Annonce

Justering af hjælpepakker: Nu forbud mod udbyttebetaling til aktionærerne

Virskomheder i skattely kan ikke længere få del i statslig corona-krisehjælp
Regeringen og Folketingets partier har lørdag eftermiddag vedtaget en udvidelse og justering af hjælpepakkerne.

Som noget helt nyt er det nu aftalt, at virksomheder, der modtager ekstra meget krisehjælp ikke må udbetale udbytte til virksomhedens ejere i 2020 og i 2021. Der er også forbud mod tilbagekøb af egne aktier i 2020 og 2021. Det bliver fremover heller ikke muligt for virksomheder i skattely at modtage statslig corona-krisehjælp.

Finansministeriet skriver i en pressemeddelelse om forbuddet mod udbetaling af udbytte::

"Regeringen og alle Folketingets partier enige om, at der i den forlængede og udvidede ordning for faste omkostninger, indføres en betingelse i kompensations-bekendtgørelserne om, at ansøgende virksomheder som en forudsætning for at modtage kompensation i den forlængede periode på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i kompensationsordningen for faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr."

Om udelukkelse af virksomheder i skattely hedder det i aftalen:

Det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation

"Aftaleparterne er enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser."

Glæde på venstrefløjen

Ikke mindst SF og Enhedslisten glæder sig over de nye modkrav.

Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, skriver på Twitter:

Alle skal vise samfundssind, og fællesskabets penge skal ikke gå til skatteunddragere eller aktionærprofit

"Ny hjælpepakke på plads. Den indeholder stop for, at pengene går til de stores aktieudbytte eller virksomheder i skattely. Afgørende for os i Enhedslisten. Alle skal vise samfundssind, og fællesskabets penge skal ikke gå til skatteunddragere eller aktionærprofit."

placeholder

 

Enhedslistens finansordfører Rune Lund, noterer, at Enhedslisten i begyndelsen stod helt alene med kravet om stop for krisehjælp til virksomheder i skattely. Han og Enhedslisten glæder sig derfor ekstra meget over, at alle Folketingets partier nu bakker op skattelykravet:

placeholder

 

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, skriver på Twitter, at en vigtig del af justering af hjælpepakken er, at virksomhederne fremover skal udvise samfundssind:

placeholder

 

Men også S-regeringen er meget tilfreds med, at der nu er forbud mod at udbetale udbytte, hvis man modtager ekstra meget i krisehjælp.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver således på Twitter, at det er "vigtigt at store virksomheder, der støttes ikke må udbetale aktieudbytte samtidig. Retfærdighed og social balance er nøgleord når vi skal gennem krisen."

placeholder

 

Så sent som torsdag advarede Dansk Industri i Netavisen Pio mod, at forbuddet mod udbytte kom til at gælde for alle hjælpepakker.

DI mente også, at et eventuelt forbud alene skulle gælde for 2020 og iøvrigt advarede DI om, at arbejdspladstunge, udenlandsk ejede virksomheder ville reagere negativt "på et sådant signal".

Foreslået af Venstre

Oprindeligt var det Venstre, der foreslog, at virksomhederne til gengæld for en markant udvidelse af hjælpepakkerne måtte æde, at der bliver indført et forbud mod udbyttebetaling for virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i krisehjælp.

"Det handler om ordentlighed," som Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen udtrykte det.

Venstre fik mange hug for forslaget fra andre blå partier. Ikke mindst Liberal Alliance. Partiets leder Alex Vanopslagh kaldte forslaget for "ikke særlig klogt" og "populisme", mens de konservative ligefrem mente, at forslaget fra Venstre var udtryk for "socialisme ad bagdøren."

Men uanset de knubbede ord fra den blå flanke, så står alle Folketingets partier i dag bag lørdagens aftale - inklusive Liberal Alliance og De Konservative.

Hjælpepakkerne forlænges en måned

En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver nu som led i den nye aftale forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser.

  

Her er den øvrige del af justeringen af hjælpepakkerne, som er aftalt med regeringen og Folketingets partier lørdag:

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation.
 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.
 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.
 • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.
 • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.
 • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.
 • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.
 • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.
 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.
 • Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
 • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.
 • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

 • Endvidere skal det undersøges, hvorvidt der kan findes en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.
 • Parterne noterer sig herudover, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil indlede drøftelser om en forlængelse af lønkompensationsordningen.
 • Allerede lørdag kl. 18.45 - få timer efter regeringens aftale med Folketingets partier - kunne beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, erhvervsminister Simon Kollerup, formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard og direktøren for Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, præsentere en forlængelse af trepartsaftalen om lønkompensation med yderligere en måned. Læs mere om forlængelsen af trepartsaftalen om lønkompensation her.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce