Annonce

Jobrotation gavner kvaliteten i den offentlige sektor

Jobrotation er et effektivt, men overset redskab i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, mener forbundssekretær i FOA.
Med mange nyledige som følge af Coronakrisen og ønsket om et uddannelsesløft på arbejdsmarkedet, er muligheden for en erhvervsuddannelse via jobrotation nu genindført som en forsøgsordning frem til år 2023.

Den mulighed skal arbejdsgiverne gribe med det samme.

Erfaringerne har vist, at jobrotation er et effektivt værktøj, der med sine funktioner løser flere af de udfordringer, som arbejdsgivere og samfundet nu står med.

Gavner både ansatte og ledige

Jobrotation giver nemlig både beskæftigelse til en ledig, samt et uddannelsesløft til en allerede ufaglært ansat.  

Det sikres altså, at ufaglærte medarbejdere får de nødvendige kompetencer til fremtidens arbejdsmarked og sikre fastholdelse af en kendt og dygtig arbejdskraft.

Samtidig vil jobrotationsforløb give ledige større muligheder for at blive løftet ind på arbejdsmarkedet igen og dermed styrke både rekrutteringen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Og forhåbentlig give anledning til et uddannelsesløft her også. Ydermere kan det være en del af løsningen til det generationsskifte, der i disse år også er være en udfordring for visse brancher.

Udgiftsneutralt for arbejdsgiveren 

En af de store barrierer for at styrke uddannelsesniveauet er økonomien.

For medarbejderne er økonomisk sikkerhed afgørende for, om der reelt er mulighed for at dygtiggøre og opkvalificere sig. Overenskomstmæssig løn er derfor et vigtigt springbræt for motivationen.

Jobrotationen er udgiftsneutral for arbejdsgiveren. Så vi står altså ikke med en dyr løsning, men derimod med et beskæftigelsesredskab, som har rigtig mange positive effekter.

Både økonomiske nu og her, men også på de dynamiske effekter.

Gevinsten er stor

Gevinsterne ved jobrotation er mange. Arbejdsgiverne får opkvalificerede medarbejdere, der kan løse fremtidens opgaver samt et stærkere rekrutteringsgrundlag.

Medarbejderne får uddannelse, større faglighed og flere muligheder, og for de ledige betyder reel arbejdserfaring netværk og perspektiv i form job eller uddannelse.

Forventninger til kvaliteten af den offentlige velfærd stiger både politisk og blandt borgerne. Det stiller krav til arbejdsgiverne, som i det daglige har ansvaret for velfærden og til de medarbejdere, der er garanter for, at der er kvalitet i opgaveløsningen.

Hvis man skal være parat til at møde nye, indimellem ukendte udfordringer og udvikle effektive opgaveløsninger, er uddannelse nøglen.

Jobrotation er en løftestang for mere uddannelse 

En af de helt store udfordringer i den offentlige opgaveløsning i disse år er, at der trods stigende krav til faglig opgaveløsning stadig er mange ikke-uddannede beskæftigede. Indenfor f.eks. social- og sundhedsområdet stiger andelen endda.

Mange af disse medarbejdere er både erfarne, dygtige og uundværlige.

Med jobrotation har arbejdsgiverne nu mulighed for – uden at det kommunale budget bliver presset – at tilbyde dem papir på alt det, de kan - samt høste nye kompetencer til gavn for kvaliteten i opgaveløsningen.

Lad os komme i gang med at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe nye muligheder.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


Flere artikler om emnet

Annonce