Længste fremgang i industrien i 30 år

En fremgang i beskæftigelsen i industrien 16 måneder i træk er den længste periode der er målt siden 1990
Det går godt i dansk industri. Faktisk historisk godt. Beskæftigelsen i industrien har nu siden 2013 været i der været fremgang i 16 kvartaler i træk, og det er den længste sammenhængende periode med fremgang, der er målt siden 1990. Også målt i procent er der tale om den største fremgang i 30 år.

Det viser en ny analyse, som Dansk Metal har udarbejdet. Siden beskæftigelsen ramte ”bunden” i 2013, er beskæftigelsen steget med godt 18.000 personer, eller med 6,6 procent. Til sammenligning varede det seneste ’boom’ i årene op til finanskrisen kun 9 kvartaler og resulterede i en fremgang på 4,3 procent.

"Stigningen i beskæftigelsen er et fuldstændig klart tegn på, at industrivirksomhederne er en drivende kraft i væksten herhjemme. Ikke mindst er det de højproduktive medarbejdere, der giver industrien vind i sejlene,” siger Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.

Kilde: Dansk Metal på baggrund af Danmarks Statistik

Flere rekorder står for fald
Heller ikke de nogen af de øvrige ’boom’-perioder i industrien siden 1990, som Dansk Metal har set på, kan komme op i nærheden af udviklingen siden 2013, hverken målt antal kvartaler eller i procent. Målt antal af personer var fremgangen 1994-1995 dog en smule højere, 18.890 i 1994-1995 mod 18.890 siden 2013. Men den rekord kan altså også meget snart stå for fald, hvis fremgangen i industrien fortsætter.

Selvom der har været en stor procentvis fremgang, så ligger antallet af beskæftigede i industrien dog fortsat på et lavt niveau sammenlignet med situationen forud for finanskrisen, hvor over 350.000 arbejde i industrien, mens tallet nu er omkring 300.000. Ved indgangen til 1990’erne arbejdede cirka 450.000 personer i industrien.

"Vi når næppe op på samme beskæftigelsesniveau som før krisen. Markedet og virksomhederne har ændret sig markant siden starten af 00'erne. Men der er ingen tvivl om, at vi vil se en øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft i årene, der kommer. Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer flere faglærte, så virksomhederne ikke løber tør", lyder det fra Thomas Søby.

Mangel på arbejdskraft kan bremse opsvinget
Dansk Metal forventer, at opsvinget vil fortsætte. Der er dog en væsentlig udfordring, som kan bremse det: Arbejdsløsheden er nu så langt nede, at det snart vil være vanskeligt for virksomhederne at rekruttere nye medarbejdere.

Særligt når det gælder smede industriteknikere og lastvognsmekanikere oplever virksomheder allerede nu problemer med at finde tilstrækkeligt med velkvalificeret arbejdskraft. Derfor skal der handles nu, mener Dansk Metal.

Flere skal i gang med en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, der skal oprettes flere lærepladser og efteruddannelserne skal styrkes, så flere opkvalificeres fra ufaglærte til faglærte.


placeholder

Annonce