Flere end forventet: Over 8500 har fået seniorpension

Langt flere end ventet har fået tilkendt den seniorpension, der blev indført sidste år. Og meget få har fået afslag. Men det antal risikerer at stige, lyder det fra KL
Foto: Colourbox
3F’eren Finn Simonsen kunne højst sandsynligt kalde sig den første seniorpensionist, da han fik tilkendt pensionen 13. januar 2020 og fortalte Fagbladet 3F om processen.

Siden har 8542 andre syge og nedslidte fået tilkendt den pensionsform, der trådte i kraft 1. januar 2020. Det viser nye tal fra jobindsats.dk.

Hvilket er langt flere, end man forventede, da den politiske aftale om seniorpension blev indgået i maj 2019.

Det skriver Fagbladet 3F.

Omkring 5.000 personer ville gøre brug af ordningen hvert år, lød forligspartiernes vurdering dengang.

Tallene fra jobindsats.dk viser også, at langt de fleste af dem, der søger, får tilkendt pensionen. Faktisk får 93 procent af ansøgerne et ja. Det vil sige, at kun 634 personer har fået afslag i 2020.

Glædeligt at få går forgæves

I 3F er den socialt politisk ansvarlige, Tina Christensen, glad for, at tallene er høje.

Ordningen hjælper de nedslidte

"Det er glædeligt, at tallene viser, at ordningen hjælper de nedslidte, der ikke kan holde til mere. Og det er glædeligt, at tilkendelsesprocenten er så høj, og at der dermed er relativt få, der søger forgæves," siger Tina Christensen.

15 timer eller mindre

For at få ja til seniorpension kræver det blandt andet, at man har seks år eller mindre til pensionsalderen, og at man kun kan arbejde 15 timer eller derunder om ugen.

Det er kommunerne, der indtil nu har stået for at administrere den nye ordning. Og fra Kommunernes Landsorganisation (KL) lyder det, at det har været relativt let sammenlignet med for eksempel førtidspension.

Det har gjort det relativt enkelt

"Der er enkelte sager, hvor det har krævet lidt ekstra besvær, også for borgeren. Især i forhold til at opgøre beskæftigelse mange år tilbage. Men i langt de fleste tilfælde har kommunerne kendt borgerne i forvejen, og det har gjort det relativt enkelt at træffe afgørelserne," siger chefkonsulent Brian Siggaard fra KL.

At tallet er endt højere, end man fra politisk hold forventede, forklarer han primært med, at en del fleksjobbere har brugt anledningen til at overgå til seniorpension. En strøm, som han forventer vil aftage.

VLAK-aftale

Det er kun i 2020, at kommunerne har stået for tilkendelsen af seniorpensionen. Fra årsskiftet er aftalen kommet ind under ATP’s vinger.

Springet skyldes, at den daværende VLAK-regering og dens støttepartier var skeptiske over for at give opgaven til kommunerne. Derfor blev det besluttet, at staten skulle ind over efter et år.

Aftalen blev i sin tid indgået mellem den daværende VLAK-regering, De Radikale og Dansk Folkeparti. Siden har Socialdemokratiet og SF tilsluttet sig.

Oveni aftalen om seniorpension fulgte aftalen om tidlig pension, der blev indgået i oktober 2020 mellem Mette Frederiksens regering, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti. Den træder i kraft pr. 1. januar 2022.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Har man undersøgt afslagene og hvilke kommuner der har givet afslag. Har på fornemmelsen at det er kommuner der giver flere afslag end andre.

Der er givet meget få afslag. Et af dem jeg kender til skyldes, at vedkommende ikke levede op til de 20-25 år på arbejdsmarkedet. Det er en god ordning for mange. Malurten for mange er den gensidige forsørgelsespligt, så der modregnes for ægtefælles indtægt.

Annonce