsendt til Finansministeriet 27. april:

  • ”Netavisen Pio skal hermed - i henhold til Lov om Offentlighed i Forvaltningen - udbede sig aktindsigt i det notat, som ifølge flere medier konkluderer, at det socialdemokratiske forslag om tidligere pension for nedslidte kolliderer med Velfærdsforliget fra 2006.
  • Ministeriet bedes grundlæggende bekræfte at notatet eksisterer.
  • Netavisen Pio skal desuden bede ministeriet bekræfte/afkræfte, om notatet rent faktisk konkluderer - som nævnt i flere medier - at forslaget om tidligere pension kolliderer med Velfærdsforliget.
  • Ministeriet bedes desuden begrunde hvorfor notatet indtil nu ikke er offentliggjort.
  • Netavisen Pio skal desuden bede om aktindsigt i samtlige akter, der vedrører ministeriets kommunikation med medier af en hver art om netop nævnte notat, herunder i særlig grad ministeriets eventuelle udlevering af udvalgte passager af notatet til udvalgte medier.
  • Netavisen Pio skal endelig anmode om aktindsigt i en hver udveksling af akter om notatet/tilblivelse af notatet med øvrige ministerier/øvrige dele af centraladministrationen”.

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce